Søppelsekk AS bruker Tripletex og Visma Auto Collect

“Enkelt – Rask – Ryddig!” er mottoet til Søppelsekk AS – hva betyr egentlig det, Erlend?

– Hele ideen bak bedriften da jeg startet den opp for 5 år siden, var å gjøre det enklere for håndverkere og privatpersoner å få samlet opp og fraktet bort avfall. 

For håndverkere som er ute på mindre byggeprosjekter, er det gull verdt å alltid få flatpakkede sekker tilgjengelig. Sekkene tar liten plass i bilen, og kan derfor enkelt hentes frem når avfallet oppstår. Vi så samtidig et tilsvarende behov hos privatpersoner. Avfallet vi henter er typisk avfall fra oppussing, byggeprosjekter, opprydding i kjellere, hage eller boder.

Erlend Uglem er gründeren bak Søppelsekk AS

Mange bor sentrumsnært, og mangler kanskje bil med eller uten henger. Eller bor trangt. Felles for begge disse kundegruppene, er at de ønsket seg en forutsigbar og enkel tjeneste. Så hos oss er det akkurat det de får. Med faste priser og henting av avfall samme dag, får vi gode tilbakemeldinger på at også kundene våre opplever at vi lever opp til mottoet  “Enkelt – Rask – Ryddig”!

Sterk vekst og entusiastiske medarbeidere

Søppelsekk AS har opplevd sterk vekst helt siden oppstarten i 2017. Bedriften har gått ifra å hente avfall i kun Trondheim – til nå å dekke hele Trøndelagsregionen. Bedriften består i dag av ni entusiastiske og engasjerte medarbeidere, som hver dag står på for å løse kundenes avfalls utfordringer.


Vi har opplevd det å automatisere purring og inkasso som veldig positivt. For oss så var det helt essensielt at tjenesten var automatisert. 

– Erlend Uglem

Oversiktlig og enkelt med Tripletex

Har mottoet også påvirket interne valg i bedriften? Som eksempelvis valget av et skybasert økonomisystem?

– I en bedrift som vår, er det mye som skjer ute på farten. Det har derfor vært viktig for oss å ha en løsning som kan brukes i så måte. I tillegg har bedriften vært i sterk vekst de siste årene, så da regnskapsføreren vår foreslo å ta i bruk Tripletex, syntes vi det var en god idè. Vi har nå brukt Tripletex i snart tre år, og finner løsningen både oversiktlig og enkel å bruke.  

Så behov for bedre rutiner for betalingsoppfølging

Med både nærings- og privatkunder, er Søppelsekks kunder flinke til å betale til forfall? Og hvordan er rutinene for purring og inkasso i bedriften?

 – Vår erfaring er at de aller fleste kundene er flinke til å betale. Når man kommer til de som er mindre flinke, kan man stort sett dele denne gruppen i to: De som mangler evnen, og de som mangler viljen. 

Tidligere utførte vi betalingspåminnelser og purringer manuelt selv fra Tripletex. Og hvis betalingen uteble, sendte vi fordringene videre til en ekstern leverandør av inkassotjenester. Vi hadde derimot ingen fast rutine for det. Det skjedde fra tid til annen – når tiden strakk til. Vi ønsket derfor å få bedre kontroll, og bli oppfattet som mer profesjonelle på håndteringen av utestående beløp.

I tillegg, så var det svært viktig for oss å ivareta kundene på en god måte. Og ikke minst – automatisere så mye som mulig av innfordringsprosessen. Så våren 2020 bestemte vi oss derfor for å få ta i bruk tjenesten Visma AutoCollect i Tripletex.


Tjenesten sparer oss for mye tid, som er klart det viktigste for oss. Og som en naturlig konsekvens av det, er kredittiden redusert, ettersom automatikken sørger for at utestående beløp blir purret fortløpende.

– Erlend Uglem

Å automatisere purring og inkasso har vært helt essensielt for bedriften

Hvordan har du opplevd det å automatisere betalingsoppfølgingen i Tripletex? 

