Teknologi, kunstig intelligens (AI) og automatisering forenkler og fjerner manuelt arbeid. Systemene er intuitive, men at det er behov for eksperter er det ingen tvil om. I dag blir det utviklet systemer som forbedrer, forenkler og effektiviserer hverdagen vår. Det er Tripletex et godt eksempel på. For å kunne dra full nytte av Tripletex er det absolutt behov for at noen setter seg godt inn i systemet, lærer seg alle funksjoner og kan løse enhver problemstilling. Vi trenger systemeksperter.  

Satser på ekspertkunnskap

OM Regnskap er et selskap som har skjønt nettopp dette. De satser på ny teknologi, moderne systemer, fokuserer på kunnskapsdeling og at de skal være en viktig sparringspartner og rådgiver for kundene sine. De ansetter gjerne unge regnskapsførere, nettopp fordi de ofte er datakyndige og gode på system. 

– Det handler om å forstå hva systemet kan, og hva det ikke kan. Systemekspertene vet hva som må til for at en kunde skal opp å gå. Hvordan man skal jobbe strukturert, og hvordan man optimaliserer hverdagen for alle. Slik forklarer Stig-Arild Bjørkavoll Hernes, Systemekspert i OM Regnskap, en av fordelene ved å ha å ha systemeksperter på teamet. 

OM Regnskap er opptatt av å skape en arbeidsplass med mangfold, hvor det er plass til både de unge, de erfarne og det skal være en arbeidsplass med både kvinner og menn hvor man trives og utvikler seg. OMR vil bidra med mer enn bare regnskap, de vil rådgi kundene sine og sørge for at kundene bruker riktige systemer og optimaliserer driften så mye som mulig. For å få til det valgte de for en tid tilbake å satse på Tripletex.

Økt effektivitet og oversikt for kundene og enklere samhandling mellom kunde og regnskapsfører i systemet er viktige fordeler. Dermed har de mer tid til rådgiving. De har også to ansatte som går under kategorien systemeksperter. Sven Ole Høvring og Stig-Arild Bjørkavoll Hernes har begge økonomibakgrunn, men er også lidenskapelig opptatte av teknologi. Det er en viktig kombinasjon og et godt utgangspunkt for å bli veldig god på system.

Tripletex-lunsj

OM Regnskap er opptatt av å være et fremoverlent og oppdatert selskap for kunder, samarbeidspartnere og ansatte. Derfor er det viktig med en kultur og et felles ønske om å både lære, holde seg oppdatert og å dele kompetanse. Ikke minst et miljø som tillater å bruke ikke-fakturerbar tid på å sette seg inn i nye system

– Oppdateringer kommer jo på løpende bånd. Sluttkundene klarer nødvendigvis ikke å sette seg inn i alle disse, og dermed er det avgjørende av vi som byrå gjør det. Vi opplever ofte å få nye kunder som allerede bruker Tripletex, men som ikke bruker det effektivt og best tilpasset deres situasjon og hverdag, forteller Stig-Arild.

OM Regnskap kjører ukentlige faglunsjer hvor de deler caser, stiller spørsmål og finner løsninger, informerer om nyheter og oppdaterer hverandre på nye lanseringer. Det kommer hele tiden nye integrasjoner, nye oppdateringer og nye funksjoner. Alt for å forenkle hverdagen til kundene og brukerne av systemet.

Vi skal være best mulig rustet til å takle alle utfordringer vi kommer over og kundene våre skal alltid få den tjenesten, rådgivningen og supporten de trenger, i tillegg til topp service.

Vibeke Sørensen, Daglig leder i OM Regnskap
På hovedkontoret til OM Regnskap. Utveksling av systemkompetanse.
Hovedkontoret til OM Regnskap i Kopervik.

Systemkompetanse viktig for kundene

Det er helt nødvendig å ha regnskapskompetanse, men det er også viktig å jobbe “riktig” og effektivt i systemene. På grunn av bedre systemer, mer tilgjengelig teknologi og gode integrasjonsmuligheter, kan vi alle nå jobbe på en annen måte enn vi kunne tidligere. Hvis man ikke utnytter disse mulighetene kaster man bort mye tid som kunne vært brukt mer fornuftig.

– Sven Ole legger til at det i bunn og grunn handler om trygghet. Trygghet for selskapet og trygghet for kundene. Når man kan et system ut og inn, ser man raskt hvorfor ting ikke fungerer som det skal, eller hva man skal gjøre hvis en har vært uheldig og trykket på “feil knapp”. Det handler ikke om at ingen skal gjøre feil, fordi det vil alltid skje, men det handler om at vi kan fikse opp i feilen eller problemet for kunden, og skjønne hvordan man kan unngå det neste gang. 

Jeg kan være ute på tur og bli oppringt av en kunde som forteller at noe har skjedd. Fordi jeg kan systemet så godt kan jeg forklare over telefonen hva som har skjedd, og guide dem gjennom det i blinde.

Sven Ole Høvring, systemekspert i OM Regnskap

Rustet for fremtiden

Endringene i regnskapsbransjen vil fortsette i tråd med ny teknologi og mer automatisering. Behovet for fremoverlente regnskapsførere som spiller kunden god ved å optimalisere og effektivisere via systemer, gir gode råd og er en sparringspartner vil ikke bli mindre i årene som kommer.

Selskaper som OM Regnskap leverer mer enn bare regnskap, de bistår med økonomisk rådgiving som kan være avgjørende for at kunder skal kunne ta riktige strategiske beslutninger. Videre tilbyr de rådgivning innen ledelse, personal/HR og organisering.

– Vi bygger gode relasjoner med kundene våre og fokuserer alltid på å spille de gode. Når vi har kunden i Tripletex får vi mer tid til rådgivning, nettopp fordi systemet er så bra som det er. Resultatet av det er at kunden får kjappere og bedre hjelp, samt at vi kommer tettere på kunden og rådgir der det er behov, avslutter Stig-Arild.

Blir bedre kjent med OM Regnskap her.

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.