Innsending av a-meldingen er en av mange plikter man har som arbeidsgiver. Kanskje gjør du eller noen andre i din bedrift det selv, eller så gjør regnskapsfører det for dere. Uansett kan det være greit å sette seg inn i hva a-meldingen er, hva informasjonen brukes til og ikke minst hvordan den leveres.

Hva er a-meldingen?

A-meldingen er en månedlig melding fra arbeidsgivere til NAV, SSB og Skatteetaten. Den inneholder informasjon om følgende:

  • Ansattes inntekt
  • Arbeidsforhold
  • Forskuddstrekk
  • Arbeidsgiveravgift
  • Finansskatt til virksomheten

A-meldingen kan sendes direkte fra økonomisystemer med lønnsfunksjonaltet (som Tripletex, som du kan prøve gratis) eller via Altinn sine hjemmesider.

Les også: Skattemelding for næringsdrivende – for dummies

Hva brukes informasjonen i a-meldingen til?

Det er ingen tvil om at det finnes mer givende ting ved å drive bedrift enn å levere inn a-meldingen. Men om man setter seg inn i hva informasjonen faktisk brukes til, vil kanskje neste innlevering føles litt mer meningsfylt.

NAV bruker nemlig opplysningene blant annet i saksbehandlingen av sykepenger, foreldrepenger, uføretrygd, dagpenger og til kontroll av de fleste andre ytelser som administreres av NAV.

Skatteetaten bruker opplysningene blant annet til skattemeldingen (selvangivelsen), skatteoppgjøret, skattekort og å kreve inn og kontrollere arbeidsgiveravgift, finansskatt og forskuddstrekk.

Statistisk sentralbyrå (SSB) bruker opplysningene til blant annet lønnsstatistikk, sysselsettingsstatistikk og sykefraværsstatistikk. Så vet du det!

Hvem må levere inn a-meldingen?

Alle som har ansatte, eller utbetaler lønn, pensjon eller andre ytelser, skal levere a-melding til og med den måneden arbeidsforholdene avsluttes. Dette gjelder også dersom det ikke har vært utbetaling av lønn i perioden.

Har du et enkeltmannsforetak uten ansatte, trenger du ikke å levere a-melding.

Prøv Tripletex gratis nå – helt uten forpliktelser!

Hva med utbetaling til personer som ikke er ansatt?

Dersom du har betalt lønn til en person som ikke er ansatt som ikke er selvstendig næringsdrivende så skal du sende inn a-melding for de månedene det har vært utbetalinger. Dette kan f. eks. være tilfellet om du har hatt en frilanser som har arbeidet for bedriften din i en periode.

Da bruker man en spesiell arbeidsforholdtype som heter “Frilanser, oppdragstaker og personer som mottar honorarer”. Det samme gjelder om du utbetaler styrehonorar.

Les også: Alt du trenger å vite om aksjonærregisteroppgaven

Når skal a-meldingen leveres?

Fristen for innlevering av a-meldingen er den 5. hver måned. Man leverer da informasjon om måneden før. Faller den 5. på en helg eller på en rød dag (dette skjer i april, juni, september og desember i 2021) er fristen for innlevering av a-melding førstkommende virkedag.

Hva skjer hvis du ikke leverer a-meldingen?

Hvis ikke arbeidsgiver leverer a-meldingen i tide eller den inneholder feil kan man få tvangsmulkt. Tvangsmulkten er 119 kroner per inntektsmottaker med feil per dag.

Dessuten kan feilaktig rapportering påvirke de ansatte med feil i skattemeldingen eller ukorrekte utbetalinger fra NAV. Og det vil man jo helst unngå!

Send a-meldingen fra Tripletex

Du kan selvfølgelig sende a-meldingen enkelt og greit direkte fra Tripletex som er integrert med Altinn.

Når du sender a-meldingen fra Tripletex bruker du menyvalget  Lønn →A-melding under i hovedmenyen. Da hentes all informasjon om ansatte, skattetrekk, arbeidsgiveravgift, lønnsbilag og arbeidsforhold for deg, og alt du trenger å gjøre er å opprette a-meldingen og sende den inn.

I tillegg har vi hjelpeartikler og videoer som guider deg gjennom prosessen.

Her kan du lese mer om hvordan du sender a-melding fra Tripletex.

Klar for enklere lønns- og myndighetsrapportering? Klikk her


Informasjonen i denne artikkelen er hentet fra Skatteetatens sider om a-meldingen

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.

Andre relevante artikler

Byggeselskapet flyttet regnskapet opp i skyen med Proplan: – Har spart oss for masse tid

– Vi skal ikke være kjempespesielle, men unike. Det er målet vårt. Det forteller Oddgeir Eikeskog, daglig leder i Stolt Bolig. Dersom du har gått forbi et nybygg som har…

Les mer

Supports tipsehjørne

Noen av de vanligste spørsmålene fra hver måned har vi nå samlet sammen, og de slippes som månedlige blogginnlegg med tips. Tips fra support, rett og slett - supports tipsehjørne!…

Les mer

Frigjør tid med komplett økonomisystem – 5 gode grunner til å bruke Tripletex

Ta presise beslutninger og bedre lønnsomheten i din bedrift! Med Tripletex får du et komplett økonomisystem med et funksjonsrikt prosjektverktøy innebygd. Frigjør tid i arbeidshverdagen og få den fleksibiliteten du…

Les mer