Som følge av koronautbruddet er det gjort en rekke endringer i regelverkene som omhandler permitteringer, syke- og omsorgspenger. Disse tiltakene skal bidra til å redusere skadevirkningene for bedrifter og arbeidstakere som er rammet.

Hva: Som følge av koronautbruddet er det gjort en rekke endringer i regelverkene som omhandler permitteringer, syke- og omsorgspenger. Disse tiltakene skal bidra til å redusere skadevirkningene for bedrifter og arbeidstakere som er rammet.

For hvem: Bedrifter med ansatte

Nytt om permittering for bedrifter og ansatte

Etter koronautbruddet har det vært en voldsom økning i antall permitteringer og henvendelser til NAV. For å møte det økte behovet, og for å ivareta bedrifter og arbeidstakere er det vedtatt flere midlertidige endringer i regelverket knyttet til permitteringer. 

Endringene inkluderer blant annet:

  • Permitterte sikres 100 prosent lønn (inntil 6G) de første 20 dagene.
  • Antall dager der arbeidsgiver betaler full lønn ved permittering er redusert fra 15 til 2 dager.
  • Dagpenger for permitterte med lav inntekt oppjusteres.
  • Den nedre inntektsgrensen for rett til dagpenger senkes.
  • Bestemmelsen om tre dagers ventetid før utbetaling starter, oppheves.
  • Kravet til redusert arbeidstid for rett til dagpenger under permittering endres fra minimum 50 prosent til minimum 40 prosent.

Kilde: Nav

Sykefravær og sykepenger

Det er vedtatt egne regler for sykefravær knyttet til koronaviruset. Endringene innebærer at arbeidsgiver kun betaler sykepenger for de tre første dagene med sykefravær, dersom fraværet skyldes korona. Resten vil bli refundert. I praksis betyr det at det må utbetales sykepenger som vanlig i 16 dager, men at det søkes om refusjon fra og med fjerde koronarelaterte sykedag. 

Frilansere og selvstendig næringsdrivende vil få sykepenger fra folketrygden fra og med fjerde sykedag. Det er også lempet på kravene til legeerklæring for næringsdrivende og arbeidstakere, dette for å redusere belastningen på helsevesenet. 

LES OGSÅ: Tre råd til korona-rammede virksomheter

Omsorgspenger og omsorgsdager

Når ansatte må være hjemme med barn grunnet stengte skoler og barnehage har de krav på omsorgspenger. I disse tilfellene gjelder nå en regelendring som innebærer at perioden som dekkes av arbeidsgiver er redusert fra ti til tre dager. Som ved sykefravær må arbeidsgiver forskuttere omsorgspengene, for deretter å kreve disse refundert fra og med fjerde omsorgsdag. 

Frilansere og selvstendig næringsdrivende har en venteperiode på tre dager siden de er sin egen arbeidsgiver. For øvrig har de samme rettigheter som ansatte, og kan søke Nav om omsorgspenger.

Refusjon av omsorgspenger og sykepenger

En ny refusjonsordning er under arbeid. De midlertidige endringene forlenger søknadsfristen for refusjonskrav fra tre til ni måneder. Det gir arbeidsgivere bedre tid til å søke om refusjon dersom de har betalt sykepenger, omsorgspenger eller pleiepenger til en ansatt som har rett til ytelser fra det offentlige. Bedrifter vil senere motta refusjon fra den fjerde dagen.

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.

Andre relevante artikler

Dette leverte vi i 2020

Faktura og regnskap Koronarapporten I april kastet vi oss rundt for å få på plass en egen Koronarapport. Rapporten la til rette for en enklere beregning av bedriftenes faste uunngåelige…

Les mer

Alt du trenger å vite om aksjonærregisteroppgaven

Hva er en aksjonærregisteroppgave? Aksjonærregisteroppgaven er en rapportering av alle hendelser og bevegelser knyttet til aksjer i et selskap, og skal leveres til Skatteetatens aksjonærregister innen 31. januar hvert år.…

Les mer

Rehabiliterte sin egen bedrift

Tilbake i 2014 var det ingen salonger i Norge som utelukkende fokuserte på behandling av øyenbryn – en brynsalong. Det var helt til Brow Rehab kom på banen.  Brow Rehab…

Les mer