Skreddersydde fakturamaler

Hvorfor er det egne regler for faktura?

Hvis vi slår opp i reglene så blir vi raskt kjent med begrepet «salgsdokument». Dette er første hint om hva som egentlig er poenget med fakturaene, og hvorfor de er viktige. I tillegg til å forklare hvor mye, når, og hvordan kunden skal betale – så er en faktura et viktig regnskapsdokument i bokføringen når bedrifter kjøper og selger varer eller tjenester. 

For at fakturaen, eller salgsdokumentet, (kjøpsdokument hvis bedriften har kjøpt noe) skal fungere etter hensikten og dokumentere salget på riktig måte, må den inneholde visse opplysninger og lages og sendes på bestemte måter. 

Trenger du å sende en regning i dag?  Med Tripletex kan du teste fakturaprogram gratis, helt uten forpliktelser.

Regnskapsfører Helene går igjennom hva en faktura må inneholde.

Så – hva må en faktura inneholde?

For at fakturaen skal oppfylle kravene til et salgsdokument (og kjøpsdokument), må den minst inneholde: 

  • Fakturanummer og -dato. Her finnes det i tillegg egne krav som vi skal komme tilbake til.
  • Informasjon om både kjøper og selger, som navn og ev. organisasjonsnummer eller  adresse.
  • Beskrivelse av varen eller tjenesten, inkludert antall eller omfang. 
  • Informasjon om leveringssted og -tid.
  • Pris og frist for betaling.
  • Eventuell merverdiavgift og andre avgifter knyttet til salget.

Skal du sende faktura? Slik gjør du det enkelt og effektivt.

Krav til fakturanummer

Fakturaene skal merkes med unike fakturanummer, i uavbrutt rekkefølge. Det skal altså ikke være hull i nummerserien, og ingen nummer kan brukes flere ganger. Fakturanummeret skal identifisere de individuelle regningene, slik at de kan spores og kontrolleres.

I praksis innebærer dette man trenger et system som holder orden på tildelingen av nummer. Dette kan løses med forhåndsnummererte fakturablanketter, men de fleste foretrekker en litt mindre analog løsning og går for et nettbasert fakturaprogram.

Andre fordeler med et fakturaprogram

Ved hjelp av et godkjent regnskaps- eller fakturaprogram kan man både lage og sende godkjente fakturaer. Slike systemer byr typisk også på flere muligheter for å tilpasse fakturaens utseende og utsendelsesformat, slik at du kan sende regninger via for eksempel e-faktura, EHF eller Vipps. 

I tillegg kan man med et moderne fakturaprogram også få tilgang på ekstra funksjonalitet som kan bidra til å effektivisere arbeidet. Alt fra betalingsoppfølging og regnskap, timeføring og lønn, til prosjektstyring eller lagerløsninger. 

Tripletex fakturaprogram
Automatisk utsendelse og betalingsoppfølging gjør det enklere å få betalt – uansett hvor mange fakturaer du sender. Samtidig har du full kontroll på hvor mye du har fakturert for og hvem som har betalt. Og i bakgrunnen holder regnskapet seg oppdatert, helt av seg selv.
Prøv gratis i dag.

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.