skatter-man-av-feriepenger

Så jeg skatter av feriepengene?

Ja, du betaler skatt av feriepenger. Feriepenger er skattbar inntekt på lik linje med all annen lønnsinntekt du har. Dette gjelder uansett om du tar ut feriepengene i opptjeningsåret eller i ferieåret.

Men feriepengene utbetales trekkfritt?

Ja – men ikke skattefritt. Skattekortsystemet i Norge er normalt basert på at det trekkes forskuddstrekk 10,5 måneder i året. I praksis innebærer dette at det trekkes null skatt i juni og halv skatt i desember. Den reduserte skatten «hentes inn» igjen ved at det trekkes mer skatt de øvrige måneder.

Les også: Verdt å vite om feriepenger og ferieloven.

Utbetaling av feriepenger i opptjeningsåret

Ferieåret er det året feriepengene er tiltenkt å brukes til å erstatte lønn i ferien. Og disse trekkes det som forklart ikke direkte skatt av.

Men om feriepengene tas ut i opptjeningsåret, altså året før ferieåret, er arbeidsgiver pålagt å trekke skatt direkte av feriepengene. Det gjelder for eksempel ved avvikling av arbeidsforhold og utbetaling av sluttoppgjør.

Hva med feriepenger knyttet til senioruken?

Arbeidstakere som har fylt 60 år har en ekstra ferieuke i året. Feriepenger for den ekstra uken er trekkpliktig og skal behandles som ordinær lønn.

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.