Husk dette når du skal bytte regnskapssystem

En forretningsplan ligger ofte til grunn for om du får et banklån eller ei, eller om en leverandør velger å innlede en forretningsrelasjon med din bedrift. Det er derfor viktig at din forretningsplan er realistisk, men samtidig gjenspeiler dine ambisjoner som entreprenør.

Vi har skrevet ned våre beste tips for å hjelpe deg med å komme best mulig i gang med din egen forretningsplan.

Hva er egentlig en forretningsplan?

En forretningsplan er et samlet dokument som beskriver din nye virksomhet og hvordan du har tenkt til å presentere din forretningsidé. En god forretningsplan har som formål å gi deg, banker og andre samarbeidspartnere en generell forklaring på din nye virksomhet, hva du tilbyr og markedet du skal gå inn i.

Hvorfor trenger du en forretningsplan?

Å vite hvor og hva du vil med din virksomhet, og ikke minst hvordan du planlegger den økonomiske biten er minst like viktig for din egen del, som for en potensiell investor eller partner. En forretningsplan er sjeldent et formelt krav, men du gjør det veldig mye enklere for deg selv dersom du har et dokument med konkrete ideer og en plan for fremtidig gjennomføring.

Å lage en forretningsplan gir deg også muligheten til å se helheten og omfanget av prosjektet før du i det hele tatt setter i gang. Da får du tatt en avsjekk på om planen virkelig er så god som du initielt trodde, samt at du vet du litt mer om hva du går i møte. Lurt, spør du oss!

Lyst på andre tips også? En av Tripletex-gründerne har gitt sine 5 beste tips til oppstartsbedrifter

Hva skal en forretningsplan inneholde?

Nå som vi har sett litt nærmere på hva en forretningsplan faktisk er og hvorfor du trenger en, kan det være greit å vite hva den skal inneholde.

Det finnes ingen rett eller galt når det kommer til forretningsplanens eksakte innhold, og mye avhenger av hvilken type virksomhet du tenker å starte. Her er dog noen anbefalinger for hvilke elementer enhver forretningsplan bør inneholde:

 • Markedsanalyse og markedsplan
 • Strategi
 • Økonomi
 • Personlige egenskaper og kunnskap hos entreprenøren(e)

Markedsanalyse og markedsaktiviteter

En god forretningsplan er underbygget av ordentlig god research hvor du har tatt høyde for så mye som overhode mulig om egen bedrift, markedet, dine potensielle kunder og dine konkurrenter. Har du det får du en god forretningsplan som både er realistisk og virkelighetsforankret, som også viser til mulighetene som finnes for din virksomhet.

En fremgangsmåte er å gjøre en undersøkelse eller eventuelt intervjue potensielle kunder. Still de rette spørsmålene, tolk svarene grundig, og du er godt på vei. Analysen du gjør bør gjenspeile forutsetningene for din virksomhet.

swot-analyseSWOT-analyse

Den enkleste måten å kartlegge din virksomhets sterke og svake sider er gjennom en SWOT-analyse. En SWOT-analyse skal gi svar på følgende spørsmål:

 • Hva er din bedrifts sterkeste sider?
 • Hva er din bedrifts svakeste sider?
 • Hvilke muligheter kan oppstå for din virksomhet fremover
 • Hvilke trusler kan oppstå eller skape vanskeligheter for din bedrift fremover?

Markedsanalyse

Markedsanalyse er en viktig del av en forretningsplan og ligger til grunn for flere andre punkter, som tilbud, markedsføring og inngangsstrategi.

I en markedsanalyse gjør man også rede for hvordan markedet ser ut; hvilke trender finnes, hvilke aktører blir dine konkurrenter? Dette er informasjonen du senere kan bruke til å planlegge hvordan du skal handle og opptre i markedet.

Tenk på: Hvem er dine potensielle kunder? Hvordan ser konkurrentene ut og hva kan du lære av dem? Hvor sikkert/usikkert er markedet du skal begi deg ut i?

Markedsplan

Her presenterer du hvordan du har tenkt å kommunisere med din tenkte målgruppe. Skal du bruke sosiale medier, egen nettside, blogg eller nyhetsbrev så skal det nevnes her. Og hvordan har du tenkt til å gå frem for å finne dine kunder?

Tenk på: hvor befinner din målgruppe seg; bruker de sosiale medier, i så fall hvilke? Eller leser de som oftest aviser og magasiner? Er de aktive eller passive brukere?

Har du et eksisterende nettverk som også kan hjelpe ved promotering av din virksomhet, kan det være gull verdt og bør nevnes her.

