Illustrasjonsbilde til artikkel om bedriftsforsikringer

Når du starter egen bedrift, er det naturlig å ha mye fokus på det bedriften skal gjøre, enten du skal tilby en tjeneste, starte nettbutikk eller drive café. Men du bør også bruke tid på alt det praktiske rundt det å være ansvarlig for sin egen arbeidsplass. Én av de tingene du absolutt ikke bør glemme, er bedriftsforsikringer. Å sørge for riktige og relevante forsikringer for bedriften din bør være høyt opp på prioriteringslisten når du starter opp.

Les også: Sykeforsikring for enkeltpersonforetak – dette bør du tenke på

Hvilke typer bedriftsforsikringer trenger jeg?

Eksakt hvilke forsikringer bedriften din trenger avhenger av hvilken type bransje bedriften er innenfor. Enkelte forsikringer er alle bedrifter pålagt å ha, ifølge norske lover. Andre forsikringer kan det være kjekt å ha, selv om de ikke er lovpålagte. Det finnes også forsikringer som kan gi bedriften din et konkurransefortrinn, men hvilke? Det skal vi prøve å gjøre rede for i dette innlegget.

Disse to forsikringene må bedriften din ha

Leder du en nyoppstartet bedrift, er det viktig å passe på at du har de riktige forsikringene i orden.

Som arbeidsgiver er det to forsikringer du er lovpålagt å tegne – yrkesskadeforsikring og tjenestepensjonsforsikring for dine ansatte. Det kan i tillegg være andre forsikringer som er pålagt ulike bransjer, men de to ovennevnte gjelder uansett bransje eller sektor.

Mange bedrifter velger også frivillig å tegne andre forsikringer tilknyttet helse, reise, ulykker og sykdom.

Alle bedrifter i Norge er altså pålagt å tegne pensjons- og yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Felles for dem begge er at det finnes et minstekrav.

Pensjonsforsikring

Eller tjenestepensjon, som man også kaller det, er noe de aller fleste arbeidsgivere er pliktig å ha for sine ansatte.

Minstekrav: En slik ordning skal inneholde alderspensjon og innskudds-/premiefritak ved uførhet. Fra 1. juli 2022 ble i tillegg reglene endret, slik at obligatorisk tjenestepensjon gjelder fra første krone, for alle arbeidstakere over 13 år år, uavhengig av stillingsprosent. Pensjonssparing må være på minimum 2 %.

Les mer om de nye reglene for obligatorisk tjenestepensjon

Noen bedrifter velger å inkludere andre typer ytelser utenom minstekravet, som for eksempel uførepensjon og etterlattepensjon. Dette er opp til hver enkelt bedrift, men er blant godene som kan gjøre bedriften mer attraktiv i arbeidsmarkedet.

Yrkesskadeforsikring

En yrkesskadeforsikring skal dekke alle ansatte i bedriften, og har til hensikt å dekke tap, utgifter og eventuell erstatning i forbindelse med skade eller sykdom påført i arbeidssammenheng.

Minstekravet: at den dekker den ansatte på arbeidsstedet og i arbeidstiden.
For de fleste bedrifter er det likevel av interesse å utvide denne type forsikring til å dekke litt mer. Skulle en ansatt for eksempel bli langvarig syk, vil en yrkesskadeforsikring som er utvidet til å også dekke behandling ved sykdom, svekke bedriften mindre.

Dette dekker en standard yrkesskadeforsikring:

  • Løpende og fremtidige utgifter
  • Løpende og fremtidig inntektstap
  • Erstatning til etterlatte ved dødsfall
  • Erstatning ved skader som gir varige mén

OBS: Er du selvstendig næringsdrivende eller frilanser må du tegne frivillig yrkesskadeforsikring via NAV.

Hvilke andre bedriftsforsikringer bør jeg ha?

Avhengig av hva bedriften din driver med, er det en rekke andre forsikringer som også kan være aktuelle.

Firmabilforsikring

Dersom din bedrift bruker bil eller andre typer kjøretøy i jobbsammenheng må du også ha ansvarsforsikring på gjeldende kjøretøy. Ansvarsforsikring er også en lovpålagt forsikring og er et minstekrav til forsikring ved bruk av firmkjøretøy. Denne forsikringen dekker kun personskade og skade du påfører andre kjøretøy, ikke skader på egen bil.

