Pendler til jobb? MDE Sigma forklarer noen av reglene

Skrevet av oss i MDE Sigma

MDE Sigma er det fleksible regnskapsbyrået som kan bistå bedriften din med det aller meste innen regnskap, lønn og rapportering. Vi skreddersyr løsninger for alle typer bedrifter og kan gi dere verdiskapende råd om alt fra forretningsprosesser til digitalisering og effektivisering.

Hva er en pendler?

En pendler er en arbeidstaker som reiser mellom eget hjem og bolig i forbindelse med arbeid. Du er definert som pendler dersom du

  • bor sammen med ektefelle og/eller barn under 22 år. Bosted anses alltid som der ektefelle og/eller barn bor.
  • er samboer med barn, da regnes dere som ektefeller.

Samboere uten barn regnes som enslige. Studenter regnes aldri som pendlere.

Enslig pendler

For at en enslig skal regnes som en pendler er det avgjørende hva slags bolig du har på hjemstedet og på arbeidsstedet. Her skilles det mellom selvstendig og uselvstendig bolig. Du må ha en selvstendig bolig hjemme for å bli definert som pendler.

En bolig er definitert som selvstendig når den har mer enn 30 kvm i primærrrom, har innlagt vann og avløp. Pendleren må eie eller disponere boligen i mer enn ett år. Hos skatteetaten kan du sjekke om du regnes som pendler.

Nye pendlerregler

Statens reiseregulativer endres en gang i året, og skattereglene er endret flere ganger i løpet av de siste årene. Ikke alle regler er like enkle, her er noen eksempler på regler som kan være vanskelig å huske på:

  • Dersom arbeidstaker er pendler og har tilgang til kokemuligheter på overnattingsstedet, eller overnatter privat, vil enhver diettgodtgjørelse være trekkpliktig og skattepliktig i sin helhet.
  • Når en ansatt krever fradrag for kost etter faktiske utgifter, så må en trekke fra en sum på 94 kroner per døgn da man har mindre utgifter til mat hjemme.
  • Trekkfri bilgodtgjørelse er på 1,65 kroner per kilometer hver gang man reiser mellom pendlerboligen og hjemstedet, uavhengig avstand.
  • Husk også å ta med den daglige reisen mellom pendlerboligen og selve arbeidsstedet.

Dette bør du gjøre:

  • Investere i et godt reiseregningssystem
  • Informere ansatte om hva de har krav på
  • La fagfolk kontrollere reiseregninger og rapporteringer på dette området

Kilder:
www.regnskapnorge.no
www.pengeverkstedet.no

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.