Nytt regnskapsprogram - velg Tripletex

Hvorfor bytte regnskapsprogram?

1. Samle flere funksjoner på ett sted

Kanskje du har manuelle prosesser som kan automatiseres, flere separate systemer som kan erstattes av en mer komplett løsning med tilsvarende eller større funksjonalitet, eller en integrasjon du trenger.

Å bytte regnskapsprogram kan dessuten være en god anledning til å rydde i rutiner og systemer. Du får anledning til å fjerne gammel data og duplikater.

2. Planlegg fremover

Mulighetene som finnes i moderne regnskapssystemer skal komme deg og din virksomhet til gode, både gjennom bedre innsikt og bedre oppfølging fra regnskapsføreren din. Velg et system som et tilpasset måten du jobber på – ikke bare i dag, men også fremover. Om du har et regnskapsprogram som kan skaleres opp i takt med din vekst, kan du slippe unna mye hodebry i fremtiden. Med Tripletex kan du velge å legge til moduler etter behov, når du ansetter kan du legge til lønnsmodulen for eksempel.

3. Få et smidigere samarbeid med regnskapsfører

Valg av regnskapsprogram henger også tett sammen med valg av regnskapsfører. Ofte ender bedrifter opp med en tilfeldig løsning, avhengig av hva regnskapsfører bruker. Hvis regnskapsføreren også ble valgt litt tilfeldig så er det kanskje her du finner det største potensialet for forbedring. Det er ingen grunn til at regnskapsføreren ikke skal være en sentral og verdifull støttespiller for bedriften din. Prøv Regnskapsmatch og finn din nye regnskapsfører.

Hvilket regnskapsprogram skal jeg velge?

Ulike bedrifter har ulike behov. Bransje, antall ansatte, organisasjonsform og andre variabler har betydning for hva som er riktig regnskapsprogram for akkurat din virksomhet. I tillegg varierer både arbeidsfordelingen med regnskapsfører, og behovet for hjelp og støtte.

Hvordan disse kravene og behovene ser ut akkurat nå er én ting. For å unngå å gå gjennom akkurat samme prosess på nytt om få år bør du også ta hensyn til fremtidsplaner og vekstambisjoner. Et moderne økonomisystem kan tilpasses og skaleres opp og ned etter behov. Ved å velge en løsning som din bedrift kan vokse i, betaler du kun for det bedriften har behov for i dag.

Og ikke minst – unngå skjulte kostnader! Konsulenttimer eller importgebyr kan være et skår i gleden ved overgang til nytt regnskapsprogram. Vi synes at du ikke bør behøve å betale ekstra for å komme i gang med din nye løsning. Derfor er både støtte fra oppstartskonsulent og importbistand helt gratis i Tripletex.

Bytte regnskapsprogram midt i året

I utgangspunkt anbefaler vi deg å starte med nytt system 1. 1. Men det er ikke noe veien for at man bytte system midt i året. Det kan være lurt å bruke høsten og begynne å flytte informasjon over, slik at du er klar til å ta bruk regnskapsprogrammet fra 1. 1.

Valget er tatt – hva nå?

Nå er det på tide å få fullt utbytte av den nye, skinnende løsningen din! Det er lurt å utnytte de mulighetene som finnes for å spare både tid og arbeid. Regnskapsføreren din kan hjelpe til med å utarbeide rutiner og arbeidsprosesser som passer for din bedrift. Dere må bli enig om hvilke oppgaver dere vil at regnskapsføreren skal ta seg av, hva dere vil ta hånd om selv, og hva som er den beste måten å gjøre det på. 

Les også: Slik utnytter du prøveperioden i Tripletex

Selve overføringen av data fra ett system til et annet skal ikke sette en stopper for ambisjonene om en mer effektiv arbeidshverdag og bedre kontroll på økonomien. I Tripletex er overføring av kunder, produkter og leverandører raskt, enkelt og helt gratis. Det er med andre ord få grunner til å utsette et systembytte, når du kan gjøre det i dag.

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.