Ønsker du en forsikring som dekker litt mer en ovennevnt, lovpålagt forsikring finnes også delkasko– eller kaskoforsikring, som begge dekker mer enn ansvarsforsikring, inkludert skader på egen bil.

Ansvarsforsikring

En ansvarsforsikring beskytter hvis virksomheten blir erstatningsansvarlig. En ansvarsforsikring skal beskytte din virksomhet dersom den blir erstatningsansvarlig, og det finnes en rekke ulike ansvarsforsikringer, og det varierer fra bedrift til bedrift hvilke forsikringer det kan lønne seg å tegne. Her er en kort innføring:

Bedriftsansvarsforsikring

Bedrifter som produserer ting, selger en vare eller utfører fysiske tjenester står alltid overfor en risiko for en skade på ting eller personer. Skjer dette kan bedriften også holdes erstatningsansvarlig. Store krav kan true bedriftens økonomi.

Produktansvarsforsikring

Sikrer bedrifter som importerer, produserer eller omsetter produkter økonomisk dersom produktene forårsaker skader på personer eller ting. Denne forsikringen selges ofte sammen med bedriftsforsikring.

Profesjonsansvarsforsikring

Dersom bedriften stilles ansvarlig for å erstatte et økonomisk tap en kunde eller tredjeperson er påført, kan det være lurt å ha denne type forsikring. Dette kan være spesielt lurt for bedrifter som selger tjenester, som megling, taksering eller rådgivning.

Styreansvarsforsikring

Styreansvarsforsikringen har til hensikt å beskytte privatøkonomien til styremedlemmer i bedriften din. Dersom en i styret gjør en feil, blir saksøkt og derav erstatningspliktig, skal denne forsikringen sikre at vedkommende ikke mister alt h*n eier. (Styremedlemmer står nemlig ansvarlig for alt man eier. Alt).

OBS: Det er også styret som er ansvarlig for at bedriften oppfyller og etterlever kravene i forbindelse med GDPR (EUs personvernforordning).

Cyberforsikring: få hjelpen du trenger dersom din bedrift utsettes for et hacking eller virus. Prisen for å være etterpåklok kan være veldig høy.

Kontoransvar: Svært mange bedrifter, og spesielt nyoppstartede, leier kontorlokaler. I slike tilfeller er det viktig å ha forsikringer for det ansvaret du som leietaker av lokalet kan få. Dette er often utenom bedriftsansvarsforsikring og må tegnes som en tilleggsdekning.

Avbruddsforsikring: dekker tapt omsetning dersom driften stopper opp grunnet erstatningsmessig skade, som skade på eiendeler eller lokaler. Avbruddsforsikring sikrer at driftsresultatet blir det samme som det ville blitt dersom skaden ikke oppsto.

Til slutt bør viktigheten av å forsikre maskiner, eiendeler, varer, inventar og annet løsøre også poengteres. Her finnes det også ulik grad av forsikring, avhengig av hvor godt sikret du ønsker å være og hvor store verdisaker du har.

Få et konkurransefortrinn:

Det finnes også en rekke forsikringer som på ingen måte er pålagt, men som for de aller fleste oppleves som attraktive. Reiseforsikring, for eksempel. Mange er forsikret via jobb i forbindelse med jobbreise, men også reise på privaten. Så skulle det være forsinkelser, du blir skadet på tur eller noen stjeler mobilen din, ja da dekkes det ofte av reiseforsikringen.

Mange bedrifter tilbyr også sine ansatte helseforsikring. Med det får dine ansatte behandling ved behov innen få dager, om det så skulle gjelde operasjon, kiropraktor eller annen behandling. De ansatte slipper med andre ord de lengste køene, får raskere behandling og er (forhåpentligvis) mer på jobb.

Flere tips for oppstartsbedrifter finner du her


Dette blogginnlegget er en del av en serie med blogginnlegg som skal hjelpe, veilede og inspirere oppstartsbedrifter. Sjekk ut resten av innleggene her.

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.