Bilde av kvinne som sitter foran en PC-skjerm på hjemmekontor

To år med hjemmekontor viste at fysiske møter enkelt kan erstattes med Teams, Google Meet eller Zoom, alt tyder på at effektiviteten snarere har gått opp enn ned, de introverte jubler, og småbarnsforeldre i det ganske land kjenner bittelitt mindre på tidsklemma enn før – så lenge barna er i barnehagen og på skolen heller enn hjemme, vel å merke.

Koronapandemien viste rett og slett at hjemmekontor – i større eller mindre grad – er fremtiden for mange bedrifter. 

Nye rutiner for arbeidssted gjør at staten har sett behovet for å gå gjennom og oppdatere de lovene og reglene som eksisterer fra før. Resultatet er endringer i forskriften for arbeid hjemmefra, som gjelder fra 1. juli, 2022.

Vi har sett nærmere på hva de nye reglene betyr i praksis for deg som arbeidsgiver.

Les også: Slik blir hjemmekontoret mer effektivt

Les også: Hjemmekontor og skatt – dette må du vite

Når må man ha avtale om hjemmekontor?

Forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem – også kalt hjemmekontorforskriften – gjelder når en arbeidstaker helt eller delvis jobber hjemmefra. 

Har du avtalt med din ansatte at han eller hun skal jobbe hjemme for eksempel én dag i uken, regnes dette som en fast ordning. Hvis det derimot er en midlertidig eller kortvarig ordning, for eksempel at den ansatte jobber hjemme i en begrenset periode, så omfattes ikke dette av forskriften.

Hvis ordningen omfattes av hjemmekontorforskriften, må du inngå en skriftlig avtale om jobbing hjemmefra. Avtalen kommer som tillegg til den vanlige arbeidskontrakten.

Hvilke endringer gjelder med den nye hjemmekontorforskriften?

Unntak fra krav om skriftlig avtale

Det gjøres unntak fra kravet om skriftlig avtale hvis hjemmekontor er et pålegg eller en anbefaling om hjemmekontor fra myndighetene.

Samme regler for arbeidstid på kontor og hjemme

Særreglene for arbeidstid ved jobbing hjemme, fjernes. Kort sagt vil det, fra 1. juli, være de samme arbeidstidsreglene som gjelder enten den ansatte sitter hjemme eller på kontoret. Grunnen er todelt. Det ene er at ansatte som sitter hjemme har samme krav på vern som ansatte som sitter på kontor. I tillegg er det enklere å forholde seg til samme regler uavhengig av hvor man jobber i en hybrid arbeidshverdag.

Tydeliggjøring av krav til psykososialt arbeidsmiljø

At ansatte sitter hjemme, betyr ikke at ikke du som arbeidsgiver kan ignorere hvordan de har det. Den nye forskriften tydeliggjør at kravene til et forsvarlig psykososialt arbeidsmiljø også gjelder for dem som sitter på hjemmekontor.

Fordi du som arbeidsgiver ikke har rett til å komme hjem til arbeidstakeren din, kan det være krevende å sikre dette fullt ut i praksis, så her er det viktig å ha en tydelig dialog med dine ansatte.

Arbeidstilsynet skal føre tilsyn med hjemmekontorforskriften

I den nye hjemmekontorforskriften får Arbeidstilsynet myndighet til å føre tilsyn. Det betyr ikke at Arbeidstilsynet skal inn i hjemmene til folk, men at de må finne en annen måte å gjennomføre tilsyn på.

Hva skal arbeidsgiver dekke ved hjemmekontor?

Den nye forskriften tar ikke for seg utstyr på hjemmekontoret.

I hjemmekontorforskriften er det imidlertid arbeidsgivers ansvar å sikre et godt arbeidsmiljø. Derfor kan det være lurt å, i samråd med arbeidstaker, bli enige om hvilket ekstrautstyr som eventuelt trengs for hjemmekontoret og hvem som skal betale for det. Du som er arbeidsgiver, har siste ord her.

For en ansatt som jobber hjemme én dag i uken, holder det kanskje å sitte med laptopen ved kjøkkenbordet. For en som jobber 100 % hjemmefra, er behovene for en god pult og en funksjonell arbeidsstol muligens mer prekært.

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.