Koronapandemien har gitt både ferieplaner og feriepenger en bismak, enten du skal få eller betale ut feriepenger. Likevel er det flere ting om feriepenger som er viktig å kjenne til.

Mai er tid for ferieplaner og feriepenger. Koronapandemien har gitt begge deler en bismak, enten du skal motta eller betale ut feriepenger. Likevel er det flere ting om feriepenger som er greit å kjenne til – og de viktigste finner du her!

feriepenger

Opptjening og avvikling

Feriepenger tjenes opp året før ferien skal avvikles, dette er opptjeningsåret.

Ferieåret er det kalenderåret ferien avvikles. Hvis man ikke har vært i jobb året før vil man uansett ha rett til å ta ferie, men man har ikke rett til feriepenger.
Ferie er i utgangspunktet fritid uten lønn. Hensikten med feriepenger er at de skal erstatte lønnsbortfallet når arbeidstaker tar ferie.

Så mye får du

Ferieloven inneholder reglene som sikrer arbeidstakere rett til feriefritid og feriepenger. Her stadfestes det at arbeidstakere skal ha en feriegodtgjørelse fra arbeidsgiver på 10,2 % av samlet inntekt i kalenderåret før ferieåret.

For arbeidstakere over 60 år forhøyes godtgjørelsen til 12,5 % av inntekten. Feriegodtgjørelsen er etter loven satt noe høyere enn det som normalt tilsvarer full månedslønn.

Arbeidstakere som er omfattet av tariff- eller annen avtale kan ha andre ordninger. Dette er en del av lønnsoppgjøret mellom partene, og er ikke en del av ferieloven. Mange arbeidsplasser har for eksempel 5 ukers ferie som en del av sitt tilbud til sine medarbeidere.

Ferie og feriepenger

Tidspunkt for utbetaling

Ifølge Ferieloven §11 kan arbeidstakeren kreve utbetaling av opptjente feriepenger siste vanlige lønningsdag og senest 1 uke før ferien tas ut. Hvis ferien er delt skal utbetalingene fordeles tilsvarende etter feriens lengde. Feriepengene skal da i utgangspunktet utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien.

Likevel er det ikke uvanlig at partene avtaler hvilke oppgjørstidspunkt som skal benyttes. Det mest vanlige er da at virksomheten utbetaler feriepengene i en bestemt måned, for eksempel juni (Reglene om utbetaling av feriepenger kan fravikes ved tariffavtale).

Prøv Tripletex gratis nå – helt uten forpliktelser!

Ferietrekket

Det vanligste er at man trekker lønnen for alle ferieukene samtidig med at feriepengene betales ut i juni. Dermed slipper man å trekke lønnen når ferien faktisk tas ut gjennom året. Siden de fleste i Norge har 5 uker ferie, betyr det at man må trekke mer enn en hel månedslønn.

Ferieloven tar utgangspunkt i 6 virkedager i uken, som gir gjennomsnittlig 26 virkedager i måneden. Med fem uker ferie (30 virkedager), må arbeidsgiver trekke lønn for 4 dager mer enn en hel månedslønn, gjerne omtalt som 4/26.

Ferietrekket på -30/26 skal rapporteres på egen a-meldingskode som heter “Trekk i lønn for ferie”. Det betyr at man totalt må trekke 30 dager på egen lønnsart, ikke bare 4/26-deler slik man gjorde tidligere. Dette ordner selvfølgelig Tripletex helt automatisk.

Velger man å trekke kun en månedslønn – og ikke disse ekstra dagene, betyr det at den ansatte får utbetalt noen dager mer enn man faktisk er på jobb.

LES OGSÅ: Verdt å vite om feriepenger, ferieavvikling og ferieloven

Feriepenger for i fjor

Er du ny bruker av Tripletex og har begynt å bruke systemet fra årskiftet (01/01) legger du inn opptjente feriepenger på den ansatte under arbeidsforhold og “opptjente feriepenger”.

