Økonomistyring er et verktøy for å få kontroll på økonomien. Det gjør det til en viktig aktivitet for alle slags selskaper. Enkelt sagt handler det om å planlegge, organisere og kontrollere det du har tilgjengelig av økonomiske ressurser på en måte som tar deg nærmere selskapets mål. 

Når du mestrer kunsten å styre økonomien din, har du et solid grunnlag for bedre beslutninger, optimal utnyttelse av ressursene, og sunn, bærekraftig vekst. 

Hva er økonomistyring?

Økonomistyring er alle strategier og tiltak som handler om å planlegge, overvåke eller styre økonomiske ressurser på en måte som gagner selskapet. Altså å utnytte ressursene sine så effektivt som mulig, slik at selskapet når målene sine.

Det kan være

  • Å bruke et regnskapsprogram
  • Å analysere kostnader for å sette mål
  • Å evaluere økonomiske resultater

Dette er tre vanlige aktiviteter som gjør det enklere å oppdage og ta tak i utfordringer og muligheter, noe som er verdifullt for de aller fleste selskaper.

Målet med økonomistyring

Økonomistyring er ikke nødvendigvis et mål i seg selv, men snarere en vei til målet. Med riktige verktøy og rutiner kan du få bedre kontroll på kostnader, sette tydeligere mål og få orden i økonomi og regnskap. 

Grundig økonomistyring gjør det mulig for selskapet

  • Å oppdage potensielle risikoer og legge en plan for å redusere dem
  • Å sikre optimal bruk av ressurser
  • Å oppnå lønnsomhet og vekst

Målet med økonomistyring er med andre ord å sikre seg verdifull innsikt i driften gjennom å skaffe seg viktige tall og analyser, og å forstå og bruke disse. Med denne innsikten ligger alt til rette for å ta smarte valg og øke sjansen for suksess for selskapet.

Hvorfor er økonomistyring viktig?

Alle de aktivitetene som sammen utgjør økonomistyring blir som små puslespillbiter av informasjon. Det er først når de settes sammen at du får et mer komplett og oppdatert bilde av selskapets økonomiske situasjon. Denne innsikten er avgjørende for å utforme langsiktige strategier og sette nye mål. 

I tillegg til verdifull kunnskap om finansene, kan det også bidra til at du får bedre kontroll på eventuelle utfordringer og muligheter bedriften står overfor. Er du usikker på hvordan du skal prioritere og planlegge for å sikre lønnsomhet og suksess i fremtiden? Økonomistyring kan gi deg noen svar som hjelper deg i gang.

Økonomisk kontroll og overvåkning

Kontroll og overvåking av selskapets økonomi er en sentral del av økonomistyring. Ved å lage og følge budsjetter kan du oppdage avvik og gjøre justeringer for å rette opp når nødvendig. 

En grunnleggende del av dette er å følge med på kostnader og inntekter, som er et minimum dersom man vil holde selskapet innenfor budsjettet og oppnå ønsket lønnsomhet.

Når du følger økonomien tett blir du i stand til:

  • Å identifisere budsjettoverskridelser
  • Å respondere raskt på svake resultater eller uønsket utvikling
  • Å ta grep for å korrigere eventuelle negative trender

Kanskje oppdager du at det er penger å spare på strøm, eller at noen leverandører har bedre vilkår enn andre. 

Les også: Få kontroll på likviditeten med likviditetsbudsjett

Risikohåndtering

Økonomistyring handler også om å være i stand til å oppdage potensielle økonomiske risikoer. Dette innebærer grundigere analyse og kartlegging av mulige trusler og uforutsette hendelser som kan påvirke organisasjonens økonomi.

Det er likevel ikke nok å peke ut risikofaktorer. Nøkkelen ligger i å finne målrettede tiltak som lar deg takle disse risikoene på en effektiv måte. Slik kan selskapet være forberedt og motstandsdyktig i møte med uforutsette utfordringer.

Gode rutiner for risikohåndtering bidrar til å sikre finansiell stabilitet, redusere potensielle tap og øker sjansene for langsiktig vekst og suksess. At man sover litt bedre om natta er en ren bonus.

Beslutningstaking

Noen sverger til magefølelsen, men de fleste vil likevel ha god nytte av en grundig forståelse av egen økonomi. Ikke minst for å kunne ta gode valg på vegne av bedriften. Når du vet hvor du står og forstår hvordan ulike veivalg vil påvirke økonomien, er du bedre rustet når du utforsker ulike alternativer og skal velge den mest lønnsomme retningen. 

Det finnes ulike verktøy og beregninger som kan være til hjelp ved investeringsbeslutninger. To eksempler er netto nåverdi og internrente, som kan hjelpe oss med å beregne verdi eller forventet lønnsomhet på en planlagt investering.

Les også: 5 ting du må slutte med for å få kontroll på regnskapet

Strategisk planlegging og målsetting 

En ting er å kjenne selskapet sitt godt, men hva med alt som rører seg rundt? Ved å identifisere trender i markedet og legge strategier i tråd med behovene du ser, setter du selskapet ditt på en potensielt lønnsom kurs.

Målene du setter må være realistiske, og krever en vurdering av tilgjengelige ressurser og kapasitet. De skal være mulige å oppnå med det utgangspunktet du har, i tillegg skal gode mål også være tidsbestemte og faktisk la seg måle.

Da er det viktig å følge med på fremgangen. Nærmer du deg målene du har satt? Og hva er planen hvis pilene peker i feil retning? 

Effektiv ressursbruk

Effektiv ressursbruk handler om å gjøre vurderinger og prioriteringer for ressursene sine, som for eksempel kapital og arbeidskraft. Målet er å få mest mulig ut av disse ressursene gjennom god planlegging og prioritering. Det innebærer også å oppdage og redusere mest mulig av det som hindrer ytelse eller effektivitet i virksomheten. 

Aktiv økonomistyring innebærer å jobbe for at alle tilgjengelige midler brukes på en måte som gir maksimal nytteverdi, at man fjerner hindringer eller begrensninger som kan påvirke selskapets fremdrift på en negativ måte, og sikre at alle deler av virksomheten fungerer så effektivt som mulig. 

Det kan være et bakeri som investerer i en ny ovn med større kapasitet og som bruker mindre strøm. Da kan de øke effektiviteten og kutte i faste kostnader. Eller kanskje de vil redusere risiko ved å innføre et system for lagerstyring som sikrer at de ikke går tomme for viktige ingredienser og dermed unngår produksjonsstopp.

Forbered bedriften på fremtiden

Økonomistyring er altså ikke bare et verktøy for nåtidens utfordringer; det er en proaktiv tilnærming som forbereder bedriften på morgendagen. Det gir oss innsikt til å ta informerte beslutninger, sette klare mål og oppnå lønnsomhet. Ved å smelte sammen grundig budsjettoppfølging, strategisk planlegging og effektiv ressursbruk kan vi legge til rette for bærekraftig vekst og langsiktig konkurranseevne.

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.