Hva kan jeg gi i gave til de ansatte?

En gave kan være alt fra interiør og elektronikk, til opplevelser eller gavekort, så lenge det ikke kan veksles inn i penger (første regel der altså).

Stadig flere selskaper velger også å gi penger til et veldedig formål, heller enn vanlige julegaver til de ansatte.

Gavene kan med andre ord være nesten hva som helst, med unntak av penger, men det finnes likevel noen regler som må følges.

Her en noen av de viktigste reglene som gjelder i 2023:

  • Gaver opp til en verdi på kr 5 000,- per år er skattefri for mottaker, og arbeidsgiver kan kreve fradrag for beløpet.
  • Hvis verdien av gaven overstiger beløpsgrensen på kr 5 000,- skal beløpet over grensen skattlegges. Beløpsgrensen gjelder samlet for alle gaver fra både arbeidsgiver og andre. 
  • Små oppmerksomheter som blomster, konfekt og annet av begrenset verdi anses ikke som skattepliktig inntekt.

Den årlige 5 000 kroners-grensen gjelder for alle gaver som arbeidsgiver gir til sine ansatte, bortsett fra gaver i forbindelse med jubileum o.l, som har egne skattefrie beløp.

Ved bryllup, pensjon, avslutning av arbeidsforhold etter minst 10 år, og runde bursdager (50, 60, 70 eller 80) er det en beløpsgrense på kr 4000.

Les også: Hva koster egentlig en ansatt din bedrift?

Kan jeg gi rabatt til ansatte?

Ansatte kan i tillegg få rabatter opptil 8 000,- per år skattefritt. For rabatter gjelder følgende regler:

  • Rabatt til ansatte gjelder for produkter eller tjenester som omsettes av bedriften eller et selskap i samme konsern
  • Det er ikke lenger noen grense for hvor stor rabatt som kan gis til ansatte
  • Rabatten defineres som differansen mellom hva produktet/tjenesten omsettes for til vanlige forbrukere, og prisen den ansatte må betale

Kan jeg gi gaver til kundene mine?

Gaver til forretningsforbindelser er som hovedregel ikke fradragsberettiget. Dette gjelder både skatt og merverdiavgift.

Som til de ansatte, kan du også gi små bagatellmessige gaver eller reklameartikler til dine kundeforbindelser – som blomster, konfekt eller rimelig vin. Du kan også gi kranser ved dødsfall, da gjelder det ingen beløpsbegrensning.

For at gaven ikke skal være skattepliktig for mottaker er det en beløpsgrense på kr 297,- per gave. Disse gavene vil være skattemessig fradragsberettiget for selskapet.

Du kan med andre ord gi julegaver til kundene dine. Gavene er vanligvis ikke fradragsberettiget, men de kan være det om gaven er en reklameartikkel av liten verdi, ikke over 297 kroner, som er direkte knyttet til selskapets virksomhet. Eksempler på små reklameartikler kan være notatbøker eller penner med selskapets logo. Gavene må gis til et stort antall kunder for at de skal være fradragsberettiget.

Les også: Verdt å vite om ferieavvikling, ferieloven og feriepenger

Skatteetatens regler for gaver sier:

Kostnader til gaver til forretningsforbindelser, deres familie eller ansatte, skal i utgangspunktet behandles som representasjon. I visse tilfeller kan kostnadene ved gavegjenstander som ikke overstiger kr 297 (2023), jf. FSSD § 6-21-5 første ledd og takseringsreglene § 2-3-5, likevel være fradragsberettiget som reklamekostnad.

«Gavegjenstander godtas som reklame, jf. FSSD § 6-21-5, dersom alle følgende vilkår er oppfylt

  • kostnadene til innkjøp av gavegjenstanden ikke overstiger sats, se takseringsreglene § 2-3-5
  • gavegjenstanden er utformet med reklame for øye i et større antall eksemplarer
  • firmamerke og/eller firmanavn er fast knyttet til gavegjenstanden»

Gir julemiddag for ansatte skattefradrag?

Julebord og julelunsj kan være hyggelige avbrekk for de ansatte. Slike arrangementer anses som velferdstiltak og vil være fullt skattefrie for arbeidstaker, og selskapet får fullt skattemessig fradrag. Forutsetningen er at vilkårene for rimelig velferdstiltak er oppfylt. Slike velferdstiltak gjelder alle ansatte med ledsager samt styremedlemmer, deltidsansatte og andre som er tilknyttet virksomheten. 

Her foreligger det ingen beløpsbegrensning. Selskapet har fullt skattemessig fradrag selv om det serveres alkohol.

Merk deg her at slike velferdstiltak ikke gjelder for virksomheter med kun én ansatt som også er eier i selskapet, herunder da også enkeltpersonforetak. Selskapet må ha flere ansatte.

Får jeg skattefradrag om jeg inviterer kunder til en julemiddag?

Julemiddager for kunder er å anse som representasjon og er skattemessig fradragsberettiget med inntil et beløp på kroner 541,- per person.

Reglene for representasjon vil da gjelde. Hvis vilkårene for representasjon ikke er oppfylt, vil heller ikke selskapet få skattemessig fradrag for kostnaden, og mottaker vil kunne bli skattepliktig hvis tiltaket er mer eller mindre av privat karakter.

Reglene forutsetter bl.a. at det ikke serveres brennevin, i så fall gis det ikke fradrag for kostnadene til mat. 

Se satser for inntektsåret 2023 på lovdata.no

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.