Rikelektro samarbeider med BDO og Tripletex

Kim startet elektrobredriften Rikelektro sammen med en kamerat i 2005. Planen var å hjelpe svenske butikkjeder med å etablere butikker i Norge, og å gjøre el-jobben for dem.  – Etter hvert så vi at butikkene hadde behov for mer hjelp og flere ønsket nøkkelferdige butikker. Da begynte vi å ansette snekkere og malere i tillegg.

Frem til 2018 var Rikelektro tro mot konseptet og har bygget en rekke butikker for blant annet Gina Tricot, Din Sko og Kicks. – Vi er opptatt av å bygge relasjoner og gjerne lære oss de ulike konseptene. Ofte er det lange prosesser før vi lander slike kontrakter, men til gjengjeld gir det oss langsiktige samarbeid med gode rutiner, forteller Kim.

Nye eiere

Rikelektro ble kjøpt opp av Instalco i 2018. Endringen medførte at de opprettet både service- og prosjektavdeling for å få flere ben å stå på. Selskapet har vokst som følge av dette, og fortsetter å ekspandere. – Jeg ønsket en nyutvikling av firmaet, sier Kim. Det var også en av mine forutsetninger for å være med videre. Jeg trigges av å jobbe med nye ting og å nå nye mål.

Å gå fra et selskap med to eiere til å være et børsnotert selskap bringer med seg nye utfordringer. Det skal sendes inn en månedlig rapportpakke og årsavslutningen er tyngre med blant annet krav til statistikkrapportering. – Da er det betryggende å ha BDO i ryggen, sier Kim.

Betryggende sparringspartner

Andreas Femtegjeld i BDO har vært regnskapsfører for Rikelektro i 13 år og kjenner bedriften godt. Han forklarer at han fungerer mest som en controller og hele tiden jakter bedre måter å gjøre ting på, blant annet ved å finne rapportering og nøkkeltall de kan styre etter.

– Andreas er en ekstremt viktig partner, vi ser jo nesten på han som en del av vår bedrift, sier Kim. Vi kan be om bistand hvis det er noe vi lurer på, og vet at vi blir godt ivaretatt. Han passer på våre interesser og har vært en viktig del av vår suksess hittil. 

Grensegjengere

Rikelektro ligger i Halden, og en god andel av deres ansatte er såkalte grensegjengere. Det vil si personer som er bosatt i en grensekommune i Sverige og skatter i sitt hjemland, men som jobber i Norge. Det bringer med seg noen ekstra utfordringer med tanke på skatt og lønn.  – Om selve prosjektet du jobber på finner sted utenfor grensekommunen så defineres du ikke lenger som grensegjenger, og skal betale norsk skatt, forklarer Andreas.

I Tripletex finnes det funksjonalitet som håndterer lønn til grensegjengere. – Det blir uansett en liten manuell jobb i lønnsarbeidet. Men av alle systemene jeg har brukt, så er det Tripletex som definitivt håndterer dette best. Og alle timene ligger inne, så ut i fra hvor arbeidet er utført kan jeg styre beskatningen riktig, sier Andreas.

– Hvilke utfordringer fikk dere tilknyttet grensegjengere under pandemien?

– På et tidspunkt hadde vi 14 stykker som var koronafast i Sverige. Det var vanskelig å få dem inn i Norge. Vi brukte BDO mye for å hjelpe oss å tolke regelverket, for det er ikke alltid så enkelt å forstå for mannen i gata, sier Kim.

Regnskapsflyt

Rikelektro gjør mye av regnskapsarbeidet sitt selv i Tripletex. I systemet har de en god flyt der ansatte gjør preregistrering av fakturaer og sender til attestering. Prosjektledere gjør gjennomgang og styrer blant annet viderefakturering. Og alle betalingene gjennomføres direkte fra systemet.

– Det er veldig fint med alt som kan gjøres i Tripletex, sier Kim. – I forhold til regnskapssystemet som vi brukte tidligere er det som natt og dag. Det er en fordel at kostnadene synes løpende i prosjektstatus og at vi får et øyeblikksbilde av økonomien. Og så er det veldig kjekt at vi slipper å logge inn i nettbanken for å godkjenne betalinger.

– Og integrasjonsmulighetene er supre, tilføyer Andreas. – Rikelektro bruker Speedycraft som prosjektverktøy kombinert med prosjektstyringen i Tripletex. Men om timene kommer inn fra Speedycraft eller Tripletex legger ikke jeg merke til, for det er sømløst integrert, sier han.

Økt fokus på bærekraft

For Rikelektro er det viktig å tilvenne seg miljøet på en god måte. Med Instalco på eiersiden er bærekraft en del av rapporteringen, noe BDO bistår med.

Av tiltak forklarer Kim at de er i ferd med å erstatte biler på fossilt brennstoff med helelektriske biler. Andre tiltak er å installere solcelleanlegg eller annet energisparende på bygg, sortering av avfall og null hendelser eller ulykker på arbeidsplassen. 

– Vi har et mål om å være ferdig registeret miljøfyrtårn i første kvartal 2022, sier Kim. Tidligere var vi det, men da fikk man bare et papir og så kunne man egentlig gjøre som man ville. Nå er vi nødt til å rapportere årlig, og da blir det mer interessent, for da blir et verktøy å jobbe etter. De yngre er nok litt mer frempå. Men de fleste må snart være enige om at vi er nødt til å ta hensyn til miljøet, sier han.

Selskap i vekst

I løpet av pandemien har Rikelektro fått 11 nye ansatte og er nå totalt 36. Målet er å øke til 50 i løpet av 2022.

– Har dere hatt noen utfordringer i vekstfasen?

– Ja, stadig vekk, ler Kim. – Ingen dager er like. Men vi ble spesielt hardt rammet av pandemien. Retail bransjen måtte stenge på kort varsel. I tillegg hadde vi blant annet en god del frisørsalonger som skulle pusses opp, men de prosjektene stoppet helt opp. Mange av de har fremdeles ikke kommet i gang igjen.

Tiden under pandemien brukte Rikelektro blant annet til å gå inn på nye markeder. – Det har vært en god beslutning å gå inn på service og privatmarkedet, legger Andreas til. For det er mange som har brukt penger på oppussing de siste årene.

– Har dere noen spennende prosjekter i sikte?

– Akkurat nå holder vi på å ferdigstille en hundeførerskole i Ås for Norges Blindeforbund. Der har vi gjort alt det elektriske. Det er mye å ta hensyn til når det skal være plass til 120 hunder som skal trenes opp og være der i et halvt års tid. Prosjektet er unikt og spennende, litt utenom mye annet av det vi gjør, sier Kim. 

– I tillegg skal vi bygge større butikker over hele landet for blant annet Kiwi og kjeden Jern & Fiks. Og vi renoverer en del omsorgssenter i ulike kommuner. Så det er ingen tvil om at vi får jobbe variert, avslutter han.

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.