Som følge av koronautbruddet er det gjort en rekke endringer i regelverkene som omhandler permitteringer, syke- og omsorgspenger. Disse tiltakene skal bidra til å redusere skadevirkningene for bedrifter og arbeidstakere som er rammet.

Hva: Som følge av koronautbruddet er det gjort en rekke endringer i regelverkene som omhandler permitteringer, syke- og omsorgspenger. Disse tiltakene skal bidra til å redusere skadevirkningene for bedrifter og arbeidstakere som er rammet.

For hvem: Bedrifter med ansatte

Nytt om permittering for bedrifter og ansatte

Etter koronautbruddet har det vært en voldsom økning i antall permitteringer og henvendelser til NAV. For å møte det økte behovet, og for å ivareta bedrifter og arbeidstakere er det vedtatt flere midlertidige endringer i regelverket knyttet til permitteringer. 

Endringene inkluderer blant annet:

  • Permitterte sikres 100 prosent lønn (inntil 6G) de første 20 dagene.
  • Antall dager der arbeidsgiver betaler full lønn ved permittering er redusert fra 15 til 2 dager.
  • Dagpenger for permitterte med lav inntekt oppjusteres.
  • Den nedre inntektsgrensen for rett til dagpenger senkes.
  • Bestemmelsen om tre dagers ventetid før utbetaling starter, oppheves.
  • Kravet til redusert arbeidstid for rett til dagpenger under permittering endres fra minimum 50 prosent til minimum 40 prosent.

Kilde: Nav

Sykefravær og sykepenger

Det er vedtatt egne regler for sykefravær knyttet til koronaviruset. Endringene innebærer at arbeidsgiver kun betaler sykepenger for de tre første dagene med sykefravær, dersom fraværet skyldes korona. Resten vil bli refundert. I praksis betyr det at det må utbetales sykepenger som vanlig i 16 dager, men at det søkes om refusjon fra og med fjerde koronarelaterte sykedag. 

Frilansere og selvstendig næringsdrivende vil få sykepenger fra folketrygden fra og med fjerde sykedag. Det er også lempet på kravene til legeerklæring for næringsdrivende og arbeidstakere, dette for å redusere belastningen på helsevesenet. 

LES OGSÅ: Tre råd til korona-rammede virksomheter

Omsorgspenger og omsorgsdager

Når ansatte må være hjemme med barn grunnet stengte skoler og barnehage har de krav på omsorgspenger. I disse tilfellene gjelder nå en regelendring som innebærer at perioden som dekkes av arbeidsgiver er redusert fra ti til tre dager. Som ved sykefravær må arbeidsgiver forskuttere omsorgspengene, for deretter å kreve disse refundert fra og med fjerde omsorgsdag. 

Frilansere og selvstendig næringsdrivende har en venteperiode på tre dager siden de er sin egen arbeidsgiver. For øvrig har de samme rettigheter som ansatte, og kan søke Nav om omsorgspenger.

Refusjon av omsorgspenger og sykepenger

En ny refusjonsordning er under arbeid. De midlertidige endringene forlenger søknadsfristen for refusjonskrav fra tre til ni måneder. Det gir arbeidsgivere bedre tid til å søke om refusjon dersom de har betalt sykepenger, omsorgspenger eller pleiepenger til en ansatt som har rett til ytelser fra det offentlige. Bedrifter vil senere motta refusjon fra den fjerde dagen.

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.

Andre relevante artikler

Frigjør tid med komplett økonomisystem – 5 gode grunner til å bruke Tripletex

Ta presise beslutninger og bedre lønnsomheten i din bedrift! Med Tripletex får du et komplett økonomisystem med et funksjonsrikt prosjektverktøy innebygd. Frigjør tid i arbeidshverdagen og få den fleksibiliteten du…

Les mer

Cyber security: Bug Bounty-program

Joda, det er sant. Dette er faktisk en veldig bra måte å få innsikt i hvorvidt nettkriminelle med onde intensjoner kan hacke sin vei inn i bedriftens informasjon, eller ei.…

Les mer

Prosjektverktøy og økonomisystem i ett – 5 gode grunner til å bruke Tripletex

Håndverker? Før timer og utlegg på farten! Med et godt prosjektverktøy og regnskapet i lomma har du alltid oversikt over lønnsomheten i din bedrift. Her er fem gode grunner til…

Les mer