Å starte for seg selv bør være spennende og artig, men det er likevel ikke alt det fører med seg som er like spennende og artig. Forsikringer, for eksempel. Eksakt hvilke forsikringer din bedrift trenger avhenger av hvilken type bransje bedriften er innen, men enkelte forsikringer er enhver bedrift, ifølge norske lover, pålagt å ha, mens andre forsikringer kan det være kjekt å ha. Også finnes det forsikringer som kanskje gir din bedrift et konkurransefortrinn, men hvilke? Det skal vi prøve å gjøre rede for i dette innlegget.

Som leder i en nyoppstartet bedrift er det viktig å passe på at du har de riktige forsikringene i orden. Som arbeidsgiver er du blant annet lovpålagt å tegne yrkesskadeforsikring og tjenestepensjonsforsikring for dine ansatte. Det kan også være andre forsikringer som er pålagt ulike bransjer, men de to ovennevnte gjelder uansett bransje eller sektor.

Mange bedrifter velger også frivillig å tegne andre forsikringer tilknyttet helse, reise, ulykker og sykdom.

Disse to forsikringene må du altså ha:

Alle bedrifter i Norge er altså pålagt å tegne pensjons- og yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Felles for dem begge er at det finnes et minstekrav.

Pensjonsforsikring

Eller tjenestepensjon, som man også kaller det, er noe de aller fleste arbeidsgivere er pliktig å ha for sine ansatte.

Minstekrav: En slik ordning skal inneholde alderspensjon og innskudds-/premiefritak ved uførhet. Denne ordningen er noe alle i bedriften over 20 år og som jobber i minimum 20% stilling i løpet av året skal være en del av.

Noen bedrifter velger å inkludere andre typer ytelser utenom minstekravet, som for eksempel uførepensjon og etterlattepensjon. Dette er altså opp til hver enkelt bedrift, men er blant godene som kan gjøre bedriften mer attraktiv i jobbmarkedet.

Yrkesskadeforsikring

En yrkesskadeforsikring skal dekke alle ansatte i bedriften, og har til hensikt å dekke tap, utgifter og eventuell erstatning i forbindelse med skade eller sykdom påført i arbeidssammenheng.

Minstekravet: at den dekker den ansatte å arbeidsstedet og i arbeidstiden.
For de fleste bedrifter er det likevel av interesse å utvide denne type forsikring til å dekke litt mer. Skulle en ansatt for eksempel bli langvarig syk, vil en yrkesskadeforsikring som er utvidet til å også dekke behandling ved sykdom, svekke bedriften mindre.

Dette dekker er standard yrkesskadeforsikring:

  • Løpende og fremtidige utgifter
  • Løpende og fremtidig inntektstap
  • Erstatning til etterlatte ved dødsfall
  • Erstatning ved skader som gir varige mén

OBS: Er du selvstendig næringsdrivende eller frilanser må du tegne frivillig yrkesskadeforsikring via NAV.

Mulig du også må ha..

Firmabilforsikring

Dersom din bedrift bruker bil eller andre typer kjøretøy i jobbsammenheng må du også ha ansvarsforsikring på gjeldende kjøretøy. Ansvarsforsikring er også en lovpålagt forsikring og er et minstekrav til forsikring ved bruk av firmkjøretøy. Denne forsikringen dekker kun personskade og skade du påfører andre kjøretøy, ikke skader på egen bil.

Ønsker du en forsikring som dekker litt mer en ovennevnt, lovpålagt forsikring finnes også delkasko– eller kaskoforsikring, som begge dekker mer enn ansvarsforsikring, inkludert skader på egen bil.

Disse forsikringene bør du ha:

Det er altså ikke alle forsikringer du må ha, men enkelte forsikringer kan det likevel lønne seg å vurdere.

Ansvarsforsikring: En ansvarsforsikring beskytter hvis virksomheten blir erstatningsansvarlig. En ansvarsforsikring skal beskytte din virksomhet dersom den blir erstatningsansvarlig, og det finnes en rekke ulike ansvarsforsikringer, og det varierer fra bedrift til bedrift hvilke forsikringer det kan lønne seg å tegne. Her er en kort innføring:

Bedriftsansvarsforsikring: Bedrifter som produserer ting, selger en vare eller utfører fysiske tjenester står alltid overfor en risiko for en skade på ting eller personer. Skjer dette kan bedriften også holdes erstatningsansvarlig. Store krav kan true bedriftens økonomi.

