Likviditetsbudsjett mal. Mann sitter ved et bord og jobber på en laptop.

Men først, hva er et likviditetsbudsjett?

Likviditetsbudsjettet er en virksomhets oversikt over planlagte innbetalinger og utbetalinger i en fremtidig periode, som forteller om man har penger nok til å betale løpende utgifter.

Hvis du har stålkontroll på dine månedlige inntekter og utgifter, får du også god oversikt over hvor mye penger du har til rådighet.

Likviditetsbudsjett handler altså om pengestrømmen i en fremtidig periode, i motsetning til en kontantstrømoppstilling.

Andre relevante temaer du burde kjenne til:

Hvorfor føre et likviditetsbudsjett?

Likviditetsbudsjettet viser om selskapet har nok likvide midler til å betale utgiftene på et gitt tidspunkt i fremtiden. Det viser da hvor mye som går ut og inn av bedriftens konto i den aktuelle perioden, det vil si forskjell på forventede innbetalinger og utbetalinger. Man kan for eksempel se på pengestrømmen i september måned.

På denne måten sier likviditetsbudsjettet noe om bedriftens betalingsevne i en fremtidig periode.

Ved å sette opp en slik oversikt hvert år, og til enhver tid ha kontroll på de kommende månedene, får du god oversikt over hva som kommer. Da er det både enklere å unngå uhyggelige overraskelser, og å planlegge for uforutsette hendelser. Det er få virksomheter som ikke opplever uventede utgifter eller kunder som ikke betaler fakturaene på forfallsdato.

Også faste utgifter som lønninger, husleier og forsikringer varierer fra måned til måned. Noe betales månedlig, andre utgifter betales kvartalsvis eller årlig. Med et likviditetsbudsjett er det enklere å planlegge for å sikre at selskapet alltid har penger på konto på slutten av måneden.

Mal – hvordan sette opp et likviditetsbudsjett

Likviditetsbudsjettet viser altså dine estimerte utgifter og inntekter i tiden fremover. Husk å ta med i beregningen når du faktisk vil få betalt. Om du sender en faktura i februar, vil du få penger inn på konto i mars. Da skal dette også inn i budsjettet for mars måned.

Her du laste ned en gratis likviditetsbudsjett mal i xlsx-format, eller i csv-format.

Ta grep i tide

Med et likviditetsbudsjett kan vi heldigvis ta grep på forhånd når vi ser skyer i horisonten. I slike situasjoner finnes det ulike små og store grep som kan få endene til å møtes, som å forkorte kunders betalingstid for å endre innbetalinger, eller flytte en planlagt utgift til for eksempel kontorrekvisita til en annen periode man har mer kontanter tilgjengelig.

Andre grep kan være å:

  • Øke kredittid hos leverandør
  • Søke om kassekreditt
  • Selge fakturaer
  • Ikke ta ut lønn

Få flere tips til likviditetsstyring her.

Forskjell på likviditetsbudsjett og resultatbudsjett

I motsetning til resultatbudsjettet som viser et forventet resultat, gir likviditetsbudsjettet altså en oversikt over pengestrømmen i selskapet. Dette innebærer at likviditetsbudsjettet tar hensyn til når inn- og utbetalinger faktisk utføres, og ikke når de regnskapsføres, som tilfellet er for resultatregnskapet.

Enklere med eksperthjelp og gode verktøy

I mindre virksomheter og i en oppstartsfase er det som regel mulig å holde god kontroll og oversikt over egen likviditet. Etter hvert som selskapet vokser, eller hvis varsellampene begynner å lyse når dere ser på likviditetsbudsjettet, kan det være på tide å alliere seg med en regnskapsfører eller revisor.

For de som vil ta likviditetsstyringen videre, og ønsker seg bedre innsikt og flere muligheter, finnes det systemer for dette. Dette er løsninger som gjør det mulig å simulere hva som skjer med likviditeten ved en ansettelse, når du tar opp lån, og mye mer. Slike verktøy kan gi mye innsikt, kontroll og trygghet, men forutsetter ofte en god del historikk.

Tripletex har integrasjon mot systemer som for eksempel OneStop Reporting og Prisolve, som alle lar deg sette opp likviditetsbudsjett og analyse.

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.