Halv skatt desember. Bilde av en vifte med penger, 1000-, 500-, 100- og 200-lapper.

Halv skatt – fritak for forskuddstrekk

Det er ikke arbeidsgiver som sponser julefeiringen din, selv om du får litt mer utbetalt før jul. Bestemmelsen om fritak for forskuddstrekk sier at man har trekkfritak for en halv måned før jul, i tillegg til trekkfritak for feriepengeutbetalingen. Du trekkes derfor litt ekstra skatt de øvrige 10,5 månedene i året for å dekke opp for dette fritaket.

Når er det halv skatt?

Før var det slik at halv skatt skulle gis i desember. Mange kjørte likevel halvt skattetrekk i november uten å ha loven i ryggen. Fra 2016 ble det altså lov til å kjøre halv skatt i november eller desember litt avhengig av når lønnsutbetalingen er.

Det er noen forskjeller og tilfeller du bør være bevisst på:

Men hvorfor er det halvt skattetrekk i desember (eller november)?

Tiltaket ble innført på 50-tallet. Hensikten var å gi en økonomisk lettelse til skatteytere, i en periode hvor det er vanlig å ha ekstra utgifter knyttet til julefeiringen.

Arbeidstakere med månedslønn og timelønn

For arbeidstakere som har månedslønn, skal fritaket for forskuddstrekk i lønn eller godtgjørelse gjennomføres for første halvdel av desember eller siste halvdel av november. Arbeidsgivere kan dermed velge å gjennomføre halvt skattetrekk enten i november eller i desember.

Skattepliktige med time-, dag- eller ukelønn skal være fritatt for forskuddstrekk i lønn eller annen godtgjørelse for den siste kalender- eller lønnsuken i november og den første uken i desember. Dette betyr altså null skatt på lønnsuken som løper ut november, og den første i desember. Resten av lønnen skal det være full skatt på.

Les også om skatteregler for gaver til ansatte.

De som har 14 dagers lønn

For arbeidstakere med 14 dagers lønn skal trekkfritaket gjennomføres i lønn eller godtgjørelse ved siste utbetaling i november eller første utbetaling i desember. Dette betyr det samme som for de med timelønn. De skal ha null skatt på 14 dagers lønn ved siste utbetaling i november, eller første utbetaling i desember.

Tillegg (overtidstillegg/bonus etc.)

Fritaket for forskuddstrekk før jul omfatter også akkordoverskudd, overtidsgodtgjørelse og lignende tilleggsytelser som blir avregnet sammen med annen lønn for tidsrommet. Dette gjelder selv om tilleggsytelsen er opptjent i et annet tidsrom.

Dette gjelder likevel bare så langt den samlede godtgjørelsen ikke overstiger arbeidstakerens gjennomsnittsfortjeneste hos arbeidsgiver tidligere i året. Det vil si at man for eksempel ikke kan samle opp alle overtidstimene eller plusstimene gjennom året og få disse utbetalt med halv skatt før jul. I slike tilfeller må arbeidsgiver trekke full skatt på tilleggsytelsen. Dette gjelder da likelydende for bonusutbetalinger.

De som slutter/begynner i månedsskifte

Husk at du må være ekstra på vakt med ansatte som slutter eller begynner i månedsskiftet november/desember. Hvis gammel arbeidsgiver trekker halv skatt i november, og ny arbeidsgiver også trekker halv skatt i desember, vil arbeidstakeren bli trukket for lite i skatt i løpet av året og vil dermed kunne få baksmell på skatten.

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.