Import av varer

Fra 1. januar 2017 skal importører  som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret rapportere innførselsmerverdiavgiften selv – er du klar? Les mer om den nye ordningen her.

Kort introduksjon

Det blir snart en ny hverdag for importører (alle som innfører varer fra utlandet kalles importør. I det følgende vil dette uttrykket derfor benyttes for alle som innfører varer, enten dette skjer jevnlig eller av og til) som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Fra 2017 overtar skatteetaten ansvaret for innførselsmerverdiavgiften fra tollvesenet, og samtidig innføres det en ny ordning der importørene skal rapportere innførselsmerverdiavgiften selv. Dette gjelder bare for importører som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Det nye systemet går ut på at importøren skal foreta en såkalt egenfastsetting av innførselsmerverdiavgiften. Dette skjer ved at importøren selv rapporterer avgiftsgrunnlaget og beregnet merverdiavgiften i den nye merverdiavgiftsoppgaven som kommer fra 1. januar. De nye postene er post 9 (25 %) og 10 (15 %) i den nye merverdiavgiftsmeldingen. Importøren skal dermed ikke lenger betale innførselsmerverdiavgift til tollvesenet, slik man har gjort tidligere.

Tollkredittordningen vil fortsatt eksistere, men kun for toll og særavgifter – ikke for innførselsmerverdiavgift.

Deklarasjonsplikten består for Alle fysiske varer som ankommer tollområdet skal deklareres. Denne plikten vil fortsatt bestå også neste år. Tolldeklarering skjer i TVINN-systemet og vil normalt utføres av en speditør. Fortsatt vil tolldeklareringen medføre at det produseres en tolldeklarasjon. Det nye er at merverdiavgiften ikke lenger beregnes på tolldeklarasjonen.

Beregningsgrunnlaget for innførselsmerverdiavgift

Innførselsmerverdiavgiften skal ikke beregnes på grunnlag av faktura fra leverandøren. Dette er fordi avgiftsplikten oppstår ved selve grensepasseringen, og det er derfor innførselstidspunktet som skal legges til grunn for valutakursen som benyttes. I tillegg skal beregningsgrunnlaget omfatte mer enn selve vareprisen, som f.eks. frakt, forsikring, toll, særavgifter mv. Grunnlaget for innførselsmerverdiavgiften vil dermed fremgå av tolldeklarasjonen.

Deklarasjonsoversikt i Altinn

Fra 2017 vil alle merverdiavgiftsregistrerte importører få tilgang til en månedlig deklarasjonsoversikt i Altinn. Her vil du finne en oversikt over alle tolldeklarasjoner for den aktuelle måneden med dato, samt ekspedisjons- og løpenummer.

I tillegg vil du finne statistisk verdi på varene pr. tolldeklarasjon. Eventuell toll og særavgifter vil også fremgå av denne oversikten. Deklarasjonsoversikten vil komme i både PDF-format og XML-format.

Slik vil deklarasjonsoversikten se ut:

skjermbilde-2016-10-27-09-47-07

Les mer om deklarasjonsoversikten på www.toll.no under fanen «bedrift».

Skrevet av advokat Cecilie Aasprong Dyrnes, Arntzen de Besche Advokatfirma, e-post: cad@adeb.no

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.