I Tripletex kan du oppleve å få feilmeldingen “Regnskapet er låst for mva-posteringer på følgende dato.” Denne forteller at du ikke kan føre bilag med mva i gitt periode. Dette skyldes at når mva-meldingen er opprettet og sendt inn i til Altinn, låses perioden for mva-posteringer. Da har du to valg for tilleggsposteringer; korreksjonsoppgave og tilleggsoppgave. Fra Tripletex er det kun mulig å sende inn tilleggsoppgave til Altinn. Under ser vi på forskjellene mellom de to oppgavene.

Korreksjonsoppgave

En korreksjonsoppgave erstatter hovedoppgaven, og kan være en fin løsning dersom det er mye som skal korrigeres i perioden. Når du skal opprette en korreksjonsoppgave reverserer du det opprinnelige bilaget ved å klikke på bilagsdetaljene til mva-meldingen, klikke på knappen med tre prikker og velge reverser, slik at perioden åpnes for mva-posteringer.

Når du har postert det du skal og ønsker å sende inn ny mva-melding, oppretter du den på lik linje med hovedoppgaven. Merk at en korreksjonsoppgave kan ikke sendes fra Tripletex og må sendes manuelt i Altinn. Dersom den sendes fra Tripletex vil hovedoppgaven bli registrert dobbelt og dette vil bli feil da korreksjonsoppgaven skal erstatte hovedoppgaven. Etter at korreksjonsoppgaven er registret manuelt i Altinn, kan du huke av for «Skjemaet er sendt inn manuelt via Altinn-portalen», slik at dette registreres i Tripletex.

korreksjonsoppgave kontra tilleggsoppgave

Tilleggsoppgave

En tilleggsoppgave erstatter ikke hovedoppgaven, men er en oppgave som blir sendt i tillegg til hovedoppgaven med tilleggsposteringer. For å opprette en tilleggsoppgave klikker man på bilagsnummeret på mva-meldingen, deretter klikker man på knappen med tre prikker og velger tilleggsoppgave. Dette åpner perioden for ytterlige føringer. Merk at tilleggsoppgaven gjelder for nye postering. Tilleggsoppgaven åpner ikke opp for endringer av bilag som allerede er ført i perioden, tilknyttet hovedoppgaven. Tilleggsoppgaven vil legge seg som en ekstra mva-melding i gjeldende periode under hovedoppgaven. Denne opprettes på samme måte som hovedoppgaven, og kan sendes direkte fra Tripletex til Altinn.

korreksjonsoppgave kontra tilleggsoppgave

Hvis man kun har opprettet mva-meldingen, men ikke sendt den inn til Altinn, kan man enkelt reversere bilaget via reverseringsfunksjonen. Dette åpner opp muligheten for å fortsette å postere på perioden. Merk, dette er ikke det samme som korreksjonsoppgave, dette er kun reversering av et enkelt bilag.

 

Les flere smarte tips&triks her

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.

Andre relevante artikler

Nå blir det enklere å føre Vipps oppgjør i regnskapet

Bruker du Vipps i den daglige driften, kommer du til å bli glad for denne nyheten! Tripletex har rullet ut en ny funksjon, tilpasset Vipps oppgjør, som vi er sikre…

Les mer

Grønn teknologi og bærekraftig fiskeoppdrett – hvordan rigge for skalering?

Bluegreen Group satser på grønn teknologi og bærekraftige løsninger, blant annet innen fiskeoppdrett. Selskapet ble opprettet i 2020 og har allerede fått fotfeste i markedet. Nå rigger de seg for…

Les mer

Lager en bedre verktøykasse for prosjekter

Ønsket om bedre verktøy for styring av økonomien i prosjekter var selve utgangspunktet for det som skulle bli Tripletex. Mye har skjedd siden den gang, men prosjekt er på mange…

Les mer