Bilde til sak om pensjonsordning for bedrifter, av en eldre mann og kvinne som smiler på en strand.

Stort sett alle bedrifter med minst én ansatt i tillegg til bedriftseieren, er pålagt å etablere en pensjonsordning. Dette gjelder også selskap som ikke er skattepliktige.

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) er lovfestet av Finansdepartementet, og fastholdes i Lov om obligatorisk tjenestepensjon eller OTP-loven. 

Hvis bedriften er pålagt å etablere en pensjonsordning, må du også være obs på at ordningen må oppfylle visse minimumskrav til blant annet andel av lønn og tidspunkt for utbetaling.

Å kunne tilby de ansatte en god pensjonsavtale kan bidra til å gjøre bedriften din mer attraktiv i rekrutteringsprosesser. Samtidig kan en god pensjonsordning føre til økt tilfredshet og lojalitet blant de ansatte.

Regelverk
I OTP-loven presenteres føringene for hvem som omfattes av ordningen om obligatorisk tjenestepensjon. Dersom virksomheten oppfyller minst ett av disse punktene , må arbeidsgiver opprette en OTP-avtale:

– Virksomheten har minst to ansatte som begge har en stilling og lønn som utgjør mer enn 75 prosent av full stilling.
– Det er minst en ansatt uten eierinteresse i selskapet, og som har en arbeidstid og lønn i foretaket som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling.
– De ansatte har arbeidstid og lønn som utgjør 20 prosent eller mer av full stilling, som til sammen utgjør arbeid som tilsvarer minst to årsverk.

Hvorfor er det viktig at bedriften har en pensjonsordning?

Det er viktig å oppfylle kravene i forbindelse med obligatorisk tjenestepensjon. Gjør du ikke det, kan det få uheldige konsekvenser. Dersom bedriften er pålagt å ha en OTP-avtale men likevel mangler en pensjonsavtale for sine ansatte, kan det påløpe store ekstrakostnader. Det er derfor viktig at bedriften din har en avtale som tilfredsstiller de aktuelle lovkravene.

Les også: Hva koster en ansatt?

Regler for obligatorisk tjenestepensjon gjelder alle ansatte over 13 år

Fra 01. juli 2022 for hvilke ansatte som er omfattet av obligatorisk tjenestepensjon endret. Alle ansatte fra og med 13 år har, helt uavhengig av stillingsprosenten, krav på medlemskap i bedriftens pensjonsordning. Forutsetningen er at samlet lønn er
rapporteringspliktig i A-meldingen (over enn 1000 kr, men 10 000 kr for skattefrie
organisasjoner).

Pensjonsordningen – OTP for bedrifter oppsummert i fem enkle punkter:

  • Pensjonssparing fra første krone (minst 2 % av inntekt opp til 12G)
  • Alle ansatte er inkludert i pensjonsordningen, uansett stillingsprosent
  • Aldersgrensen for medlemskap er 13 år
  • Krav på medlemskap i ordningene når inntekt er rapporteringspliktig i a-ordningen.
  • Ingen unntak for vikariater, midlertidige ansatte eller sesongarbeidere

Det er du som arbeidsgiver som må dekke alle kostnader knyttet til obligatorisk tjenestepensjon.

Hvordan fungerer OTP?

OTP er, som nevnt, den lovpålagte delen av pensjonsordningen, og er en såkalt innskuddspensjon.

Enkelt sagt innebærer denne pensjonsordningen at du som arbeidsgiver setter av en viss prosentsats av lønnen til den ansatte til pensjon. Prosentsatsen må, som nevnt over, være minimum 2 % av lønnen.

Pensjonen blir samlet på en egen pensjonskonto, hvor den ansatte får samlet all pensjon opparbeidet, uavhengig av arbeidsgiver. Den ansatte får automatisk pensjonskonto i den banken du som arbeidsgiver har innskuddspensjon.

I tillegg til innskuddspensjon, finnes ytelsespensjon, som er lite brukt i dag, og hybridpensjon, som er en mellomting mellom innskuddspensjon og ytelsespensjon.

Hva er frivillig innskuddspensjon?

Som selvstendig næringsdrivende faller du utenfor ordningen om obligatorisk tjenestepensjon. Det betyr at dersom du ikke sparer til pensjon på annet vis i tillegg, vil du kun få pensjon fra Folketrygden. Derfor kan det være lurt å satse på frivillig innskuddspensjon.

Som selvstendig næringsdrivende kan du derfor, i henhold til loven om innskuddspensjon, sette av inntil 7 % av personinntekten din (mellom 1G og 12G) fra næringsvirksomhet i en innskuddspensjonsordning.

Hvor kan jeg sette inn frivillig innskuddspensjon?

De fleste banker og forsikringsselskaper tilbyr frivillig innskuddspensjon. Du må enkelt og greit opprette en pensjonskonto hos den tilbyderen du ønsker.

Du får skattefradrag for beløpet som settes av. Skattefradraget rapporteres direkte fra den tilbyderen du har valgt, så du trenger ikke å gjøre noe selv, utover å sjekke at tallene stemmer.

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.