Gående mann i gata, ser i kamera, illustrerer eier av aksjeselskap. Skatt på utbytte.

Når du har eget aksjeselskap, velger du om du ønsker å være ansatt i ditt eget AS eller ikke. 

Dersom du velger å ikke være ansatt, kan du ta penger ut av selskapet gjennom utbytte. Som ansatt kan du enten utbetale lønn til deg selv – da må du betale arbeidsgiveravgift, men du opparbeider deg samtidig sosiale rettigheter – eller du kan ta ut utbytte. Noen velger en kombinasjon av de to.

Du kan selvsagt også velge å la alt overskudd bli værende i bedriften.

Hva er forskjellen på å ta ut lønn og utbytte i eget AS?

Det kan umiddelbart høres mest lukrativt å ta ut utbytte i eget aksjeselskap, fordi du blant annet slipper unna arbeidsgiveravgift. Arbeidsgiveravgiften varierer noe avhengig av hvor i landet du befinner deg, såkalt differensiert arbeidsgiveravgift, men ligger de fleste steder på 14,1 %. For lønn over 850 000 skal det betales ytterligere 5 % til i arbeidsgiveravgift.

Til gjengjeld gjør det å betale ut lønn til deg selv at du opparbeider deg sosiale rettigheter gjennom folketrygden, som sykepenger, uføretrygd og permisjonspenger.

Skatt på lønn betales fortløpende før utbetaling.

For selskapets del vil du redusere det skattepliktige overskuddet ved å være ansatt og betale arbeidsgiveravgift.

Dersom du tar ut utbytte i stedet, slipper du unna arbeidsgiveravgiften, men du får ingen av rettighetene nevnt over. 
Mange velger nå en kombinasjon av lønn og utbytte.

Grunnlag for skattepliktig utbytte

Velger du å ta ut utbytte, er det greit å vite hvordan det fungerer og hvilke regler som gjelder for utbytteskatt.

Disse reglene gjelder for utbytte:

  • Aksjekapitalen kan aldri tas ut som utbytte
  • Selskapet ditt må ha mer eiendeler enn det har gjeld
  • Du kan aldri ta ut mer i utbytte enn overskuddet som er opptjent fra tidligere år
  • Alle aksjonærer har krav på samme utbetaling per aksje, og beløpet vil derfor avhenge av aksjeandelen deres

Overskuddet du kan ta ut utbytte av, er det du sitter igjen med etter at selskapet ditt har betalt selskapsskatt. Selskapsskatten er på 22 %. 

Hvis aksjeselskapet ditt har gått med 100 000 i overskudd, blir da utbyttet du kan ta ut:

Overskudd: 100 000
– 22 % selskapsskatt: 22 000
= Utbytte (før skatt): 78 000

Utbyttet betales normalt ut året etter at overskuddet er opparbeidet. Det betyr at du kan ta ut utbytte for inntektsåret 2023 i 2024. Skatt på utbytte betales også etter at utbyttet er vedtatt.

Det er verdt å merke seg at utbyttet blir oppført på din personlige skattemelding, og blir beskattet sammen med resten av din private og ev næringsmessige økonomi. Er utbyttet utbetalt i 2024, kommer det med på skatteoppgjøret i 2025.

Hva er satsen for skatt på utbytte i 2024?

Skatt på utbytte tar utgangspunkt i skattesatsen for alminnelig inntekt. Denne ligger i 2024 på 22 %. Den alminnelige skattesatsen skal deretter ganges med en såkalt oppjusteringsfaktor som er fastsatt av Stortinget. For 2024 er denne på 1,72 %. I praksis betyr det at du må skatte 37,84 % av utbyttet.

Hvis vi bruker eksemplet over, vil du sitte igjen med følgende etter at skatten er betalt:

Skattepliktig utbytte: 78 000
– 37,84 % skatt skattesats (22 %*1,72 % oppjusteringsfaktor): 29 515
= Utbetalt utbytte: 48 485

Kan jeg unngå skatt på utbytte?

I skattereglene finnes det noe som heter fritaksmetoden. Prinsippet her er at utbyttet ikke er skattepliktig før pengene er tilgjengelig til privat bruk.

Det betyr at dersom du eier aksjene dine gjennom et annet selskap, et såkalt holdingselskap, så skatter du tilnærmet skattefritt (opp til 0,66 % skatt i 2024). Dersom holdingselskapet ditt eier mer enn 90 % av aksjene som betaler ut utbyttet, er det helt skattefritt. Som bedriftseier er den vanligste og viktigste grunnen til å ha et holdingselskap at man kan reinvestere utbyttet i andre selskaper eller prosjekter skattefritt.

Lån til aksjonær fra AS

Du kan også låne inntil 100.000 kroner fra aksjeselskapet ditt. I enkelte tilfeller kan dette ende opp med å skattlegges som utbytte. Les mer om lån fra as her.

Les også: Fordeler– og ulemper – ved å starte eget AS

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.