– Du kan komme langt med ren lidenskap, det finnes flere eksempler på det, men det går som regel på bekostning av noe. Vi ser mot de som er best i klassen, og det er ofte folk med forretningsbakgrunn. Vi låner fra begge verdener, analytisk tilnærming kombinert med bransjeerfaring, forteller Kim Søyland. Sammen med Jama Awaleh står han bak ​byOSLO, som eier og drifter konferanselokaler, selskapslokaler, restauranter og barer i Oslo.

Det er vanskelig å tvile på suksessoppskriften når vi møter Søyland i de nyoppussede lokalene til ​Bygdøy Allé 3​. Vestkantens nye storstue huser tre etasjer med restaurant, scene og barer, og lokalene nærmest skinner i messing, fløyel og neon. Etableringen er den nyeste i rekken for selskapet, som fra før består av ​Stratos​, ​Gamle Museet​, ​Justisen​, ​Nedre Løkka og ​F6​.

Fleksible støttespillere

– Da vi startet var ting veldig tungvint. Vi gjorde alt selv, brukte mye tid på regnskap, og læringskurven var veldig bratt, forteller Søyland. Erfaringen ville han imidlertid ikke vært foruten. – Vi har samarbeidet med Sand Økonomi siden starten, de kjenner bransjen godt og gjorde det enkelt for oss å få på plass gode rutiner tidlig, fortsetter han. Siden de tok over driften av Stratos for nærmere ti år siden har de beholdt både regnskapsfører og regnskapssystem, men selv om bestanddelene er de samme er hverdagen likevel veldig annerledes.

I Sand Økonomi gleder de seg også over utviklingen. – Vi i Sand har fått lov til å være med byOSLO siden oppstarten, og har vært vitne til en utrolig utvikling fra gründeridé til et konsern som omsetter for over 100 millioner kroner. For oss er det et utrolig spennende samarbeid, forteller Anders Skjetne i Sand Økonomi. Regnskapskontoret har spesialisert seg på å tilby regnskapstjenester til restaurant- og utelivsbransjen.

Fra å stå for store deler av regnskapsføringen selv har Awaleh og Søyland overlatt mesteparten til regnskapsføreren. Til gjengjeld har også kompleksiteten økt med flere selskaper, ansatte og større bilagsmengde. – Nå er vi vel oppe i ti selskaper i ​Tripletex​, sier Søyland, og forklarer at det har vært arbeidsverktøyet siden starten. De har gått veien fra liten til stor, og har justert på systemer og verktøy underveis. Ved å kombinere ulike moduler og koblinger mellom Tripletex og andre systemer har de funnet en løsning som passer godt for virksomheten slik den er organisert akkurat nå. Vel vitende om at det er fleksibelt nok til å kunne justeres på nytt dersom behovene skulle forandre seg.

Søyland forklarer at selv om de overlater mye mer av den daglige bokføringen til Sand nå enn de gjorde i starten, jobber de fremdeles i regnskapet hver dag. Forskjellen er bare hvordan tiden utnyttes. Tallene legger grunnlaget for analyser, budsjetter og prognoser som brukes i oppfølgingen av eksisterende selskaper og planleggingen av nyetableringer. – Vi har stor nytte av alt vi måtte lære oss da vi begynte. Det gir oss bedre kontroll og oversikt over økonomien, noe som har vært avgjørende for veksten vi har hatt. Vi får mye ut av tallene som legges inn, fortsetter Søyland.

Hodet, ikke hjertet

– Vi lar oss ikke styre av impuls eller magefølelse, verken når vi starter eller driver et sted. Det holder ikke at det er gøy hvis det ikke er lønnsomt, og i akkurat den balansen tror jeg det svikter hos mange som starter opp, sier Søyland.

Utelivsbransjen er kjent som en krevende bransje med små marginer. Særlig i hovedstaden er det mange om beinet, med flere titalls nyetableringer hvert eneste år. ByOslo med Jama og Kim i spissen har gjort seg bemerket ved å overta selskaper som sliter, og snur underskudd til overskudd.

– Når vi starter opp er det fordi vi ser et potensiale, men det må ligge til grunn et detaljert business case som vi tror på. Vi har alltid en plan for hva vi må gjøre for å tjene penger, og når vi treffer med et konsept ser vi resultatene av det veldig raskt, forklarer Søyland. Så langt kan duoen vise til plussresultat etter første driftsår for alle stedene de har overtatt.

Finner muligheter i tallene

Regnskapet brukes ikke bare for å få oversikt over inntekter og kostnader. Med det som etter hvert er en bred portefølje samlet under ett tak kan tospannet i stadig større grad finne muligheter og potensiale ved å se på egne virksomheter. – Vi ser på etterspørselen etter ulike typer lokaler og fasiliteter, og med det som utgangspunkt kan vi se hva slags behov som finnes i byen. Der det er stor etterspørsel men få tilbud er det muligheter for oss. Denne typen tilbud på vestkanten som vi sitter i nå er et eksempel på noe som ikke fantes før vi lanserte det, forklarer Søyland.

Konseptene og virksomhetene skal komplettere og utfylle hverandre, gjerne på en måte som er ny for byen. – Vi starter konsepter som vi ser det er marked for, og som vi har tro på. En rød tråd, eller at det ene skal ligne det andre er helt uinteressant. Tvert imot så har vi alltid vært opptatt av at vi ikke skal ende opp med kjedekonsepter.

Like på innsiden

Selv om de ulike etablissementene er ulike utad, er de likevel skåret over samme lest. Når det kommer til administrasjon og drift er det standardisering og strømlinjeforming som gjelder i byOSLO.

– Målet vårt har alltid vært å finne de smarteste løsningene for å forenkle og effektivisere regnskapsproduksjonen, og for å spare tid på administrasjon for Kim og Jama, forteller Skjetne i Sand Økonomi. – Samtidig er vi opptatt av å levere løpende styringssignaler i form av kontinuerlig oppdatert regnskap og rapporter. Det hadde ikke vært mulig uten fleksibiliteten i Tripletex, sier han.

– Vi er avhengig av å ha alt samlet og tilgjengelig hele tiden, fortsetter Søyland. – Regnskapene er alltid oppdatert, og vi kan måle, sammenligne og analysere de ulike virksomhetene fortløpende. Det fungerer som et utgangspunkt for faste møter med stab og ledere. Når vi samler leverandører, fakturaer og tilbud i ett økonomisystem kan du faktisk se hva du holder på med. Verdiene blir mer synlige, forklarer han.

– Alle initiativene våre skal ligge hos Sand og i Tripletex. Økonomistyring er hjertet i det vi gjør, slår Søyland fast.

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.