Produktansvarsforsikring: Sikrer bedrifter som importerer, produserer eller omsetter produkter økonomisk dersom produktene forårsaker skader på personer eller ting. Denne forsikringen selges ofte sammen med bedriftsforsikring.

Profesjonsansvarsforsikring: Dersom bedriften stilles ansvarlig for å erstatte et økonomisk tap en kunde eller tredjeperson er påført, kan det være lurt å ha denne type forsikring. Dette kan være spesielt lurt for bedrifter som selger tjenester, som megling, taksering eller rådgivning.

Styreansvarsforsikring: Har til hensikt å beskytte privatøkonomien til styremedlemmer i bedriften din. Dersom en i styre gjør en feiltakelse, blir saksøkt og derav erstatningspliktig, skal denne forsikringen sikre at vedkommende ikke mister alt h*n eier. (Styremedlem er nemlig ansvarlig med alt man eier. Alt).
OBS: Det er også styret som er ansvarlig for at bedriften oppfyller og etterlever kravene i forbindelse med GDPR (EUs personvernforordning).

Cyberforsikring: få hjelpen du trenger dersom din bedrift utsettes for et hacking eller virus. Prisen for å være etterpåklok kan være veldig høy.

Kontoransvar: Svært mange bedrifter, og spesielt nyoppstartede, leier kontorlokaler. I slike tilfeller er det viktig å ha forsikringer for det ansvaret du som leietaker av lokalet kan få. Dette er often utenom bedriftsansvarsforsikring og må tegnes som en tilleggsdekning.

Avbruddsforsikring: dekker tapt omsetning dersom driften stopper opp grunnet erstatningsmessig skade, som skade på eiendeler eller lokaler. Avbruddsforsikring sikrer at driftsresultatet blir det samme som det ville blitt dersom skaden ikke oppsto.

Til slutt bør viktigheten av å forsikre maskiner, eiendeler, varer, inventar og annet løsøre også poengteres. Her finnes det også ulik grad av forsikring, avhengig av hvor godt sikret du ønsker å være og hvor store verdisaker du har.

Få et konkurransefortrinn:

Det finnes også en rekke forsikringer som på ingen måte er pålagt, men som for de aller fleste oppleves som attraktive. Reiseforsikring, for eksempel. Mange er forsikret via jobb i forbindelse med jobbreise, men også reise på privaten. Så skulle det være forsinkelser, du blir skadet på tur eller noen stjeler mobilen din, ja da dekkes det ofte av reiseforsikringen.

forsikringeneMange bedrifter tilbyr også sine ansatte helseforsikring. Med det får dine ansatte behandling ved behov innen få dager, om det så skulle gjelde operasjon, kiropraktor eller annen behandling. De ansatte slipper med andre ord de lengste køene, får raskere behandling og er (forhåpentligvis) mer på jobb.

Flere tips for oppstartsbedrifter finner du her


Dette blogginnlegget er en del av en serie med blogginnlegg som skal hjelpe, veilede og inspirere oppstartsbedrifter. Sjekk ut resten av innleggene her.

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.

Andre relevante artikler

Starte egen bedrift? Tips, triks og gode råd

Hvordan starte egen bedrift? Har du allerede en god forretningsidé, men vet ikke helt hvor du skal starte? Her får du noen tips som hjelper deg i gang med din…

Les mer

Hjemmekontor – hvilke regler gjelder?

To år med hjemmekontor viste at fysiske møter enkelt kan erstattes med Teams, Google Meet eller Zoom, alt tyder på at effektiviteten snarere har gått opp enn ned, de introverte…

Les mer

Alltid eFaktura: En enklere løsning for både deg og kundene dine

Å sende ut faktura elektronisk til både bedrifter (EHF) og sluttkunder (eFaktura) kan bidra til en mer automatisert hverdag. Mindre manuell håndtering, færre feil og færre forsinkede betalinger er bare…

Les mer