Illustrasjonsbilde av hender som holder et ratt i en bil som kjører i trafikken, til sak om kjøregodtgjørelse.

Enten du er arbeidsgiver eller ansatt, kan det være lurt å sette seg inn i hvordan reglene for kjøregodtgjørelse fungerer, og hvilke satser som gjelder i 2024.

Er arbeidsgiver pålagt å betale kjøregodtgjørelse?

Det er ingen lov som stiller krav om kjøregodtgjørelse, men i mange tariffavtaler ligger det bestemmelser om kilometergodtgjørelse som en del av avtalen. Selv om det ikke foreligger en tariffavtale, velger mange arbeidsgivere å ha det med som en del av arbeidsavtalen med sine ansatte. 

Hvis du forventer at dine ansatte skal bruke privatbil i jobbsammenheng, kan det være klokt å betale kjøregodtgjørelse – eller bilgodtgjørelse eller kilometergodtgjørelse, som det også ofte kalles.

Se også: Satser og regler for diettgodtgjørelse i 2024

Hvilke utgifter skal kjøregodtgjørelsen dekke?

Hensikten med kjøregodtgjørelsen er å dekke en rekke ulike kostnader knyttet til å bruke bilen, som drivstoff, vedlikehold, dekk, service og reparasjon.

Det er viktig å merke seg at det er forskjell på arbeidsreise og yrkeskjøring.

Arbeidsreise er den reisen som gjøres mellom hjemmet og arbeidsplassen, eller mellom ulike arbeidssteder. Arbeidsreiser gir ikke rett på kjøregodtgjørelse.

Yrkeskjøring er kjøring som skjer i jobbsammenheng. Dette kan være utlevering av varer, kundebesøk og tilsvarende. Yrkeskjøring gir rett til kjøregodtgjørelse.

Hva er satsene for kjøregodtgjørelse i 2024?

I 2024 er statens satser for kjøregodtgjørelse for bil på 4,90 kroner per kjørte kilometer. Dette beløpet gjelder også for elbiler. Mange arbeidsgivere velger å bruke statens satser.

Skattes det av kjøregodgjørelse?

Før 2016 var hele beløpet skattefritt dersom man opererte med statens satser for kilometergodtgjørelse. Nå må man imidlertid skatte for deler av godtgjørelsen.

Av beløpet på 4,90 kr, er 3,50 kroner trekkfrie, mens det skal forskuddstrekkes skatt av de resterende 1,40 kronene per kilometer.

Ved kjøregodtgjørelse for for eksempel 3000 km, vil regnestykket for skattepliktig beløp se slik ut:

  • Utbetalt kjøregodtgjørelse: 3000 x 4,90 kroner = 14 700 kroner
  • Trekkfri kjøregodtgjørelse: 3000 x 3,50 kroner = 10 500 kroner
  • Skattepliktig godtgjørelse: 13440 kroner – 10 500 kroner = 4 200 kroner

Les mer: Med Tripletex kan du føre reiseregninger og utlegg rett i appen

Satser for skattefrie tillegg til kjøregodtgjørelse i 2024

I mange situasjoner kan den ansatte ha krav på flere tillegg ved bruk av egen bil. Satsene under er skattefrie

  • Passasjertillegg: 1,00 kroner per ekstra passasjer per kilometer
  • Kjøring på skogs- eller anleggsvei: 1,00 kroner ekstra per kilometer
  • Tilhengertillegg: 1,00 kroner per kilometer

Høyere satser enn de som er nevnt over, vil gi skatteplikt for det overskytende beløpet.

Dekning av andre utgifter knyttet til bil gir ikke kjøregodtgjørelse

Kjøregodtgjørelsen dekker kun selve transportmiddelet, altså bilen. Dukker det opp andre utgifter ved kjøring i jobbsammenheng, som bompenger, parkeringsavgifter og tilsvarende, er det ikke en del av kjøregodtgjørelsen.

Les mer om kjøregodtgjørelse hos Skatteetaten

Les om skatt og regler ved firmabil.

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.