Petter ville styre driften selv! Og i 2015 gjorde han drømmen om til virkelighet og etablerte Petter Lødøen AS.

Derfra kjørte Petter løpet solo, og inngikk snart et samarbeid med FolloHus. Han satt opp eneboliger alene og var ettertraktet på markedet, men innså fort at dette var tungt arbeid for en person. Solokarrieren ble dermed en kort affære, og første mann var snart ansatt. Derfra rullet ballen fort med både flere ansatte og enda mer arbeid. 

— Jeg har vært veldig heldig som har kunne ekspandere fortere og tryggere enn jeg selv hadde trodd, forteller Petter.

LES OGSÅ: oppstartstips fra en håndverker

Petter sine planer var nemlig å holde igjen litt, bruke tid på å komme i gang og legge et godt fundament for bedriften. Etter bare 5 år hadde AS’et derimot vokst til hele 9-10 ansatte og flere oppdrag enn noen gang.

Petter Lødøen AS totalrehabiliterer alt av hus til diverse møbler og utekjøkken

I dag har Petter Lødøen AS prosjekter i Nordstrand og Bekkelaget-området. Det er der de har hatt marked de siste årene. De har tatt på seg alt fra totalrehabilitering av hus til oppussing av balkonger, plattinger, spesialbygde møbler, utekjøkken og alt derimellom.

Excel-kaos

Voldsom vekst i både ansatte og prosjekter gjør også sitt med mengden administrative oppgaver i en bedrift. Som nyoppstartet enkeltpersonforetak prøvde Petter å gjøre det meste av regnskapet selv. Det tok derimot kort tid før både kapasitet og kunnskap satte en stopper for videre arbeid.

— Jeg prøvde jo å føre regnskapet i Excel. Jeg hadde fått et ark fra min far som han hadde gjort det i før, men det ble altfor mye, forteller Petter. 

Når det nærmet seg årsskifte innså Petter at han ville trenge hjelp til å sy hele regnskapet sammen. Han kastet inn håndkleet og kontaktet regnskapsfører. Sammen fikk de kontroll på regnskapet og derfra har driften bare gått en vei – opp.

En stressfri arbeidshverdag

Til tross for det gode samarbeidet ble Petter og gjengen i 2019 nødt til å bytte regnskapsfører og regnskapssystem. Det var da elektrikeren de bruker i firma tipset om Tripletex og Børge i Tallglede

— Han mente vi ville få en enklere arbeidshverdag med mindre stress om vi gikk over til Tripletex. Og han har ikke tatt feil der, ler Petter. 

Petter tok kontakt med Børge, som er kjent for å ha lang og fagtung fartstid som regnskapsfører i Tripletex. I dag har de et godt samarbeid og en løsning som fungerer bra for alle parter. Petter tar seg av alt som har med prosjekt å gjøre og fakturerer selv. Gutta fører timer og leverer utlegg i appen. Til slutt håndterer regnskapsfører Børge selve bokføringen og alt rundt det.

— Alt kommer automatisk inn i Tripletex. Petter og gutta er gode på å markere alt riktig. Det gjør det enkelt for oss i Tallglede å plassere det på riktig prosjekt, forteller Børge.

Børge håndterer føringene inne i Tripletex, og han følger opp eventuelle purringer og slike type oppgaver dersom det er nødvendig. En ganske klassisk arbeidsfordeling, skal vi tro Børge selv.

— Jeg tror det er denne fordelingen som gir bedrifter som Petter Lødøen AS en god oversikt over egen økonomi. Det gjør det enklere for dem å holde orden på prosjekter og flyten i hva som går inn og ut av bedriften, kommenterer Børge.

— For det er jo et faktum; når man blir så store som det Petter og gjengen har blitt, møter man på oppgavene man kanskje i utgangspunktet ikke har så stor erfaring med og kunnskap om – som regnskap og økonomi, for eksempel. Og da er det kjekt med et system som tilrettelegger for denne innsikten, fortsetter Børge.

For Petter betyr dette at han til enhver tid har kontroll på hvordan det går i bedriften – hva de skal fakturere, hva de kan forvente inn og ut og til hvilken tid, er de på ballen eller henger de etter?

