Bilde av en frokostbuffet på hotell, for å illustrere sak om diettgodtgjørelse.
Klikk her for kortversjonen

Mat og drikke må man ha – også på jobbreise, og da har den ansatte krav på å få dekket utgifter til dette.

Én måte å gjøre dette på, er gjennom diettgodtgjørelse. Diettgodtgjørelse er en kompensasjon for de ekstra utgiftene knyttet til mat på jobbreise. Diettgodtgjørelse kalles også kostgodtgjørelse eller diettpenger.

Ved en diettgodtgjørelse avtaler arbeidsgiver og arbeidstaker et beløp som skal kompensere for utgifter til mat ved jobbreiser.

Dere kan for eksempel ha en avtale om at døgndiett er på 600 kroner. Da vil den ansatte få utbetalt 600 kroner per døgn for kost, uavhengig av om maten har kostet mer eller mindre.

Andre måter å dekke kostnader for mat på reise, er ved at arbeidsgiver refunderer de faktiske utgiftene dine, eller som naturalytelse, hvor alt betales av arbeidsgiver, for eksempel ved at firmaets betalingskort brukes. 

Les også: Kan ansatte kreve overtidsmat?

Hva ligger statens satser for diettgodtgjørelse for 2024 på?

Staten har fastsatte satser for diettgodtgjørelse. Disse justeres årlig. Satsene avhenger både av om du overnatter eller ikke på reisen, reisens varighet og også på hva slags type overnatting du velger. For langtransportsjåfører gjelder egne satser.

 • Døgndiett ved overnatting: 940 kr
 • Dagdiett – fra og med 6 timer til og med 12 timer: 369 kr
 • Dagdiett – over 12 timer: 686 kr

I tillegg kompenseres den ansatte med 614 kroner per døgn utover 12 timer ved utenlandsreise.

Arbeidsgiver og arbeidstaker som ikke er omfattet av tariffavtaler, kan selv avtale diettgodtgjørelse, dersom de velger den løsningen for dekning av mat ved jobbreiser.

Les mer om regler og krav når du fører reiseregning

Skal det skattes av diettgodtgjørelse?

På samme måte som for kjøregodtgjørelse, er det fastsatt trekkfrie satser for diettgodtgjørelse. En trekkfri sats er det beløpet som kan utbetales uten at den ansatte må skatte av beløpet.

Satsene for trekkfri diettgodtgjørelse i 2024 er som følger:

 • Døgndiett ved overnatting på hotell: 658 kr
 • Døgndiett ved annen overnatting, uten kokemuligheter (for eksempel hybel eller pensjonat): 400 kr
 • Døgndiett ved annen overnatting, med kokemuligheter (for eksempel privat innlosjering, hybel eller brakke): 102 kr
 • Døgndiett for langtransportsjåfører: 400 kr
 • Dagdiett – fra og med 6 timer til og med 12 timer: 200 kr
 • Dagdiett – over 12 timer: 400 kr

Hvis man enten følger statens diettsatser, eller arbeidsgiver og arbeidstaker har avtale om en høyere sats enn den skattefrie, skal det overskytende beløpet beskattes. 

Om det utbetales 940 kroner per døgn i diettgodgjørelse, ser regnestykket slik ut:

 • Diettgodtgjørelse: 940 kr
 • Skattefri sats: 658 kr
 • Beløp det skal skattes av: 288 kr

Hva om maten faktisk kostet mer enn den skattefrie satsen, må jeg fortsatt betale skatt av det?

Hvis du har betalt mer enn den skattefrie satsen, kan du slippe å betale skatt av det. Det viktige å huske på da, er at du må kunne dokumentere hva du betalte – for eksempel med kvittering – for å slippe å betale skatt på beløpet.

Dersom maten kostet deg 750 kroner, vil regnestykket se slik ut:

 • Diettgodtgjørelse etter statens satser: 940 kr
 • Faktisk kostnad for mat: 750 kr
 • Beløp det skal skattes av: 190 kr

Hva skjer med diettgodtgjørelsen hvis ett eller flere måltider blir dekket?

Hvis ett eller flere av måltidene du inntar på jobbreise blir dekket, for eksempel ved at det blir påspandert eller ved regning, skal det trekkes en prosentsats fra diettgodtgjørelsen. Hvor mange prosent avhenger av hvilket måltid det gjelder.

 • For frokost skal det trekkes 20 %.
 • For lunsj skal det trekkes 30 %.
 • For middag skal det trekkes 50 %.

Hvis du har vært på jobbreise med overnatting, og blitt påspandert frokost og middag, ser regnestykket slik ut:

 • Døgndiett ved overnatting på hotell: 658 kr
 • Trekk for frokost (20 %): 132 kr
 • Trekk for middag (50 %): 329 kr
 • Trekkfri diettgodtgjørelse utbetalt: 197 kr

Tripletex gjør det lekende lett å levere reiseregning og utlegg, og det kan du lese om her.

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.