Bilde av en hånd som leverer en bilnøkkel til en annen hånd, med en bil i bakgrunnen. Illustrasjonsbilde til sak om skatt og regler for firmabil.

Mange bedrifter er avhengige av at de ansatte bruker bil i jobben. Men hvordan er reglene for bruk av firmabil, og lønner det seg med firmabil eller privatbil når du som ansatt bruker bilen i jobb? Ved å sette deg godt inn i reglene og hvordan du bruker bilen både i jobb og privat, kan det være penger å spare.

Skatt på firmabil

Dersom du kjører firmabil, altså at bilen eies eller leases av arbeidsgiver, må du som regel skatte av fordelen hvis bilen er disponibel privat og du bruker bilen privat i tillegg til på jobb.

Dette kalles fri bil.

Bruker du firmabilen privat bare en sjelden gang? Da kan du være unntatt fra kravet om fordelsbeskatning.

Sporadisk privat bruk regnes som at du kjører bilen privat mindre enn ti dager i løpet av et inntektsår eller at den samlede private kjørelengden er under 1000 km i løpet av inntektsåret. Da er det ikke skattepliktig.

Vær obs på at kjøring mellom hjemmet og arbeidsstedet regnes som privat kjøring.

Slik beregnes den skattepliktige fordelen på firmabil

Firmabil regnes som en såkalt naturalytelse og beskattes som lønnsinntekt.

I 2024 er den trekkpliktige fordelen som følger:

  • 30 % av bilens listepris som ny inntil 351 700 kroner
  • 20 % av overskytende listepris

Hvis du ikke disponerer bilen hele året, regnes fordelen ut for hele og påbegynte måneder bilen disponeres

Regneeksempel:

Du disponerer en firmabil som med alt ekstrautstyret har en listepris på 450 000 kroner. Du har brukt firmabilen siden 1. januar.

Den skattbare fordelen blir da som følger:

(0,3 x 351 700 kroner)/12 + (0,2 x 98 300 kr)/12 = 10 431 kroner/måned

Listepris på firmabil

I utgangspunktet er skattegrunnlaget 100 % av bilens listepris som ny. Du må også huske på å legge til verdien av ekstrautstyr. Dette kan for eksempel være vinterdekk.

Listepris for bilen din som ny finner du hos Skattetaten

Noen unntak eksisterer imidlertid.

Hvis bilen er eldre enn tre år per 1. januar i inntektsåret, eller dersom du kan dokumentere at yrkeskjøringa overstiger 40 000 km i inntektsåret, er beregningsgrunnlaget 75 % av listeprisen som ny.

Dersom begge de to unntakene slår inn, altså at bilen er eldre enn tre år og du kjører mer enn 40 000 km i jobben, er beregningsgrunnlaget 56,25 %.

Øvrige unntak kan du lese mer om hos Skatteetaten.

Lønner det seg med firmabil eller kjøregodtgjørelse som ansatt?

Hvorvidt det lønner seg med firmabil eller kjøregodtgjørelse, avhenger av flere faktorer, og det finnes ikke noe fasitsvar. 

Det kommer blant annet an på hvordan bilkjøringen er fordelt. Hvis du som ansatt bruker bilen mye privat og lite i jobbsammenheng, vil det ofte være gunstigere med en firmabil. 

En dyr bil taler også for at firmabil kan lønne seg.

Firmabilen dekkes nemlig av jobben, uansett hvor mye du kjører privat. Derimot får du naturlig nok ingen kjøregodtgjørelse for å kjøre privatbilen privat.

Dersom du derimot kjører mye i jobb og lite privat, vil det ofte lønne seg å bruke privatbilen og få kjøregodtgjørelse i stedet, siden du da slipper fordelsbeskatning av bilen. Mange arbeidsgivere tilbyr også lønnskompensasjon hvis du bruker privatbil.

Smarte Penger har laget en kalkulator som hjelper deg å finne ut av hva som er mest gunstig av firmabil og kjøregodtgjørelse.

Hva koster firmabil for arbeidsgiver?

Som arbeidsgiver må du naturlig nok betale for firmabilen. Den første kostnaden er anskaffelse av bilen, enten gjennom kjøp eller leasing. Merk at du ikke får mva-fradrag for personbiler eller varebil klasse 1.

Som arbeidsgiver må du også betale arbeidsgiveravgift for den skattepliktige fordelen firmabilen utgjør. 

I tillegg kommer forsikring, drifts- og vedlikeholdskostnader, som det normalt er du som arbeidsgiver som har ansvaret for.

Hvis firmaet eier bil, får du imidlertid fradrag for alle kostnader, inkludert kjøpsprisen (husk også avskrivning hvert år). Andre eksempler på kostnader er drivstoff, vedlikehold, bompenger, parkering og tilsvarende.

Bøter og forelegg er normalt ikke fradragsberettiget.

Husk også at bruk av firmabil skal rapporteres i a-meldingen hver måned.

Lønner det seg å velge elbil som firmabil?

Det kan være mange gode grunner til å velge elbil som firmabil, men de fordelene som du tidligere fikk ved å velge elbil, ble fjernet 1. januar, 2023.

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.