Jobber fra hjemmekontor

Først – hva er egentlig et hjemmekontor?

Selv om du jobber hjemmefra, så har du ikke nødvendigvis hjemmekontor. I alle fall hvis du spør Skatteetaten om deres regler knyttet til hjemmekontor og skatt. For å ha rett på fradrag krever Skatteetaten at hjemmekontoret kun benyttes i jobbsammenheng. Det betyr at du, som minimum, må ha et eget rom i boligen din som kun brukes til arbeid og ikke til noe annet. Jobbing ved kjøkkenbenken eller på gjesterommet er med andre ord ikke hjemmekontor i Skatteetatens øyne, og kvalifiserer heller ikke til fradrag. 

Har du et arbeidsrom, studio, verksted eller lignende hjemme, og ikke bruker dette utenom i arbeidet ditt, så har du rett på fradrag for kostnader du har knyttet til bruk av disse lokalene.  

Kan du få skattefradrag for hjemmekontor?

Hva du har krav på av fradrag for hjemmekontor avhenger av flere ting. Om du er ansatt eller næringsdrivende, om du eier eller leier bolig, og hva slags bolig du har – for å nevne noe. 

For de fleste med hjemmekontor er det særlig to typer fradrag som er viktige å kjenne til: standardfradraget og fradrag for faktiske kostnader. 

Standardfradrag for hjemmekontoret

Hvis hjemmekontoret ditt oppfyller kravene så kan du få et standardfradrag på 2050 kroner. Fradraget er det samme selv om du har bodd i huset bare deler av året eller kun brukt hjemmekontoret en del av året. 

Bruker du mindre enn halvparten av boligen selv, eller av andre grunner bor i en såkalt regnskapsbehandlet bygning, så har du ikke rett på standardfradrag. Les mer hos Skatteetaten.

Har du et hjemmekontor, men er lønnsmottaker og ikke har egen virksomhet, så vil fradrag for hjemmekontorkostnader vanligvis inngå i det automatiske minstefradraget (46 prosent av brutto lønnsinntekt, maksimalt 104 450 kroner). Er kostnadene dine høyere enn minstefradraget kan du i stedet be om fradrag for de faktiske utgiftene du har i forbindelse med hjemmekontoret.

Fradrag for faktiske kostnader

I stedet for standardfradraget kan du kreve fradrag for de faktiske kostnadene knyttet til delen av boligen du bruker til jobb. Dette velger mange næringsdrivende å gjøre, siden de reelle kostnadene knyttet til hjemmekontoret fort blir høyere enn standardfradraget på 2050 kroner.

Du må dokumentere at kostnadene gjelder spesifikt for hjemmekontordelen og ikke for boligdelen. Hvis det er aktuelt med fradrag for kostnader som er felles for både hjemmekontoret og resten av boligen, som forsikring og kommunale avgifter, må det regnes ut hvor mye som gjelder hjemmekontoret. 

Les også: Hjemmekontor – hvilke regler gjelder?

Må du skatte av utstyret til hjemmekontor?

I tillegg til at du kan få fradrag for kostnader knyttet til lokalene så kan du også ha rett på fradrag for kjøp eller leie av utstyr og inventar. Hvis du jobber fra gjesterommet og ikke får fradrag for hjemmekontor, kan du fremdeles ha krav på fradrag for nødvendig utstyr som skrivebord og kontorstol.

En forutsetning for fradrag for inventar og utstyr er at det først og fremst brukes i jobbsammenheng – det vil si at mer enn halvparten av bruken må skje i forbindelse med arbeidet. 

Hovedformålet med utstyret vurderes blant annet ut fra:

  • prisen på utstyret
  • egnethet til bruk i arbeid
  • om utstyret plasseres på hjemmekontor 
  • om utstyret kan flyttes fra hjemmekontor til andre rom
  • i hvor stor grad du jobber hjemmefra
  • om hjemmekontoret er midlertidig eller permanent

Hva dekker arbeidsgiver ved hjemmekontor?

Mange har fått låne stol, skjerm og annet utstyr av arbeidsgiver for å bruke hjemme. Dette er skattefritt, så lenge hovedformålet er at utstyret brukes til jobb. 

Om arbeidsgiveren har kjøpt inn utstyret eller om du kjøper det selv og får pengene tilbake har ikke noe å si for skatten. Du må bare sørge for at godtgjørelsen behandles som en trekkfri utgiftsrefusjon. Hvis du får penger av arbeidsgiver til kjøp av utstyr, vil dette være skattepliktig som lønn.

Du kan overta eierskap av utstyret skattefritt, forutsatt at utstyret fremdeles skal brukes i arbeidet. Hvis utstyret først og fremst skal brukes privat så utløser det skatteplikt for arbeidstaker. 

Hvis du får dekket kostnader til telefon og internett av arbeidsgiver regnes dette vanligvis som skattepliktig inntekt. Skatteplikten henger sammen med at man har mulighet til å bruke tjenestene privat. Arbeidsgiver kan imidlertid gi ansatte fri telefon eller internett som gave. Da gjelder reglene om skattefrie gaver i arbeidsforholdet.

Les også: Slik blir hjemmekontoret mer effektivt

Hvis du har et eget rom hjemme som utelukkende brukes som hjemmekontor, kan arbeidsgiver betale en trekkfri og skattefri hjemmekontorgodtgjørelse. Dette er nytt fra og med inntektsåret 2024, og innebærer at det fastsettes en sats for utgiftsgodtgjørelse før inntektsårets start. Satsen for denne godtgjørelsen er per 2024 på 2 128 kroner per år.

Gir hjemmekontor skatteplikt ved boligsalg?

Hvis du har brukt deler av hjemmet som hjemmekontor og fått fradrag, kan det ha betydning for skatteplikten ved salg av boligen. Har du brukt et rom som hjemmekontor i mer enn ett av de siste to årene, vil en tilsvarende del av gevinsten fra boligsalget være skattepliktig. 

Bruk av hjemmekontor som lønnsmottaker utløser ikke den samme skatteplikten ved salg.

Hvis du vil selge boligen din skattefritt, må du med andre ord bruksendre fra hjemmekontor til egen bolig tidlig nok for å opparbeide tilstrekkelig brukstid.

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.