Hvilken selskapsform skal du velge?

Valg av selskapsform: Tenk risiko!

Hvilken organisasjonsform du velger når du skal starte egen bedrift har stor innvirkning på både ansvar, risiko, skatt, rettigheter og plikter for deg som bedriftseier.

En av de viktigste faktorene her er hvilken risiko som er forbundet med det man skal drive med. Faktorer som påvirker risikoen kan for eksempel være hvor mange ansatte du skal ha, om du skal ha mange ulike leverandører eller hvorvidt du må låne mye penger fra bank eller aksjonærer.

Som vi alle vet, er det ikke alle selskaper som klarer seg, og det er viktig at du har sikret deg og dine private verdier i tilfelle oppstartsdrømmen skulle gå i knus.

Enkeltpersonforetak

Dette er en selskapsform som er mye benyttet hvis du skal drive for deg selv og ikke har så stor risiko (eller dersom du kan forsikre deg mot risikoen).

Alle penger som kommer inn i selskapet kan du fritt bruke akkurat som du vil, både privat og i selskapet. Selskapet ditt og deg sees under ett. Det er få formaliteter knyttet til å drive ett enkeltpersonforetak, og det er den selskapsformen som er enklest å etablere. Dette vil si at du kan få bedriften din raskt opp å gå.

Nedsiden med å ha enkeltpersonforetak, er at dersom foretaket pådrar seg stor gjeld og du ender opp med å skylde masse penger kan du risikere å miste både hus, bil, hytte eller annet som du eier privat. Dette fordi du med denne selskapsformen står som personlig ansvarlig for alt som har med næringen din å gjøre.

LES OGSÅ: Fordeler og ulemper med enkeltpersonforetak

Med et enkeltmannsforetak vil du ikke få dagpenger dersom du blir arbeidsledig, og du får ikke diett eller andre goder som man kan få som ansatt i eget AS. Du kan dog trekke fra reiseutgifter som mat, kjøregodtgjørelse osv. på tjenestereiser. Når det gjelder sykepenger, har du anledning til å kjøpe deg sykepengeforsikring som kan dekke opp for tapt inntekt om du blir syk. Denne er ikke veldig kostbar om du velger å få sykepenger fra den 17. dagen. Da må du dekke de 16 første dagene selv, men det må man i et aksjeselskap også.

Aksjeselskap (AS)

Dersom det er stor risiko knyttet til det du driver med er AS den selskapsformen du bør velge. Skal du drive sammen med andre kan også AS være riktig selskapsform, men du kan også vurdere ANS/DA.

Med tanke på risiko, er den største fordelen at du ikke vil risikere å miste dine private eiendeler om selskapet ditt må avvikles. Men du må være klar over at banken mange ganger vil at du skal stille personlig ansvar for f.eks lån til eget AS. Da kan du miste hus, bil, båt osv. selv om du driver i AS-formen.

Du kan få diett o.l. som er skattefritt når du driver eget AS, og som en hovedregel kan du få dagpenger om du blir arbeidsledig. Når det gjelder sykepenger, må du nesten alltid dekke de 16 første kalenderdagene fra eget AS før NAV overtar ansvaret. Men husk at for å få sykepenger må du ha fått lønn, og det er jo ikke alltid man har kunnet utbetale lønn til seg selv i f.eks. en oppstartsfase. Du må også betale arbeidsgiveravgift av lønn til deg selv. Dette er en kostnad i regnskapet ditt, og det kan fort være en likviditetsmessig utfordring, spesielt i en oppstartfase.

LES OGSÅ: Fordeler og ulemper med AS

Med selskapsformen AS kan du kun ta ut penger som lønn eller utbytte. Pengene som er i et AS er ikke dine selv om du står som eneste aksjonær. Dette er en av sakene som vi ser at eiere av et AS sliter aller mest med å forstå. Det skaper ofte ekstra problemer om man tar ut penger slik det passer en – slik man kan gjøre i et enkeltpersonforetak.

Det er også en del formaliteter med skjemaer, avtaler o.l. som du må forholde deg til når du driver et eget AS. Et aksjeselskap må dessuten ha aksjekapital på minst 30 000 kroner, så sammenlignet med enkeltmannsforetak er opprettelsen av et AS en langt mer tidkrevende prosess.

Ansvarlig selskap/ Delt ansvar (ANS/DA)

Dersom du anser risikoen i selskapet for lav, og du skal drive bedriften sammen med andre, så kan du velge selskapsformen ANS/DA. Min anbefaling er å drive et DA, som betyr “delt ansvar”. Denne selskapsformen har noen regelsett som man ser i enkeltpersonforetak, og noen regelsett som man ser i AS. Ansvarsforholdet er som i et enkeltpersonforetak ved at man står personlig ansvarlig, men eier man f.eks. 50 % av bedriften, så hefter man kun for 50 % av gjeld.

Du kan kjøpe sykepengeforsikring som i et enkeltpersonforetak, du får ikke dagpenger om du blir arbeidsledig, og du kan ikke motta diett osv. Du kan dog trekke fra utgifter til mat, kjøregodtgjørelse osv. på tjenestereiser.

Du skal ikke betale arbeidsgiveravgift på det du og de andre medeierne tar ut i lønn. Dette kan fort bli en stor besparelse i regnskapet og likviditetsmessig for dere som selskap.

Det er generelt lite formaliteter med denne selskapsformen, også med tanke på å ta ut penger slik det er i et enkeltpersonforetak.

Kort oppsummert

  • Stor risiko: AS, men vær klar over at du kan måtte stille personlige garantier overfor bank osv. Da risikerer du personlige verdier.
  • Liten risiko, drive alene: Enkeltpersonforetak
  • Liten risiko, drive sammen: DA eller AS

Dette innlegget er skrevet av Petim Regnskap, og oppdatert av Tripletex.

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.