Human-Etisk Forbund bruker Tripletex

God kontroll

Økonomisjef i Human-Etisk Forbund, Harald Masst.

– Det gjør litt vondt å rulle et økonomisystem så langt ut i en organisasjon som vi har gjort. Det skal det kanskje også, sier Harald Masst, økonomisjef i Human-Etisk Forbund. Forbundet har brukt Tripletex siden 2015, og har etablert det i hele organisasjonen. Det vil si hovedkontoret, 17 regionlag og ca 100 lokallag. Og mer enn 6 000 mennesker tilknyttet organisasjonen har vært innom systemet og registrert reiseregning, utlegg, kvittering med mer. 

– Men jeg kjenner på en trygghet og at vi til enhver tid har god oversikt. Det å kunne håndtere hele organisasjonen på én plattform er veldig lettvint. Jeg kan drille meg ned til en hvilken som helst konto, se på posteringer som er der og ha trygghet på at det ikke flyter penger til ting som det ikke skal brukes på, sier Harald.

Human-Etisk Forbund er en av de største livssynsorganisasjonene i Norge utenfor kirken. Forbundet har ca 100 medarbeidere, 120 lokal- og fylkeslag og over 105 000 medlemmer.

Tillitsøkonomi

Organisasjonen opererer med det de kaller tillitsøkonomi og åpne bøker. Ved hjelp av rapporteringsløsninger kan hvem som helst sjekke regnskapet i detalj. Det er viktig for å bevare tilliten hos både myndigheter og medlemmer.  – 1 000 par øyne ser bedre enn bare oss, økonomisjef og controllere, så da er det like greit med fullt innsyn, sier Harald.

Han peker på integrasjonene som en styrke i Tripletex-systemet. Human-Etisk Forbund bruker et eget fagsystem, Seremonibase, for planlegging og gjennomføring av alle seremonier. Systemet er koblet opp mot regnskapet i Tripletex. – Det å kunne sende av gårde grunnlagsdata fra et tredjepartssystem inn i Tripletex og få fakturering så kjapt og enkelt som vi har gjort er helt nydelig. I tillegg har vi tatt i bruk vipps efaktura, noe som har betydd mye for betalingsraten vår. Veien til betaling blir mye kortere enn via e-post og nettbanken.

I løpet av et år har Human-Etisk Forbund ca 13 000 konfirmanter, 2 000 navnebarn og 650 par som gifter seg.

Vellykket prøveprosjekt

Siden 2018 har det blitt ansatt livsveiledere fra Human-Etisk Forbund i forsvaret, på sykehus og på universitetet. – Det er for å gi et tilbud til mennesker som står i krevende situasjoner og som er på plasser hvor de ikke naturlig hører hjemme. Det kan være en overarbeidet sykepleier som har mistet en pasient. Foreldre som har mistet et barn i krybbedød. Eller en student som kjenner på dyp ensomhet eller kjærlighetssorg, forklarer Harald.

At Human-Etisk Forbund er mer tilstede “ute i feltet” enn før henger naturlig sammen med den økende medlemsbasen. Ikke siden 80-tallet har de hatt så mange innmeldinger som nå. Året 2021 blir et rekordår og ambisjonen er at de skal doble seg innen 2030.

– Hva er grunnen til denne økningen, slik du ser det?

Sekularisme, det å ikke tro på en gud lenger, er en funksjon av velferdsstaten. Vi har det så trygt og godt. Og vi har gått lenge på skolen, har lært at det er rasjonelle grunner til det meste. Behovet for å peke på en gud for å forklare alt det uforklarlige er ikke like sterkt tilstede, sier Harald.

Pilene peker oppover

I løpet av de siste 10 årene har antall humanistiske konfirmasjoner økt med ca 30%. En trend som ser ut til å fortsette. – Pilene i våre statistikker er nok morsommere å se på enn pilene i kirkens statistikker, sier Harald.

Og med ca 650 kursledere, 1 500 frivillige og mange hundre seremonier er det nødvendig med et økonomisystem som gir nødvendig oversikt. 

– Med Tripletex har vi et system som er supert i forhold til alle instansene vi har. Det er enkelt å tildele rettigheter til en kasserer og en rådgiver som er ansatt, men som jobber et annet sted i landet. Så kan vi logge oss inn i Tripletex og ha kontroll og oversikt, avslutter Harald.

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.