Lønn eller utbytte fra eget AS?

Hva du bestemmer å gjøre med overskuddet ditt kan være så mangt. Du kan velge å ta ut utbytte, betale deg selv lønn, eller en kombinasjon. Hva du ender opp med å gjøre vil påvirke skattebelastningen din, pensjonssparing og rettigheter ved eventuell sykdom.

Se på helheten

I et hvert selskap vil det være viktig å se på helheten, altså hvilke virkninger de ulike mulighetene vil ha på deg og selskapet ditt. Ta en vurdering mot slutten av regnskapsåret og se på:

 • Hvordan selskapet har prestert det siste året
 • Hvordan dette er i forhold til dine private forpliktelser
 • Hvilke eventuelle investeringer eller kapitalbehov selskapet har fremover

Lønn eller utbytte fra et skatteperspektiv

Valget mellom utbytte eller lønn kan være komplisert, men mange vil argumentere for at det ikke er store forskjeller på den samlede beskatningen du vil oppleve. Likevel er det noen ulikheter.

 • Flere har kanskje hørt eller lest at det vil være meget lav skatt på det å ta ut utbytte.
  Det kan se slik ut, men man glemmer da å legge denne sammen med skatt man har betalt i selskapet. Det reelle tallet på skatt totalt vil derfor bli langt høyere enn det ser ut som ved første øyekast når det gjelder utbytte.
 • I de aller fleste tilfeller vil det skattemessig lønne seg å ta ut lønn, selv om man må betale arbeidsgiveravgift.
  Dette ligger i tråd med det offentliges syn på hva som skal lønne seg: At det ikke skal være mer gunstig å ta ut utbytte enn lønn.

Les en av Tripletex-gründerne sine 5 beste tips for oppstartsbedrifter

Når skal skatten trekkes?

Dersom du velger å ta ut lønn vil skattebyrden utløses med det samme, og du vil betale forskuddsskatt på vanlig måte. Om du velger å ta ut utbytte vil skatten bli utsatt helt til utbyttet blir vedtatt.

Bare lønn gir offentlige goder

Kun lønnsutbetaling gir deg rettigheter i det offentlige. Det betyr at dersom du velger å ta ut lønn vil du opparbeide deg offentlige trygdeytelser. Dette innebærer:

 • Offentlig tjenestepensjon
 • Dagpenger hvis du blir syk
 • Uføretrygd ved langtidssykdom. Du vil også ha rett på lønn fra folketrygden dersom du er syk mer enn 16 dager. Dette gjelder ikke dersom du kun tar ut utbytte.
 • Pensjon. Lønn inntil 7,1 G gir pensjonsoppsparing.

Så for å sikre at du får maksimal uttelling av pensjonspoeng og trygdeordningens goder anbefales det å ta ut lønn tilsvarende dette beløpet.

Kombinasjon av lønn og utbytte

Flere velger å ta ut en kombinasjon av utbytte og lønn og mener dette er den beste løsningen. Da skatter du av lønnen som utbetales ved at selskapet betaler forskuddstrekk. Om du velger å ta ut utbytte i tillegg til lønn vil uttaket være basert på siste regnskapsår.

Ikke vær redd for å spørre om hjelp

Det er mange som blir usikre på hva som er den beste løsningen for dem og deres selskap. Det er flere komponenter enn bare skatt og offentlige tjenester som bør tas hensyn til, og det er mye å sette seg inn i. Hvis du er usikker; kontakt en som har kontroll på feltet, for eksempel en regnskapsfører.

Trenger du en regnskapsfører? Finn din regnskapsmatch her.

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.