En person med en blå ryggsekk venter på en t-baneplattform mens et blått tog passerer.

Reisefradrag er et skattefradrag som du får for reiser mellom hjem og fast arbeidssted. Reisefradraget får du uavhengig av virkelige utgifter og hvilket transportmiddel du bruker. For de som har lengre reiseavstander, kan pendlerfradrag også være relevant.

Pendlerfradrag er en spesifikk type reisefradrag som gjelder for de som pendler over lengre avstander mellom hjem og arbeidssted. Les mer om reglene for ansatte som pendler til jobb

Hvem kan få reisefradrag?

Generelt sett kan både ansatte og selvstendig næringsdrivende få reisefradrag hvis de har utgifter knyttet til reiser som er nødvendige for jobb eller virksomhet. Det er viktig å merke seg at kun kostnader som overstiger en fastsatt minstesats kan føres som fradrag.

Les også: Diettgodtgjørelse – satser og regler

Hvordan beregner jeg reisefradrag?

Beregning av reisefradrag avhenger av avstanden mellom hjem og arbeidssted. For å beregne fradraget må du fastslå den totale reiseavstanden og deretter anvende de gjeldende satsene fastsatt av Skatteetaten.

Slik beregner du reisefradraget for 2024:

  1. Avstand: Beregn den totale avstanden du reiser i løpet av året. Dette inkluderer både reiser til og fra arbeid.
  2. Sats: For 2024 er satsen for reisefradrag 1,76 kr per km.
  3. Minstesats: Reisefradraget gis kun for den delen av reisekostnadene som overstiger minstesatsen på 14 950 kr for 2024.

Eksempelet viser satser for 2024, som gjelder for skattemeldingen som skal leveres i 2025. Skatteetaten har en kalkulator du også kan benytte for å regne ut reisefradrag.

PS: Hvis du har mange dager på hjemmekontor eller flere fraværsdager i løpet av året, kan det redusere fradraget ditt. 

Eksempel

  • Du reiser 40 km én vei til jobben, totalt 80 km per dag.
  • Antall arbeidsdager per år: 230.
  • Total årlig reiseavstand: 80 km x 230 dager = 18 400 km.
  • Fradragsberettiget beløp: 18 400 x 1,76 kr = 32 384 kr.

Les også: Kjøregodtgjørelse – satser og regler.

Lykke til!

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.