– Vi har opplevd det å automatisere purring og inkasso som veldig positivt. For oss så var det essensielt at tjenesten var automatisert. Vi så bare fordeler ved å kunne sjekke opp og gjøre oversendelser når det måtte passe oss i løpet av døgnets timer. Samtidig så opplever vi at Visma AutoCollect er oversiktlig, og ikke minst enkel å bruke i Tripletex. Dette var helt avgjørende for oss da vi ga tjenesten en sjanse.

Dere har nå brukt automatisert fakturaoppfølging i Tripletex en god stund, hvordan synes du det fungerer?

– Ettersom vi ikke har ressurser til å håndtere purring og inkasso manuelt, har vi tatt i bruk den automatikken som er. Nå føler vi at ting blir automatisk lagt i rutiner for oss uten manuelt arbeide. 

Eksempelvis så finner Visma AutoCollect fordringer som er forfalt i Tripletex, slik at vi enkelt kan velge hvilke fakturaer som skal purres. Går fakturaene videre til inkasso, så mottar vi inkassolister fra tjenesten. At vi da selv kan velge å stoppe oppfølgingen på enkelte kunder dersom vi ser behov for det, gjør tjenesten utrolig brukervennlig for oss.

Mer tid og redusert kredittid som en naturlig – og ikke minst positiv – konsekvens

Søppelsekk AS opplever fremdeles vekst og dekker nå hele Trøndelags-regionen.

I tillegg til å automatisere prosessen rundt purring og inkasso, har bruken av Visma AutoCollect i Tripletex påvirket dere på andre måter?

– Tjenesten sparer oss for mye tid, som er klart det viktigste for oss. Og som en naturlig konsekvens av det, er kredittiden redusert, ettersom automatikken sørger for at utestående beløp blir purret fortløpende.

Utover dette, så vil jeg si at det å bruke Visma AutoCollect har bevisstgjort oss på andre områder i forretningsvirksomheten vår. Vi har blitt opptatt av at våre leverandører kan levere automatiserte tjenester i større grad – slik at vi minsker tidstyver på forholdsvis enkle operasjoner. I tillegg til purring og inkasso, så gjelder det nå alt i fra bilhold, arbeidsklær, reiseregninger, markedsføring og lignende. Vi har med andre ord blitt mye mer bevisste på at det er mulig å forenkle de fleste av de operasjonene vi foretar oss. 

Oppleves som en mer seriøs og profesjonell aktør med bedre kontroll

Har kundene reagert på at Søppelsekk AS har valgt å automatisere purring og inkasso? 

– Vi har fått veldig lite tilbakemeldinger på det. Så det tolker vi som at kundene våre er fornøyde! I tillegg tror jeg at de opplever oss som seriøse og profesjonelle i enda større grad enn før. Et firma som har gode og forutsigbare rutiner, oppleves i alle fall som en aktør med kontroll!


Vi har blitt opptatt av at våre leverandører kan levere automatiserte tjenester i større grad – slik at vi minsker tidstyver på forholdsvis enkle operasjoner.

– Erlend Uglem

Gode fremtidsutsikter

Fornøyde kunder er definitivt et godt tegn! Så, hvordan ser du på fremtiden for Søppelsekk AS? 

– Jeg ser utelukkende positivt på fremtiden for Søppelsekk. Vi opplever fremdeles vekst, men har nå kommet i den delen av vekstfasen som er mest likviditets krevende. Så for vår del, så handler det nå om å finne marginer uten at det går ut over leveringspresisjon og service. Internt så sier vi at selv om vi vokser og blir større, så skal vi ikke glemme å opptre som liten. Og med det mener vi at vi skal yte den services som brakte oss inn i markedet. Og aldri gå på akkord med det.

Dette innlegget er skrevet i samarbeid med Visma AutoCollect.

Vil du vite mer?


Få en live demo

Kontakt oss for en gratis og uforpliktende demo hvor vi viser deg hvordan du kommer i gang.

Brukertips

Vi har flere brukerartikler og nyttige tips om hvordan AutoCollect fungerer.

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.

Hei 👋 Usikker på hvilken løsning som passer for deg? Chat med en av våre selgere!