Enkeltpersonforetak - skatt, mva, fordeler og ulemper.

Selv om det er mange fordeler med enkeltpersonforetak, er det ikke nødvendigvis riktig valg i alle tilfeller. Bak den forlokkende enkeltheten og fleksibiliteten kan det gjemme seg både risiko og ulemper. Her forklarer vi de viktigste.

3 fordeler med enkeltpersonforetak

1. Enkelt

Et enkeltpersonforetak er enkelt å opprette, og enkelt å administrere. Det har få formelle krav, og gir stor frihet for innehaveren. 

Siden overskuddet regnes som personlig næringsinntekt står man fritt til å ta ut penger etter eget ønske. Det utløser skatt, men ikke arbeidsgiveravgift. Samtidig har man mulighet til å ansette (men da med lønn og arbeidsgiveravgift), og man slipper å sende inn årsregnskap, for å nevne noe. Man trenger heller ikke revisor, med mindre man passerer 5 millioner i omsetning, og i tillegg har enten 20 millioner i eiendeler eller at gjennomsnittlig antall ansatte passerer 20 årsverk.  

I bytte med årsregnskapet får riktignok innehaveren en mer komplisert skattemelding, siden den skal dekke både privat økonomi og næringsvirksomheten. 

LES OGSÅ: Ny skattemelding for enkeltpersonforetak

2. Raskt

Å opprette et eget selskap bør være en veloverveid og gjennomtenkt beslutning. Det er mye å tenke på, og mange valg som skal tas. Spesielt hvis man ønsker å starte et selskap man vil leve av så vil grundig forarbeid og en god forretningsplan være vel anvendt tid.

Når planen er klar, enten målet er verdensherredømme eller et spennende sideprosjekt, så vil man helst komme i gang så raskt som mulig. 

For å registrere et enkeltpersonforetak må du fylle ut skjemaet Samordnet registermelding i Altinn. Dette kan fylles ut og signeres elektronisk, og hele prosessen er rask og enkel. Selve behandlingstiden vil variere etter hvor stor pågangen er hos Brønnøysundregistrene. Mange får organisasjonsnummeret sitt etter noen få dager, men i travle perioder kan det ta opp mot to uker. 

3. Rimelig

Det koster penger å registrere et enkeltpersonforetak i Enhetsregisteret – 2499,- pr. 1. januar 2024 dersom du gjør det elektronisk. Hvis du for eksempel skal drive med kjøp og salg av varer, ta pant i varelager eller ha over fem ansatte så må selskapet i tillegg registreres i Foretaksregisteret.

Gebyret for å registreres i Foretaksregisteret blir mindre hvis du gjør det samtidig som du registrerer foretaket i Enhetsregisteret. Nyregistrering i begge registrene koster totalt 2656 kroner ved elektronisk registrering, eller 3205 kroner dersom du gjør det på papir.


Elektronisk nyregistrering i Enhets- og Foretaksregisteret koster 2 656,- pr. 1. januar 2024


Til forskjell fra AS er det ingen krav til kapital ved registrering av enkeltpersonforetak. Som nevnt tidligere er man også unntatt kravet om årsregnskap, som gjerne koster rundt 5000 kroner å få utarbeidet av en regnskapsfører. Unntaket er foretak med eiendeler verdt over 20 millioner kroner, eller i gjennomsnitt over 20 årsverk, da slipper man ikke unna årsregnskapet.  

Enkeltpersonforetak: fordeler og ulemper. Les om skatt, mva og sosiale kostnader. Bildet viser en dame foran en arbeidsbenk, verktøy henger på veggen.

LES OGSÅ: Fordeler og ulemper med aksjeselskap

3 ulemper med enkeltpersonforetak

1. Personlig risiko

Hvis du spør en regnskapsfører om hva som skaper problemer for små og nystartede selskaper, svarer de ofte sammenblanding av personlig økonomi og selskapets økonomi. 

Med et enkeltpersonforetak er du personlig ansvarlig for økonomien, og du driver for egen risiko. Det vil si at hvis selskapet ender med å skylde mye penger kan du risikere å miste både hus og bil og andre ting som du eier privat. Dette er fordi risikoen ikke er overdratt til selskapet, som i for eksempel et AS. Det samme gjelder skatt. I et enkeltpersonforetak er det innehaveren som har ansvar for skatten, siden overskuddet er eierens personlige næringsinntekt. 

Siden en mislykket satsing kan bli kostbar med et enkeltpersonforetak, velges denne organisasjonsformen typisk når det er mulig å drive med lav risiko, med få ansatte og begrensede økonomiske forpliktelser.

2. Svake sosiale rettigheter

Hvis man vil starte for seg selv og velger et enkeltpersonforetak, så gjelder det å være obs på at man går glipp av det sikkerhetsnettet som vanlige arbeidstakere har. Hvis man blir arbeidsledig eller syk, må man selv ha sørget for ordninger som sikrer at man ikke blir stående på bar bakke. 

For eksempel får du sykepenger først fra dag 17, og da med 80 % dekning. Du har heller ikke rett på dagpenger ved arbeidsledighet. Derfor er det vanlig å ty til forsikringer som skal kompensere ved bortfall av inntekt.

3. Skatter og avgifter

Som nevnt over så regnes hele selskapets overskudd som innehaverens inntekt. Dette innebærer at hele overskuddet beskattes som om det går til personlig forbruk. I mange tilfeller ønsker man å bruke deler av overskuddet til å videreutvikle selskapet, men med et enkeltpersonforetak vil det ikke ha betydning for skatteberegningen. 

I Norge betaler alle en trygdeavgift. Denne skal dekke alderspensjon, sykepenger, fødselspenger, uføretrygd og den slags. Som næringsdrivende blir trygdeavgiften (personinntekt av næringsinntekt) høyere enn den er for lønnsmottakere – henholdsvis 11 % mot 7,8 %.

Minstefradraget er en annen fordel for lønnsmottakere som man mister med et enkeltpersonforetak. Dette er et standardfradrag på 46 %, begrenset til 104 450 kr, som automatisk trekkes fra lønn, pensjon og liknende inntekt. Næringsdrivende har ikke krav på minstefradrag, men får skattefradrag på dokumenterte utgifter til driften. 

LES OGSÅ: Hvilken selskapsform bør du velge?

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.