Nye lover og regler fra januar 2020

Ved inngangen til et nytt år trer det alltid nye lover og forskrifter i kraft. Lovendringene som gjør seg gjeldende fra 2020 omhandler blant annet SAF-T og kommunesammenslåinger. I tillegg er det en rekke andre, kanskje mindre omtalte endringer som også kan være aktuelle å kjenne til for næringsdrivende. Dette er noen av de viktigste endringene fra 1. januar 2020. 

Kommunesammenslåinger og arbeidsgiveravgift

Formidling av utleie

Fra nyåret skal 109 kommuner slå seg sammen og bli til 43 nye kommuner. Regionreformen har store ringvirkninger, og får blant mye annet betydning for arbeidsgiveravgiften. Denne avgiften varierer mellom regioner, men etter sammenslåingene vil det ikke lenger være et en-til-en-forhold mellom kommune og arbeidsgiveravgiftssone. I tillegg fører sammenslåingene til at flere kommuner får nye kontonumre for betaling av arbeidsgiveravgift og skattetrekk.

Les også: Er kassekreditt noe for meg?

Formidling av eiendomsutleie skal rapporteres til Skatteetaten

Delingsøkonomien fører med seg et behov for oppdatering av mange lover og regelverk. Stadig nye tjenester dukker opp, og deling og utleie av eiendeler blir stadig mer utbredt. Nå skal Skatteetaten samle inn opplysninger om utleieinntekter fra alle virksomheter som formidler utleie av fast eiendom. Disse virksomhetene må må holde oversikt over all opplysningspliktig utleie fra og med 1. januar 2020, og rapportere innen 1. februar året etter inntektsåret. 

Rapportering av regnskapsdata i SAF-T-format

Overgangen til SAF-T-format er en av de nyhetene som har vært veldig mye omtalt, spesielt innenfor regnskap og revisjon, men mange bedrifter har også vært nødt til å gjennomføre tiltak for å være forberedt når loven trer i kraft. Fra 1. januar 2020 skal alle bokføringspliktige virksomheter kunne rapportere kontospesifikasjoner, leverandør- og kundedata, MVA-koder osv. i SAF-T-format etter forespørsel eller ved kontroll fra skattemyndighetene. 

Prøv Tripletex gratis nå – helt uten forpliktelser!

Utvidet opsjonsskatteordning for mindre oppstartsselskaper

I 2017 ble det vedtatt en ny ordning for opsjonsskatt som skulle bidra til økt vekst blant norske oppstartsselskaper. Mange gründere har imidlertid tatt til orde for at ordningen ikke treffer godt nok. Fra nyåret økes den maksimale opsjonsfordelen fra 500 000 kroner til 1 000 000 kroner per ansatt. I tillegg økes grensen for maksimalt antall ansatte i bedriften fra 10 til 12 ansatte.

Innstramminger i pendlerreglene

Reglene om fradrag for pendlerutgifter ble i utgangspunktet strammet inn fra 2018, men med en overgangsregel som går ut 1. januar 2020. Regelendringen innebærer blant annet at pendlere ikke lenger har fradragsrett for utgifter til kost hvis de har kokemuligheter i pendlerboligen. De kan heller ikke få en tilsvarende skattefri godtgjørelse fra arbeidsgiveren sin. Arbeidsgiver kan imidlertid fortsatt gi arbeidstaker skattefri dekning av dokumenterte utgifter til losji, kost for pendlere uten kokemuligheter og for besøksreiser til hjemmet. 

Les også: Verdt å vite om ferieavvikling, ferieloven og feriepenger

Hold deg løpende oppdatert

De nevnte lovendringene er bare fem av et stort antall lover og regler som trer i kraft 1. januar 2020. I tillegg trer det i kraft nye og oppdaterte lover og forskrifter gjennom hele året. Hvis man skulle holde seg løpende oppdatert ville man hatt tid til lite annet. 

Heldigvis finnes det eksperter man kan lene seg på, og systemer som gjør jobben for deg. Med et moderne, skybasert økonomisystem vet man i alle fall at alt som gjelder regnskap og bokføring er tatt hånd om. Alt av satser, koder og dataformat er alltid oppdatert etter gjeldende regelverk, og når noe må oppdateres går det helt av seg selv. En ting mindre å bekymre seg for, og mer tid til overs til andre ting. 

En fullstendig oversikt over alle nye lover, forskrifter og endringer finnes på Lovdata og regjeringens nettsider.

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.

Andre relevante artikler

Starte egen bedrift? Tips, triks og gode råd

Hvordan starte egen bedrift? Har du allerede en god forretningsidé, men vet ikke helt hvor du skal starte? Her får du noen tips som hjelper deg i gang med din…

Les mer

Hjemmekontor – hvilke regler gjelder?

To år med hjemmekontor viste at fysiske møter enkelt kan erstattes med Teams, Google Meet eller Zoom, alt tyder på at effektiviteten snarere har gått opp enn ned, de introverte…

Les mer

Alltid eFaktura: En enklere løsning for både deg og kundene dine

Å sende ut faktura elektronisk til både bedrifter (EHF) og sluttkunder (eFaktura) kan bidra til en mer automatisert hverdag. Mindre manuell håndtering, færre feil og færre forsinkede betalinger er bare…

Les mer