— På slutten av måneden, hvis jeg ser at jeg har fakturert litt mindre enn jeg pleier, er det bare å gå inn å se på prosjektene og huke av det vi mangler og kan fakturere for. Det er superenkelt og går så fort!, sier Petter.

I følge Børge er dette noe av det geniale med å jobbe sammen i Tripletex. Med Petter sin håndverkerbakgrunn er det ingen som forventer at han kan alt fra regnskap, administrasjon og alt der imellom. Likevel er realiteten at man som daglig leder ofte havner i disse rollene. Da er det viktig med systemer som tilrettelegger for at dette blir enklest mulig, og frigjør tid til andre ting.

— Jeg holder overordnet kontroll på regnskapet og tall, så kan Petter være mer ute i felt og bygge. Rett og slett gjøre det han er best på, mens han likevel har den oversikten han trenger, forteller Børge.

En større regnskapsforståelse

Petter kan også fortelle at denne måten å jobbe på har gitt han en større forståelse av den hele og store sammenhengen – hvor mye cash flow det faktisk fraktes gjennom firmaet.

— Jeg hadde jo ikke en villeste fantasi da jeg leide meg ut, hvor mye det krever av den øverste leder, ler Petter, og legger til at han har fått et innblikk i bedriftens økonomi som ikke ville vært til stede uten Tripletex.

— Det er veldig oversiktlig. Særlig sammenlignet med hvordan jeg gjorde det før med å plotte inn tall i Excel, humrer han og legger til at alt er enklere og bedre nå.

Petter bekrefter at samarbeidet med Børge har lettet på mye av regnskapsarbeide. Det har frigjort mer tid for Petter til å være ute på arbeidsplassene sammen med gutta i felt. 

Smidig, smidig, smidig

Også for “gutta på gølvet” har hverdagen blitt en helt annet etter at de tok i bruk Tripletex. Fra å tidligere skrive timer og prosjekter med penn og papir som måtte sendes inn hver 14. dag, kan de nå gjøre alt i appen hver eneste dag. 

— Det er litt av en endring. Og for gutta som har vært med helt fra starten kan det jo ikke sammenlignes, ler Petter.

Den gang satt han selv å printet ut side opp og side ned med timelister for hver måned, som gutta fylte inn og leverte tilbake. Fakturaer for innkjøp måtte stiftes på ark før de printet og scannet de over. 

— Ja, det har blitt mye enklere nå. Alt er smidig, smidig, smidig. Uten utfordringer!

Jungeltelegrafen

Planene Petter legger for videre vekst har til nå gått bedre enn forventet, og heller ikke denne gangen gikk planen om å roe ned og lande med det han hadde slik han tenkte.

Med en lukrativ avtale for hånd, låses 6-7 mann i en toårsperiode. Dermed er han igjen nødt til å ekspandere driften og ansette ytterligere 5-6 mann for å møte arbeidsmengden de allerede har landet for de neste årene. Han planlegger med andre ord en dobling av mannskap i løpet av 2021, og ser ikke at det blir noe mindre å gjøre i årene som kommer.

Fornøyde kunder gir dem stadig nye prosjekter, og bedriften livnærer seg stort sett på jungeltelegrafen. Petter legger likevel ikke skjul på at gode samarbeidspartnere, i tillegg til jungeltelegrafen, har vært avgjørende for deres suksess:

— Jeg hadde aldri kunne drive så stort som jeg gjør nå, hatt den veksten vi har hatt, hadde det ikke vært for gode partnere i Tripletex og Tallglede. 

Børge sier seg enig i at gode partnere er viktig, men understreker også viktigheten av å ta del i eget regnskap, og at man tidlig i oppstartsfasen anerkjenner at man ikke kan gjøre alt selv. Og er det en ting de begge er enige i så er det at man kan gjøre mye på egenhånd i starten, men ønsker man å ekspandere, ønsker man å vokse og bli større, så er man nødt til å ha gode samarbeidspartnere som man kan snakke med om alt. Punktum.

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.