Bluegreen Group og BDO bruker Tripletex

Bluegreen Group, med Nils-Johan Tufte i spissen, bygger opp et selskap innenfor bærekraftig fiskeoppdrett, CO2-fangst og miljøteknologiske løsninger. De er forsiktige med å spå fremtiden, men med flere titalls millioner i omsetning og solid ordrereserve i sitt første driftsår peker alle pilene i riktig retning.

En viktig sparringspartner

Av tidligere erfaringer med oppstart og drift av selskaper, vet Nils-Johan at det er avgjørende å ha riktige samarbeidspartnere, samt løpende kontroll over økonomien for å lykkes. 

Det er viktig å ha en plan, budsjett og gode rutiner fra start. – Ikke minst er det viktig å spille på lag med de riktige menneskene, sier Nils-Johan. – Og et av de menneskene er Erik Ritch-Reinfjord fra BDO Vestfold og Telemark. Vi er heldige som har fått han på plass i en så sentral og viktig rolle for oss. 

– Han introduserte oss i tillegg til økonomisystemet Tripletex som har vist seg å være essensielt for virksomheten. Tripletex er enkelt og dekkende og gir oss et godt oversiktsbilde med en gang vi logger oss på systemet.


– Det å omsette for flere titalls millioner i oppstartsåret høres ut som en drøm, men med et rått produkt og et drømmelag er det mulig.

Erik Ritch-Reinfjord, BDO Vestfold og Telemark

Erik fungerer som regnskapsfører, sparringspartner og veileder for Bluegreen Group. – Når det kommer til budsjett og prosjektrapportering har jeg både gode og dårlige erfaringer fra tidligere, sier Nils-Johan. Så det er fint at jeg kan bruke Erik og BDO til kvalitetssjekk og rådgivning. Erik er en veldig god partner å sparre med, og som sørger for løpende god kontroll og hjelper oss å ta gode strategiske beslutninger.

Trenger du regnskapsfører? Se hva BDO kan gjøre for deg.

Banebrytende teknologi

Foruten å selge sin ekspertise innen engineering, konstruksjon og installasjon av løsninger i termoplast, har Bluegreen Technologies patent på et banebrytende produkt: Marine Donut. Det er et lukket oppdrettsanlegg som gir premium fisk med minimale miljøfotavtrykk – på en kostnadseffektiv måte. Produktet forhindrer rømming og forurensning, og minimerer risikoen for sykdom, alger og lus. Det internasjonale markedspotensialet til Marine Donut er enormt, hjulpet frem av stadig nye krav fra myndigheter om bærekraftige oppdrettsløsninger. 

«Skvalpesonen» der land møter vann er Bluegreen Group sitt spesialområde.

Selskapet har allerede fått godt feste og jobber med noen av de største i bransjen. På kundelista står blant annet Uponor/FishGLOBE, SalMar og Ocean GeoLoop.


– Tripletex er enkelt og dekkende og gir oss et godt oversiktsbilde med en gang vi logger oss på systemet. Vi ser hvor vi er på GPS’en.

Nils-Johan Tufte, Bluegreen Group

– Bluegreen Group har en vanvittig vekst og fart, sier Erik. Det har vært veldig gøy å være med på hele prosessen, også i forkant før selskapet ble stiftet. Og ha flere titalls millioner i omsetning første år høres ut som et drømmescenario, men det er gledelig å se at det går så bra allerede. 

Kontroll over økonomien

Med løpende diskusjoner rundt hva som er viktig, og med en styringslinje for hvordan kulturen skal være, har BDO sørget for at Bluegreen Group har hatt gode rutiner fra første stund.

Da er det viktig med et økonomisystem som er brukervennlig og enkelt, også for de ansatte i bedriften. – I Tripletex måler vi pulsen og får kontroll, sier Nils-Johan. – Systemet gir en god løpende måling og monitorering. Vi kan hente ut nøkkelparametere for tolkning og analyse. Med en gang vi logger oss på systemet får vi en prognose over likviditeten i selskapet. Og grafer! Jeg elsker grafer, ler han.

Erik i BDO sier det er gull verdt å kunne samle mange funksjoner i et kjernesystem. I Tripletex får du timeføring og reiseregning sammen med lønn, bilagsgodkjenning og fakturering. – Og med bankintegrasjonen kan jeg fange opp transaksjoner som går utenfor systemet. 