Markedsføringspartnere

Har du noen kontakter du kan dra nytte av? Hvordan kan du bruke disse for å få din virksomhet til å utvikles videre? Finnes det andre potensielle partnere du kan kontakte for å få mest mulig ut av dine markedsaktiviteter på rett måte?


Strategi

Inngangsstrategi

Hvordan planlegger du å sette i gang med din virksomhet? Det beskriver du her. Bruk markedsanalysen du har laget når du planlegger din inngangsstrategi, slik at den er optimalisert mtp. kunder, partnere og konkurrenter.

Tenk på: i hvilken rekkefølge skjer dine markedsaktiviteter? Når, hvem, hva, hvor?

Forretningsidéen er kjernen i din forretningsplan

Forretningsidé

Forretningsidéen er selve kjernen i din forretningsplan og har som formål å beskrive din virksomhet. Det er med andre ord et par ting det kan være lurt å tenke på:

 • Hva er virksomhetens spesialkompetanse?
 • Hvilke problem løser vi for kundene våre?
 • Hva skiller oss fra konkurrentene?
 • Hva er unikt med akkurat deres/ditt produkt?

Visjon og misjon

Det er viktig å ha en visjon for virksomheten du skal starte, og ikke minst en misjon, men vet du egentlig forskjellen på visjon og misjon? Her er en kort oppklaring av begrepene som hører med i enhver forretningsstrategi.

Visjon er de generelle målene for virksomheten, hva virksomheten skal jobbe for og etter på lang sikt. Det skal være noe å streve etter.

Misjon er den konkrete, målbare varianten som setter ord på hvordan visjonen kan nåes.

Tenk på: hva gjør din virksomhet, hvilken oppgave har den og hvilke mål har du? Hvor er din virksomhet om 1-2 år? Hva med om 5 år?

Vekststrategi

En vekststrategi har som formål å tydeliggjøre hvordan virksomheten ønsker og planlegger å vokse fremover. Det kan for eksempel inneholde en plan om hvordan virksomheten kan ta seg inn i andre markeder, utvide sortiment/tjenesteportefølje eller hvordan forretningsideen kan videreutvikles.

Tenk på: Hvordan kan du ekspandere din virksomhet, hva er dine ressursbehov, hva er din utgangsstrategi dersom du blir nødt til å trekke deg fra et nytt marked?

Tilbud og prissetting

Det er lurt å legge mye tid i å utarbeide et bra tilbud og beskriv kundenytten godt. For at kunden skal være villig til å betale en gitt pris for ditt produkt, må det ha en gitt verdi for kunden.

Tenk på: hvilket problem eller hvilket behov dekker produktet eller tjenesten din? Hva skal produktet koste og hvordan vil ditt produkt stilles i konkurranse med dine konkurrerende produkter? Hvorfor skal kundene velge akkurat ditt produkt?


Økonomi

Budsjett

En av de viktigste postene i en forretningsplan er budsjetteringen. Her rapporterer du forventede inntekter og kostnader. Både resultatbudsjett oglikviditetsbudsjett bør finnes under dette punktet.

Budsjett er en av de viktigste postene i din forretningsplan

Tenk på: hvor stor er lønnsomhetskravet, hvilke er de kritiske milepælene for at din virksomhet skal oppnå og opprettholde likviditet? Om du har en eller flere partnere; hvordan fordele kostnaden mellom de ulike aktørene?

Finansiering

Når du vet hvor mye penger som trengs for å starte din virksomhet, kan du gå videre til finansiering. En del av pengene har du/dere kanskje selv, men det kan også være aktuelt å søke om et lån i banken eller investorer.

Tenk på: er forretningsplanen relevant for personen som skal investere i din virksomhet? Er budsjettet overkommelig? Hvilke argumenter skal du løfte frem i kontakt med banken eller investorer?


Personlige egenskaper og kunnskap hos entreprenøren(e)

Se på deg selv som en entreprenør: beskriv hvorfor akkurat du er rett person til å starte og drive den tenkte virksomheten og hvordan dine tidligere erfaringer kommer til nytte i virksomheten.

Tenk på: har du personlige egenskaper eller kunnskapsområder som kan gi deg konkurransefordeler? Hvordan kan du dra nytte av ditt eksisterende nettverk i din nye virksomhet? Hvordan ser din privatøkonomi ut, kommer du til å klare deg økonomisk i oppstartsfasen?

Hvilken selskapsform bør du velge?

Flere tips for oppstartsbedrifter finner du her

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.