Hytte med solceller fra Kverneland energi

Kverneland Energi jobber med fornybar energi med et mål om å redusere bruken av fossile brennstoff. Teknologiselskapet utvikler, sammenstiller og installerer tekniske løsninger for produksjonen av fornybar energi, med blant annet solcelleanlegg og batteripakker. – Vi ønsker å implementere nye løsninger, men uten at det skal gå på bekostning av komfort eller kundens behov, sier Sjur Kristiansen, driftsleder i Kverneland Energi.

Se for deg at du går tur inn til en hytte på fjellet, langt vekk fra sivilisasjonen og støy. I norsk natur, frisk luft – og utenfor strømnettet. Eneste tilgang på strøm er via et diesel-drevet aggregat. – Men du har jo ikke dratt på fjellet for å sitte i aggregat-dur og diesel-eksos. Da har vi renere, støyfrie og mer miljøvennlige løsninger på plass, sier Sjur. 

Fornybar energi
er bærekraftige energikilder vi ikke går tom for
– som f. eks. solenergi, vann- og vindkraft.

Startet med solceller på hytta

Kverneland Energi startet faktisk på hytta i 2016. Grunnleggerne, far og sønn, Aksel og Jonas Kverneland hadde solcelleanlegg på egen hytte, noe som trigget nysgjerrigheten rundt det å starte for seg selv. Solceller og batteri var ikke hyllevare, og etter en del research valgte de å starte egen bedrift.


Du har ikke dratt på fjellet for å sitte i aggregat-dur og diesel-eksos. Da har vi renere, støyfrie og mer miljøvennlige løsninger på plass.

Sjur Kristiansen, driftsleder i Kverneland energi

I starten leide de ut seg selv som montører, og jobbet hovedsakelig ut mot privatmarkedet. Sjur, som selv ble en del av teamet i 2019, sier de har vokst raskt til der de er nå, med 20 ansatte og enda flere ansettelser på gang. – Vi har en stor teknisk avdeling med et godt engineering miljø. Og både kundene og casene har blitt større. 

Sjur Kristiansen er driftsleder i Kverneland Energi. Her sammen med grunnlegger og teknisk sjef Jonas Kverneland.

Trengte hjelp til å samle trådene

Med veksten meldte også behovet seg for å få bedre kontroll på økonomien. Sjur forklarer at regnskapet ble håndtert veldig manuelt, med en del papirarbeid og tungvinte metoder. – Vi trengte å få inn mer kompetanse, sier han. Løsningen ble å leie regnskapskontoret Brainiacs til blant annet løpende regnskap og lønnsoppdrag.

I tillegg er daglig leder i Brainiacs, Lars Ove Tjessem, innleid som økonomisjef. Han bistår jevnlig som sparringspartner og har egne forbedringsprosjekter. Basert på regnskap og driftsdata utarbeider han rapporter, nøkkeltall og prognoser som Kverneland bruker i sin planlegging og beslutningstagning.


Med Tripletex kan vi involvere alle på en enkel måte. Vi måtte jo hatt fem systemer for å dekke opp det vi har i Tripletex. Systemet gjør at vi kan involvere alle på en enkelt måte.

Lars Ove Tjessem, Brainiacs

 – Min rolle går langt utover det regnskapstekniske. Jeg rådgir rundt hvordan de skal bygge organisasjonen, hjelper de å finne de lønnsomme arbeidsprosessene og tenker risiko, sier Lars Ove. – Det er gøy å jobbe med en gjeng som er så dedikert med de de holder på med. De er ambisiøse og vil mye, i tillegg er de risikovillige. Derfor blir også min rolle å stille kritiske spørsmål og kanskje trø litt på bremsen av og til, smiler han.

Rigger for vekst

Ved å teste ut ulike oppdrag og bransjer, jobbe med prognoser og se hvor marginene ligger ble det tydelig at privatmarkedet ikke lenger egnet seg for Kverneland Energi. Selskapet jobber derfor nå hovedsakelig ut mot landbruk og industri. 

Lars Ove Tjessem i Brainiacs

– Man kan ikke være flink på alt, forklarer Lars Ove. Vi så at det gikk for mye tid til mindre prosjekter og at Kverneland var bedre rigget for store prosjekter. Nå er selskapet i stor vekst, så vi må hele tiden ha en plan på hva som skal kjøres inn. Det er et spennende oppdrag for Brainiacs.

Da er det også viktig å ha et godt økonomisystem i bunn som forenkler og automatiserer prosessene. – Med Tripletex kan vi involvere alle på en enkel måte, forklarer Lars Ove. De tingene vi har i dag fungerer kjempebra. Vi måtte jo hatt fem systemer for å dekke opp det vi har i Tripletex, ler han.

Sjur forklarer at alle ansatte bruker Tripletex i varierende grad og at de har en fin fordeling med Brainiacs. Alle ingeniørene våre bruker prosjektmodulen, og de som jobber på leveranser og prosjekter registrerer timer, reiser og utlegg. Regnskapsmodulen er det hovedsakelig Lars Ove og Brainiacs som bruker. 

Marked i modning

Sjur sier de merker en tydelig trend når det kommer til miljø og fornybar energi. I starten var det mye vanskeligere å få nye oppdrag. Det var en tydelig skepsis og en generell nøling med å implementere nye løsninger. 

Men den skepsisen forsvinner gradvis. Det er elbilvekst i landet, økende bruk av elektrisitet og politikerne har miljø på agendaen.

– Vi nærmer oss et marked modent for fornybar energi, sier Sjur. 

Ut med diesel-aggregat

Kvarøy Fiskeoppdrett tok i bruk batteridrift i 2019. De sparer 68 500 liter diesel i året.

Sjur forklarer at de fleste oppdrettsflåter er off-grid, altså at de ikke er koblet til strømnettet med kabel til land. Løsningen har tradisjonelt vært diesel-aggregat. Det samme gjelder turisthytter, og byggeplasser som bruker mye diesel for å forsyne sine anlegg med strøm. 

– Vårt mål er å fjerne alle disse diesel-aggregatene og heller tilby løsninger som er mer miljøvennlige, støyfrie og ikke minst rimeligere. Vi har løsningene som Norge trenger i morgen, sier Sjur.

Han forteller videre at de ser fordelen ved å være tidlig ute. Kverneland Energi har økt kapasiteten på engineering, og har fokus på utvikling samt service på batterianleggene sine. Ved å være de eneste med 40 off-grid anlegg i Arktis som forsyner fiskeflåter med strøm, opplever de å slå ut store bedrifter som nå begynner å komme inn på markedet.

– Vi har allerede opparbeidet oss flere anlegg og gode referanser. Mange kule prosjekter er på vei inn, og vi gjør oss klare for videre vekst, avslutter Sjur.

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.