Spennende start

Erik i BDO. Foto: Vegard Giske Haug.

Erik hjelper Bluegreen Group å finne de riktige parameterne, slik at de styrer prosjektene sine godt. Han er imponert over hva Bluegreen Group har fått til på kort tid.

– Nils-Johan har et veldig riktig fokus og vet hvordan man bygger en bedrift. Det er viktig å ikke bare fokusere på faget eller vekst, men hvordan man skal lage butikk. Han har et stort nettverk, kjenner markedet godt og generer tillit til sitt produkt og produksjon. Det er ikke mange som klarer å få til så god vekst på så kort tid, også i internasjonal skala. Det er vanvittig gøy å få følge med.

– Dette er en veldig givende prosess å være med på, fortsetter Erik. Jeg får lære mye om bransjen, produktene og hvordan Bluegreen Group skal bli best i verden. 

Skalerbare samarbeidspartnere

Nils-Johan sier BDO har vært viktige å ha med seg også internasjonalt. – Vi kommer borti en del skatteproblematikk da vi jobber i blant annet Skottland og Canada. Og i Canada er også BDO svært synlige innenfor fiskeoppdrett.

– Her har vi en skalerbar samarbeidspartner som vi kan ta med ut i Norge og verden. Det er viktig for oss.


– Erik i BDO er en veldig god partner å sparre med. Og han sørger for løpende kontroll og hjelper oss å ta gode strategiske beslutninger.

Nils-Johan Tufte, Bluegreen Group

Da er det også viktig å ha et økonomisystem som selskapet kan vokse med, og som hele tiden utvikler seg. – Der er Tripletex gode, fortsetter Nils-Johan. De er dynamiske og videreutvikler seg hele veien. Prøver hele tiden å forenkle systemet og prosessene. 

– Dessuten er det fint å ha muligheten til å komme med ønsker til nye funksjoner i økonomisystemet. Hvis det er noe jeg savner er det bare å si ifra. Som regel jobber de allerede med det, hvis ikke er de veldig takknemlige for innspill og ideer. 

Gode muligheter for vekst

Bluegreen Group er forsiktige med å spå fremtiden, men Nils-Johan sier de har gode muligheter både nasjonalt og internasjonalt. – Vi er her for å bidra med bærekraftige løsninger for og i vann – lukkede oppdrettsanlegg, CCS og CCU, og drive bransjen fremover. Dette er fremtiden. 

Selskapet bygger stein for stein og fokuserer i første omgang på lønnsomhet foran volum. – Av erfaring er det vanskelig å ha kontroll dersom selskapet vokser på mange områder samtidig. Nå har vi fokus på tre retninger; fiskeoppdrett, CO2-fangst/miljøteknologi samt mer tradisjonelle infrastruktur-leveranser innen sveising av termoplast – “melk og brød”. Dette gjør det enkelt å holde oversikt om vi skalererer. 


– Bluegreen Group er en av få tilbydere, og med grønn bærekraftig teknologi er de banebrytende innenfor sin bransje.

Erik Ritch-Reinfjord, BDO Vestfold og Telemark

– Det er veldig spennende å jobbe med flere blågrønne teknologier på likt, og jeg ser absolutt synergier mellom disse, forteller Nils-Johan. Selv om vi kjører flere spor, faller disse sammen i enden lenger ned i gata. Alle tre er bærekraftige.

Vi skal samarbeide med de beste av de beste og de som er lokalt gode. Og vi ønsker å få et solid fotfeste nasjonalt før vi vokser for fort internasjonalt. Da er jeg veldig glad vi har BDO ved vår side, som vi kan diskutere alt fra selskapsstrategi til skatter og lover og regler med, avslutter Nils-Johan.

Vil du vite mer om BDO?

BDO tilbyr fagkompetanse og fleksible verktøy som sikrer at din bedrift til en hver tid har tilgang til ferske data, slik at dere alltid har det beste grunnlaget for å ta gode beslutninger.

Trenger du en regnskapsfører, sparringspartner eller rådgiver? Ta kontakt for en uforpliktende prat!

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.