Fagblogg - Lover og regler

Utleggstrekk – lover og regler for arbeidsgivere

Rentehevinger og prisstigning fører til at stadig flere nordmenn får betalingsproblemer. Dette kan også få konsekvenser for arbeidsgivere. Hvis en ansatt har et pengekrav mot seg som ender med tvangsinndriving,…

Kjøregodtgjørelse 2023

Bruker de ansatte privatbilen i jobben? Her er det du trenger å vite om kjøregodtgjørelse og satsene som gjelder for 2023.

Ny GRFS og ny regnskapsførerlov – hva betyr det?

Fra 1. januar 2023 trådte ny regnskapsførerlov og ny GRFS i kraft. De avløser tidligere versjoner av loven og GRFS. Men hva betyr dette i praksis for deg som regnskapsfører?

Pensjon for bedrifter – dette må du vite om OTP og lovpålagt pensjon

Usikker på hva du som arbeidsgiver må forholde deg til med hensyn til pensjonsordning i bedriften din? Hva med pensjon for deg som er selvstendig næringsdrivende? Vi gir deg svar…

Verdt å vite om ferieloven, feriepenger og ferieavvikling

Hvordan fungerer egentlig ferieloven og feriepengeordningen? Hvor mye ferie har du krav på, og når kan du ta den? Sammen med Sticos gir vi deg svar på det du lurer…

Årsoppgjøret: Ny måte å levere skattemeldingen på – hva betyr det for deg?

Skatteetaten forenkler skattemeldingen for næringsdrivende, med et mål om at det skal bli enklere og mer effektivt å levere riktige opplysninger.

Har du ansatte som pendler til jobb? Disse reglene bør du kjenne til

Mange i Norge pendler til jobb. Men kjenner du til det komplekse regelverket rundt dette, og alle endringene? Vi holder deg oppdatert.

Skatteregler ved elbil som firmabil

Bruker du eller dine ansatte elbil som firmabil? Slik kan du dokumentere strømforbruk som er fradragsberettiget.

Hjemmekontor og skatt – dette må du vite

Har du hjemmekontor og lurer på hva du har krav på av fradrag og godtgjørelser? Reglene er mange, og et hjemmekontor er ikke alltid et hjemmekontor. Her forklarer vi det…

Hvilke regler gjelder for hjemmekontor?

Når må man ha skriftlig avtale om hjemmekontor? Og hva skal arbeidsgiver dekke? Her får du svar på hvilke regler som gjelder ved hjemmekontor.

Hvordan fungerer feriepenger? Vi oppklarer 5 myter!

De aller fleste har et forhold til feriepenger. For folk flest kan det føles som en liten bonus når sommeren nærmer seg, mens det for arbeidsgiver ofte medfører litt ekstra…

Skatter man av feriepenger?

Det er mange som lurer på om man betaler skatt av feriepenger. Og en vanlig misoppfatning er at du slipper unna. Vi oppklarer myten!

Alt du trenger å vite om aksjonærregisteroppgaven

Hvert år skal alle norske aksjeselskaper levere en aksjonærregisteroppgave. Fristen er i januar, og den er det god grunn til å overholde – konsekvensene kan nemlig bli store. Her finner…

Hva må en faktura inneholde?

Å sende en faktura kan gjøres både raskt og enkelt. Samtidig holder det ikke å skrive en regning på en serviett. Det finnes noen enkle, men viktige krav til hva…

Skatteregler for gaver til ansatte

Gir du gaver til, eller spanderer middag på ansatte og gaver til kunder og partnere i forbindelse med spesielle anledninger, som jul? Vi gir deg oversikten over skattereglene som gjelder…

Skattemelding for næringsdrivende – dette må du vite

31. mai hvert år skal skattemelding for næringsdrivende være levert. Men hva er egentlig næringsoppgave eller næringsrapport? Her er en innføring i det grunnleggende.

Dette må du vite om egen pensjonskonto

1. februar 2021 får du kontroll over din egen pensjonskonto. Den nye ordningen skal ikke bare bidra til å gjøre pensjon enklere og mer oversiktlig, men forhåpentligvis også til at…

Skatteetaten ilegger tvangsmulkt ved for sen levering

Du risikerer tvangsmulkt dersom pliktige opplysninger ikke leveres til myndighetene i tide. Se når du risikerer tvangsmulkt og hva det kan koste deg.

Krisepakker til bedrifter med inntektsfall

Hva: Regjeringen har lansert en kompensasjonsordning for næringslivet. Denne skal bidra til å dekke faste kostnader for foretak som har hatt et omsetningsfall på minst 30 %. I tillegg er…

Økt støtte til innovasjon og utviklingsprosjekter

Regjeringens krisepakke inneholder flere tiltak rettet mot oppstarts- og vekstselskaper. Endringene innebærer økt tilførsel av investeringsmidler, økte utlånsrammer, og endringer i vilkår på lån og støtteordninger.

Søke om årstermin for MVA?

Hvis du driver en mindre virksomhet, og oppfyller kravene, kan du søke om årlig mva-oppgjør. Da får du én termin i året, i stedet for seks årlige terminer. Søknadsfristen er…