Hva er a-meldingen?

A-meldingen er en månedlig melding fra arbeidsgivere til NAV, SSB og Skatteetaten. Den inneholder informasjon om følgende:

  • Ansattes inntekt
  • Arbeidsforhold
  • Forskuddstrekk
  • Arbeidsgiveravgift
  • Finansskatt til virksomheten

A-meldingen kan sendes direkte fra økonomisystemer med lønnsfunksjonaltet (som Tripletex, som du kan prøve gratis) eller via Skatteetaten sine hjemmesider.

Les også: Skattemelding for næringsdrivende – for dummies

Hva brukes informasjonen i a-meldingen til?

Det er ingen tvil om at det finnes mer givende ting ved å drive bedrift enn å levere inn a-meldingen. Men om man setter seg inn i hva informasjonen faktisk brukes til, vil kanskje neste innlevering føles litt mer meningsfylt.

NAV bruker nemlig opplysningene blant annet i saksbehandlingen av sykepenger, foreldrepenger, uføretrygd, dagpenger og til kontroll av de fleste andre ytelser som administreres av NAV.

Skatteetaten bruker opplysningene blant annet til skattemeldingen (selvangivelsen), skatteoppgjøret, skattekort og å kreve inn og kontrollere arbeidsgiveravgift, finansskatt og forskuddstrekk.

Statistisk sentralbyrå (SSB) bruker opplysningene til blant annet lønnsstatistikk, sysselsettingsstatistikk og sykefraværsstatistikk. Så vet du det!

Hvem må levere inn a-meldingen?

Alle som har ansatte, eller utbetaler lønn, pensjon eller andre ytelser, skal levere a-melding til og med den måneden arbeidsforholdene avsluttes. Dette gjelder også dersom det ikke har vært utbetaling av lønn i perioden.

Har du et enkeltmannsforetak uten ansatte, trenger du ikke å levere a-melding.

Hva med utbetaling til personer som ikke er ansatt?

Dersom du har betalt lønn til en person som ikke er ansatt som ikke er selvstendig næringsdrivende så skal du sende inn a-melding for de månedene det har vært utbetalinger. Dette kan f. eks. være tilfellet om du har hatt en frilanser som har arbeidet for bedriften din i en periode.

Da bruker man en spesiell arbeidsforholdtype som heter “Frilanser, oppdragstaker og personer som mottar honorarer”. Det samme gjelder om du utbetaler styrehonorar.

Les også: Alt du trenger å vite om aksjonærregisteroppgaven

Når skal a-meldingen leveres?

Fristen for innlevering av a-meldingen er den 5. hver måned. Man leverer da informasjon om måneden før. Faller den 5. på en helg eller på en rød dag er fristen for innlevering av a-melding førstkommende virkedag.

Hva skjer hvis du ikke leverer a-meldingen?

Hvis ikke arbeidsgiver leverer a-meldingen i tide eller den inneholder feil kan man få tvangsmulkt. Tvangsmulkten er 127 kroner per inntektsmottaker med feil per dag.

Dessuten kan feilaktig rapportering påvirke de ansatte med feil i skattemeldingen eller ukorrekte utbetalinger fra NAV. Og det vil man jo helst unngå!

Send a-meldingen fra Tripletex

Du kan selvfølgelig sende a-meldingen enkelt og greit direkte med Tripletex sitt lønnssystem.

Da hentes all informasjon om ansatte, skattetrekk, arbeidsgiveravgift, lønnsbilag og arbeidsforhold for deg, og alt du trenger å gjøre er å opprette a-meldingen og sende den inn.

Vi har hjelpeartikler og videoer som guider deg gjennom prosessen.


Informasjonen i denne artikkelen er hentet fra Skatteetatens sider om a-meldingen.

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.