Har du derimot begynt å bruke Tripletex midt i året må du legge inn/opprette et historisk lønnsbilag, dette for at hittil verdier og feriepenger skal bli riktig, og for å få dette med på  lønnssammenstillingsoppgaven for inneværende år. Da legger du inn opptjente feriepenger på de ansattes arbeidsforhold, som er fra året før, og feriepenger for inneværende år oppdateres da med det historiske lønnsbilaget.

Utbetaling til de som har sluttet

Har du ansatte som sluttet i fjor (året før) og som du ikke har utbetalt feriepenger til, så kan du hake av for “vis ansatte som har sluttet” når du opprettet lønnsbilaget. Du kan da utbetale innestående feriepenger til dem. Merk at Tripletex krever at det ligger inne skattekort for inneværende år på den ansatte. Man kan da legge inn et skattekort manuelt (trenger ikke hente eSkattekort), og man haker av for prosentkort og legger inn 0 % på skattetrekk.

Dersom arbeidsforholdet opphører (arbeidstakeren slutter), skal alle opptjente feriepenger, eventuelt lønn for ikke avviklede feriedager, utbetales siste vanlige lønningsdag før fratreden. Dette gjelder både feriepenger opptjent året før (ferien ikke avviklet) og feriepenger opptjent i opphørsåret. Den del av feriepengene som ikke lar seg beregne innen dette tidspunkt, kan utbetales i forbindelse med det avsluttende lønnsoppgjør.

feriepenger 2

Utbetaling av feriepenger i andre perioder

Ønsker du å utbetale feriepenger andre datoer/perioder enn ‘standard’ som ofte er i juni (f.eks i forbindelse med at noen slutter) så gjør du følgende:

Du oppretter  en lønnskjøring/lønnsbilag, trykker på den grønne menylinjen i selve lønnsbilaget – «legg til lønnsrader», velger den ansatte det gjelder, velger feriepenger og trykker på den grønne «legg til lønnsrader»-knappen.

LES OGSÅ: 5 gode grunner til å velge Tripletex

Har du startet med feil feriepengesats?

For å korrigere dette må først feriepengeprosenten oppdateres/endres iht riktig sats. Standardinnstillingene for selskapet administreres via “Lønn/Lønnsinnstillinger” i hovedmenyen.

Hvis enkelte av de ansatte ikke følger standardoppsettet, så kan man registrere en egen feriepengeprosent via ansattdetaljene.  Gå da inn i “Selskap/Ansattoversikt” i hovedmenyen, velg” Detaljer” for den ansatte, velg fanen “Arbeidsforhold” og se avsnittet “Ferie”.

For å korrigere opptjente feriepenger oppretter man et nytt lønnsbilag. Feriepengesatsen vil da bli korrigert på neste lønnskjøring.
Hvis en ikke skal utbetale mer lønn for året, så kan man opprette et lønnsbilag der utbetalingsbeløpet blir null. Legg til to linjer som nuller hverandre ut. F.eks. 1 kr. og -1 kr. mot lønnsarten ” Fastlønn”.

Korreksjonen kan etterpå verifiseres via “Lønn/Feriepengeliste”.

Lykke til og riktig god ferie når den tid kommer!

Lurer du på hvordan du gjør dette i Tripletex?

All informasjon du trenger finner du her

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.

Andre relevante artikler

Cyber security: Databeskyttelsesdagen

Databeskyttelsesdagen fokuserer på å øke kunnskap for enkeltpersoner, bedrifter og forbrukere i viktigheten av å beskytte data og privat informasjon i det digitale. Målet er å inspirere folk til handling,…

Les mer

Slik fikk de bedriftslån utenom banken

I Tripletex kan du søke om bedriftslån via FundingPartner, en låneformidler som kobler bedrifter som trenger lån med investorer. De kan tilby høyere belåning enn tradisjonelle banker, og mer fleksible…

Les mer

Kredittsjekk – ta trygge beslutninger og unngå overraskelser

Det vil gi deg et trygt beslutningsgrunnlag for å si ja til flere avtaler, i tillegg til å spare deg for situasjoner hvor du ikke får betalt. Kredittvurdering kan dermed…

Les mer