Portett av Mats Zuccarello til sak om Zuccarellostiftelsen. Bilde tatt av Tone Langbakken / Antenna

(Toppbilde av Mats Zuccarello. Foto: Tone Langbakken / Antenna)

Zuccarellostiftelsen gir barn og unge muligheten til å delta i idrett og fysisk aktivitet – uavhengig av bakgrunn, etnisitet og foreldrenes økonomi.

Stiftelsen kjørte i forbindelse med julen 2023 en en egen julekampanje for å utgjøren en forskjell for barn og unge over hele landet:

–  Vi valgte å tilby symbolske julegaver i nettbutikken vår, for å fremme idrettsglede og bekjempe utenforskap blant barn og unge i Norge, sier Kristine Alcocer-Lind, daglig leder i Zuccarellostiftelsen.

Hun forteller at gavene reflekterer de mange ønskene stiftelsen mottar fra barn, unge, foresatte, klubber og foreninger.  Pengene som samles inn går til privatpersoner og idrettslag som har søkt støtte.

– I takt med økte levekostnader vokser søknadsbunken, og ved å gi en gave eller støtte Zuccarellostiftelsen på vegne av en selv, samarbeidspartnere, medarbeidere eller kunder, kan man bidra til at flere barn og unge får mulighet til å stille på startstreken, sier Alcocer-Lind.

Les mer om hvordan bedriften din kan bli en partner til Zuccarellostiftelsen

Fokus på det som er viktig

Zuccarellostiftelsen ble startet av hockeystjernen Mats Zuccarello, som for tiden spiller for Minnesota Wild i NHL, i 2016, og er fortsatt en relativt ung organisasjon. Helt fra første dag har det vært viktig å drive effektivt, økonomisk og rigget for vekst.

Ansatte skal bruke tiden sin på det som betyr mest: Å skaffe til veie mest mulig midler til barn og unge som står i fare for å falle utenfor idrett og fysisk aktivitet. 

– Det gjenspeiles også i valg vi har tatt underveis, for eksempel da vi skulle velge regnskapstjenester. Vi hadde hørt mye positivt om Tripletex, men det aller viktigste kriteriet der og da var prisen på tjenesten, sier Alcocer-Lind. 

Portrettbilde av Kristine Alcocer-Lind, daglig leder i Zuccarellostiftelsen. Fotografert av Tone Langbakken / Antenna
Kristine Alcocer-Lind, daglig leder i Zuccarellostiftelsen. Foto: Tone Langbakken / Antenna

Det oversiktlige modulsystemet i Tripletex gjør det enkelt for stiftelsen å samle lønn, bankavstemming, bilagsautomatisering og regnskap i ett og samme system.

– EHF er også kjempepraktisk å ha. Da unngår vi å måtte videresende vedlegg i en hektisk hverdag. Slik kan vi ha kontroll på både utgifter og utgående fakturaer. Dessuten er det viktig for oss at vi kan lage egne rapporter på avdelings- og prosjektnivå. Dette er avgjørende for å enkelt kunne rapportere på midler vi mottar fra ulike samarbeidsaktører, sier Alcocer-Lind.

En annen viktig funksjon for Zuccarellostiftelsen er muligheten til å utføre betalinger på ulike måter. 

– Når vi innvilger klubbtilskudd til klubber eller idrettslag, sender de oss faktura – enkelt og greit. Men når vi innvilger støtte til privatpersoner kreves det detaljerte bilag for hver transaksjon. Tripletex sørger for at all dokumentasjon er lett tilgjengelig, slik at flere personer kan gjennomgå og godkjenne transaksjonene før utbetaling. Samtidig skjules navnet på mottakeren, så vi ivaretar anonymitet og personvern på en veldig god måte, avslutter Kristine Alcocer-Lind.

Prøv Tripletex gratis i 14 dager.

Fritidsaktiviteter den viktigste inkluderingsarenaen

Med et effektivt regnskapsprogram i bakhånd, kan stiftelsen fokusere på å gi flere barn og unge muligheten til å være i aktivitet og unngå å falle utenfor.

Klubber og foreninger over hele landet jobber for å inkludere alle barn og unge, uansett økonomiske forutsetninger. Noe av det de trenger bistand til er å betale treningsavgift, drakter og utstyr for mange medlemmer som av økonomiske grunner står i fare for å falle utenfor idretten. 

Ung gutt sitter alene på innbytterbenken på en fotballbane. Illustrasjonsbilde til kundecase om Zuccarellostiftelsen
Inkludering: Zuccarellostiftelsen jobber for å hindre at barn og unge faller utenfor fordi fritidsaktiviteter er blitt for dyrt. Foto: iStock

– Økte levekostnader har gjort det vanskeligere for mange foresatte å betale kontingenter og kjøpe inn utstyr. Disse gavene gjør det enklere for klubber og foreninger å inkludere flere barn og unge ved at de kan bidra for de som er mest utsatt, sier Alcocer-Lind. 

Idrett og fritidsaktiviteter er den viktigste inkluderingsarenaen for barn og unge utenfor skolen, og livsvarige vennskap etableres i garderoben, i hallen og på vei hjem fra trening. For mange er idretten også det første møtet med mestring, en viktig erfaring å få tidlig i livet. 

– Økonomi skal ikke være et hinder for at barn og unge kjenner på tilhørighet i oppveksten.

Støtte til barn og unge betyr ekstra mye i år

Økte renter, strøm- og matvarepriser gjør at mange foresatte nå kjenner at pengene ikke strekker til. Det betyr at årets julegavekampanje er den viktigste på lenge, mener Alcocer-Lind.

– Vi får betydelig flere søknader enn vi klarer å innfri. I snitt har vi i 2023 innvilget 22 prosent av søknadene vi har mottatt, og vi forventer et ekstra stort trykk ved neste søknadsrunde i desember. Da er vi avhengige av å øke innsamlingssummen tilsvarende – og aller helst enda mer så vi kan hjelpe så mange som mulig. 

Søknadene kommer fra alle kriker og kroker av landet, både fra privatpersoner og klubber.

– Vi vet også at vinteren gjør det veldig «synlig» at barn og unge mangler utstyr. Ishockey, langrenn, alpint og andre idretter er veldig kostnadskrevende og vi frykter at mange barn vil oppleve å falle utenfor for første gang denne vintersesongen, sier hun og oppfordrer:

– Til de som trenger bistand for å holde på med idretten sin, vil jeg oppfordre til å søke om stipend når søknadsrunden åpner 15. desember.

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.