Fagblogg - Lover og regler

Diettgodtgjørelse 2024

Ansatte som reiser i jobbsammenheng, har krav på å få dekket mat. Én måte å gjøre det på, er gjennom diettgodtgjørelse. Her finner du satser og regler for 2024!

Skatt på utbytte i 2024

For deg som driver AS er det aktuelt å ta ut utbytte. Hva er egentlig reglene for utbytteskatt og hva er skattesatsene? Vi gir deg svar på det du trenger…

Alt du trenger å vite om a-meldingen

Innsending av a-meldingen er en av mange plikter du har som arbeidsgiver. Kanskje gjør du eller noen andre i din bedrift det selv, eller så gjør regnskapsfører det for dere.…

Skatteetaten ilegger tvangsmulkt ved for sen levering

Du risikerer tvangsmulkt dersom pliktige opplysninger ikke leveres til myndighetene i tide. Se når du risikerer tvangsmulkt og hva det kan koste deg.

Forskuddsskatt – hva er det?

Alle som driver enkeltpersonforetak eller ansvarlig selskap må betale forskuddsskatt til staten. Her får du svar på spørsmålene; Hva er det? Hvordan fungerer det? Og hvem må egentlig betale forskuddsskatt?

Hva er naturalytelser?

Helseforsikring gjennom jobb og at arbeidsgiver dekker mobil er begge eksempler på naturalytelser. Hva er reglene for naturalytelser, og skal det skattes av dem? Her finner du svar.

Halv skatt i desember

De fleste setter pris på litt ekstra å rutte med i julen. Muligheten for halv skatt på desemberlønnen har derfor naturlig nok blitt en populær førjulstradisjon.

Firmabil – skatt og regler 2024

Firmabil er aktuelt for mange, men hva er egentlig reglene for bruk av firmabil, og hvor mye må du skatte? Her får du svar på det du lurer på om…

Skatteregler for gaver til ansatte i 2024

Gir du gaver til, eller spanderer middag på ansatte og gaver til kunder og partnere i forbindelse med spesielle anledninger, som jul? Vi gir deg oversikten over skattereglene som gjelder…

Hva er foretaksregisterloven?

Foretaksregisterloven styrer hvordan norske selskaper registreres. Loven regulerer hvem som må registreres, hvilke opplysninger som skal leveres, og hvordan disse meldes inn til registeret.

Ny måte å levere skattemeldingen på

Skatteetaten har informert om at skattemeldingen for inntektsåret 2023 skal leveres gjennom et regnskaps- eller årsoppgjørssystem. Er du forberedt før neste årsoppgjør?

Hva er permisjon? 

Det finnes en del tilfeller hvor arbeidstaker har rett til permisjon – med eller uten lønn. Her får du svar på hva permisjon er og hvilke regler som gjelder for…

Overtid – pålagt eller frivillig?

Arbeidsmiljøloven regulerer overtidsarbeid. Vi går gjennom reglene, hvor mye du kan jobbe, og hvor mye lønn du kan få for strevet.

Jobbreise 2024 – Hvordan skal jeg få dekket utgiftene, og må jeg levere reiseregning?

Usikker på hvordan du skal føre reiseregning når du har vært på jobbreise? Her forteller vi deg det du trenger å vite om reiseregninger.

Utleggstrekk – lover og regler for arbeidsgivere

Vi går gjennom hva utleggstrekk er, reglene som gjelder, og hva det innebærer, både for bedrifter og ansatte.

Kjøregodtgjørelse 2024

Bruker de ansatte privatbilen i jobben? Her er det du trenger å vite om kjøregodtgjørelse og satsene som gjelder for 2023.

Ny GRFS og ny regnskapsførerlov – hva betyr det?

Fra 1. januar 2023 trådte ny regnskapsførerlov og ny GRFS i kraft. De avløser tidligere versjoner av loven og GRFS. Men hva betyr dette i praksis for deg som regnskapsfører?

Pensjon for bedrifter – dette må du vite om OTP og lovpålagt pensjon

Usikker på hva du som arbeidsgiver må forholde deg til med hensyn til pensjonsordning i bedriften din? Hva med pensjon for deg som er selvstendig næringsdrivende? Vi gir deg svar…

Verdt å vite om ferieloven, feriepenger og ferieavvikling

Hvordan fungerer egentlig ferieloven og feriepengeordningen? Hvor mye ferie har du krav på, og når kan du ta den? Sammen med Sticos gir vi deg svar på det du lurer…

Har du ansatte som pendler til jobb? Disse reglene bør du kjenne til

Mange i Norge pendler til jobb. Men kjenner du til det komplekse regelverket rundt dette, og alle endringene? Vi holder deg oppdatert.

Skatteregler ved elbil som firmabil

Bruker du eller dine ansatte elbil som firmabil? Slik kan du dokumentere strømforbruk som er fradragsberettiget.

Hei 👋 Usikker på hvilken løsning som passer for deg? Chat med en av våre selgere!