Å introdusere seg på fest som regnskapsfører kunne være litt nedtur, innrømmer Cecilie Strøm. Hun er autorisert regnskapsfører og teamleder, og i sitt femte år hos MPR Regnskap AS i Oslo. 

De siste årene har det imidlertid skjedd mye, ikke bare i bransjen, men også med folks oppfatning av regnskapsføreryrket, mener hun.

– Det har jo skjedd mye med rollen og regnskapsbransjen bare siden jeg begynte i jobben, sier Cecilie. 

Selv hadde hun egentlig ikke planlagt en lengre karriere som regnskapsfører. – Planen var å jobbe et par år, fram til jeg startet på en mastergrad i økonomi og administrasjon. I stedet endte jeg med å kombinere studier og jobb, og fortsatte i jobben etter at jeg var ferdig utdannet siviløkonom, forteller 28-åringen. 

Cecilie forklarer at regnskapsførerrollens utvikling til å handle mindre om bokføring og mer om rådgivning var avgjørende for valget hennes. På den måten klaffet endringene i markedet og bransjen godt med det hun ønsket å jobbe mest med. 

Tar utviklingen på alvor

At Cecilie nå bruker langt mindre tid på bokføring enn tidligere, skyldes ikke bare at hun har fått andre oppgaver i rollen som teamleder og oppdragsansvarlig. MPR har tatt utviklingen i bransjen på alvor, og valgt å posisjonere seg som et fremtidsrettet regnskapsbyrå. For et par år siden gikk de fra å jobbe i flere ulike økonomisystemer, til å konsentrere seg om én løsning som dekket alle deres behov. 

Les også: Må du ha regnskapsfører?

– Vi brukte en kombinasjon av tradisjonelle og skybaserte løsninger, men nå har vi flyttet alle kundene våre over i Tripletex, forklarer Cecilie. Hun forteller at det er en annen bevissthet rundt regnskapsførernes verktøy enn tidligere. De opplever stadig oftere at kunder kommer inn på jakt etter nettopp den løsningen de tilbyr. 

Ny arbeidsfordeling

Kundenes økende interesse for økonomisystemer kan, i alle fall delvis, forklares med at de gjerne er involvert i regnskapsarbeidet på en helt annen måte enn før. For Cecilie er det denne nye arbeidsfordelingen som åpner for at hun kan bruke mer tid på rådgivning og andre spennende oppgaver. 

Prøv Tripletex gratis nå – helt uten forpliktelser!

– Før fikk vi en perm der vi måtte teipe og skanne alt mulig – det er så og si borte. Det er jo de spesielle og litt uvanlige spørsmålene som er morsomst å jobbe med, mener hun. 

Selv om systemene gir kundene tilgang, betyr det ikke at de har overtatt alt arbeidet. Store deler av de tidkrevende, manuelle prosessene har blitt automatisert, og tas hånd om av teknologien. Effektiviseringen kommer både kundene og regnskapsførerne til gode. 

– Vi prøver å se mulighetene, og forklare for kundene hvordan ting kan gjøres, så får de selv avgjøre hva som er riktig for dem. Det er den store styrken, at det er et skikkelig arbeidsverktøy for oss, samtidig som det kan brukes av kundene selv, i den utstrekningen de ønsker. Det er jo ikke noe kunden behøver å forholde seg til i det hele tatt, dersom de vil overlate alt til oss, utdyper regnskapsføreren. 

Ingen kunder er like

Selv om kundene har blitt langt mer involvert enn for kun få år siden, er ikke alle kunder like. Cecilie forteller om en variert kundemasse, både i bransjer og størrelser, men også når det kommer til hvordan de ønsker å samarbeide med regnskapsføreren sin. – Måten vi jobber på er jo veldig fleksibel, så samarbeidsmodellen varierer fra kunde til kunde. Noen er kanskje veldig ivrige etter å gjøre mye selv, men ønsker at vi skal ta oss av årsoppgjøret. Vi har flere kunder der vi i hovedsak jobber med å kontrollere. Alle er imidlertid ikke like selvgående, forteller hun lattermildt. – Noen bør absolutt overlate det meste av arbeidet til andre, og heller konsentrere seg om kjernevirksomheten sin.

Hun mener fleksibiliteten kommer både regnskapsføreren og kunden til gode. De får en mer variert arbeidsdag, samtidig som kundene får den oppfølgingen de ønsker. 

Les også: Du får ikke automatisert tillit

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.