Chat with us, powered by LiveChat
Blogg

Fagblogg

Innsending av a-meldingen er en av pliktene man har som arbeidsgiver. Kanskje gjør du eller noen andre i din bedrift det selv, eller så gjør regnskapsfører det for dere. Uansett kan det være greit å sette seg inn i hva a-meldingen er, hva informasjonen brukes til og hvordan den leveres.

Hva er a-meldingen?

A-meldingen er en månedlig melding fra arbeidsgiver til NAV, SSB og Skatteetaten. Den inneholder informasjon om følgende:

  • Ansattes inntekt
  • Arbeidsforhold
  • Forskuddstrekk
  • Arbeidsgiveravgift
  • Finansskatt til virksomheten

A-meldingen kan sendes direkte fra økonomisystemer med lønnsfunksjonaltet (som Tripletex) eller via Altinn sine hjemmesider.

Hva brukes informasjonen i a-meldingen til?

Det er ingen tvil om at det finnes mer givende ting ved å drive bedrift enn å levere inn a-meldingen. Men om man setter seg inn i hva informasjonen faktisk brukes til i samfunnssammenheng, vil kanskje neste innlevering føles hakket mer verdifull.

NAV bruker nemlig opplysningene blant annet i saksbehandlingen av sykepenger, foreldrepenger, uføretrygd, dagpenger og til kontroll av de fleste andre ytelser som administreres av NAV.

Skatteetaten bruker opplysningene blant annet til skattemeldingen (selvangivelsen), skatteoppgjøret, skattekort og å kreve inn og kontrollere arbeidsgiveravgift, finansskatt og forskuddstrekk.

Statistisk sentralbyrå (SSB) bruker opplysningene blant annet til lønnsstatistikken, sysselsettingsstatistikken og sykefraværsstatistikken.

Hvem må levere inn a-meldingen?

Alle som har ansatte, eller utbetaler lønn, pensjon eller andre ytelser, skal levere a-melding  til og med den måneden arbeidsforholdene avsluttes. Dette gjelder også dersom det ikke har vært utbetaling av lønn i perioden.

Har du et enkeltmannsforetak uten ansatte, trenger du ikke å levere a-melding.

Hva med utbetaling til personer som ikke er ansatt?

Dersom du har betalt lønn til en person som ikke er ansatt som ikke er selvstendig næringsdrivende så skal du sende inn a-melding for de månedene det har vært utbetalinger. Dette kan f. eks. være tilfellet om du har hatt en frilanser som har arbeidet for bedriften din i en periode.

Da bruker man en spesiell arbeidsforholdtype som heter “Frilanser, oppdragstaker og personer som mottar honorarer”. Det samme gjelder om du utbetaler styrehonorar.

Når skal a-meldingen leveres?

Fristen for innlevering av a-meldingen er den 5. hver måned. Man leverer da informasjon om måneden før. Faller den 5. på en helg eller på en rød dag (dette skjer i mai og oktober i 2019) er fristen for innlevering av a-melding den førstkommende virkedag.

Hva skjer hvis du ikke leverer a-meldingen?

Hvis ikke arbeidsgiver leverer a-meldingen i tide eller den inneholder feil kan man få tvangsmulkt. Tvangsmulkten er 115 kroner per inntektsmottaker med feil per dag.

Dessuten kan feilaktig rapportering påvirke de ansatte med feil i skattemeldingen eller ukorrekte utbetalinger fra NAV. Og det vil man jo gjerne unngå!

Send a-meldingen fra Tripletex

Du kan selvfølgelig sende a-meldingen enkelt og greit direkte fra Tripletex som er integrert med Altinn.

Når du sender a-meldingen fra Tripletex bruker du menyvalget  Lønn →A-melding under i hovedmenyen. Da hentes all informasjon om ansatte, skattetrekk, arbeidsgiveravgift, lønnsbilag og arbeidsforhold for deg, og alt du trenger å gjøre er å opprette a-meldingen og sende den inn.

I tillegg har vi hjelpeartikler og videoer som guider deg gjennom prosessen.

Her kan du lese mer om hvordan du sender a-melding fra Tripletex.


Informasjonen i denne artikkelen er hentet fra Skatteetatens sider om a-meldingen