MVA regler og myter

Vi regnskapsførere ser ofte at kundene misforstår disse fradragsreglene, samt hvordan denne avgiften skal bokføres. Vi skjønner godt at dette er vanskelig – det finnes et hav av regler rundt denne skatten –  og her skal vi oppklare de vanligste mytene forbundet med MVA, så din bedrift ikke går i MVA-fella neste gang!

Men først, hva er egentlig MVA?

Merverdiavgift er en prosentvis avgift som din virksomhet (dersom den er MVA-pliktig) krever inn fra kundene deres på vegne av staten. Varene og tjenestene blir rett og slett tillagt en merverdi, og denne vil staten ha.

Påslaget som legges på de fleste varer og tjenester du selger er din bedrifts utgående MVA. Det kan være lurt å avsette for betaling av MVA på egen konto og alltid betale i tide – det er nemlig fint å unngå at ha staten som kreditor!

Samtidig får bedriften din fradrag for MVA for de fleste varer og tjenester du kjøper inn til virksomheten, dette er inngående MVA.

Her går vi gjennom seks vanlige myter – og svar – om merverdiavgift.

1. Jeg har periodisert kostnaden for et produkt – nå kan jeg også periodisere MVAen!

(Og dra nytte av fradraget for inngående MVA ved senere tilfelle!) Nei, det er dessverre ikke mulig. Ettersom MVAen ikke er en kostnad for virksomheten, kan den ikke periodiseres sånn som andre kostnader – staten vil ha sine penger nå. Dette betyr at det er fakturadato som styrer MVAen og terminen denne tilhører.

Det er viktig at alle bilag med fakturadato i terminen leveres, uansett om kostnaden eller forfallsdato gjelder en senere termin. Dersom dette betyr at du må betale tilbake på MVAen så er det kanskje på sin plass å gratulere? Du har denne perioden hatt større inntekter enn utgifter!

MVA regler: mobil

2. MVA på faktura for mobil – fullt fradrag, ikke sant?

Det er ikke så lett som det, dessverre… Ved innkjøp av mobiltelefon og betaling av abonnement for telefon/internett som også brukes privat, må merverdiavgift nemlig fordeles forholdsmessig.

Du er selv ansvarlig for å vurdere forbruket mtp. fordeling av MVA. Hvor mye av telefonen brukes privat og hvor mye brukes i bedriften?

Hvis telefonen brukes 40% privat og 60% i bedriften, skal både innkjøp av telefon og telefonregningene kun føres med 60% MVA-fradrag. Resterende del av kostnadene skal bokføres uten moms (og på privat konto for den saks skyld!).

Les også: Skatteregler ved elbil som firmabil

Få kontroll på regnskapet med Tripletex – regnskap gjort smart, enkelt og effektivt

3. Jeg må føre MVA på inkassovarsel

Nei. Ved eventuell inkassosak skal kun originalfaktura føres med MVA (reskontroføres under riktig leverandør). Betalingsoppfordringer og inkassovarsler skal IKKE føres med moms.

Ettersom vederlaget for inkassoen (altså originalfakturaen) allerede er bokført med MVA skal denne ikke føres på nytt. Det er kun salær og renter i forbindelse med inkasso eller betalingsoppfordring som kostnadsføres på dette tidspunktet. Denne kostnaden representerer ikke en omsetning som utløser avgiftsplikt. Så ikke noe MVA-fradrag for bedriften å hente her!

4. Bokføring av MVA ved innkjøp av mat – jeg kan føre full moms på dette, eller?

Hvis bedriften din kjøper og selger mat som vare så kan du føre full moms på dette.

Om bedriften din kun bruker mat som fortæring for ansatte, så skal all mat føres uten MVA. Noe man må huske på med tanke på dette er at faktura eller kvittering fra hotell oftest inneholder både kostnad for overnatting og frokost. Når bilag fra hotellovernatting skal bokføres må frokosten (og annen mat) som er inkludert i prisen skilles ut fra fakturaen og føres uten merverdiavgift – denne får du nemlig ikke fradrag for.  

Merk at det heller ikke foreligger noen rett til fradrag for MVA ved servering ved møter, representasjon eller mat til personal.

MVA regler: innkjøp av mat

5. Jeg har krav på fradrag for MVA for personalkostnader

Nei, du har ikke krav på fradrag for merverdiavgift for personalkostnader, som for eksempel velferdstiltak eller andre sosiale kostnader som føres mot annen personalkost. Disse kostnadene kan ikke ses som om de har «nær tilknytning til den avgiftspliktige virksomheten» og faller dermed ikke under kostnader der man kan kreve MVA-fradrag.

6. Jeg skal betale VAT på samme måte som jeg betaler norsk MVA

Nei, dette stemmer ikke. VAT fra utlandet er ikke det samme som norsk MVA, og ved innkjøp fra utlandet skal leverandøren ikke påføre VAT på fakturaen. Hvis det er beregnet MVA (VAT) på fakturaen skal du etterspørre ny faktura hos leverandøren. Du som kjøper skal nemlig ikke betale VAT i leverandørens hjemland, men beregne og betale norsk MVA i stedet.

Beløpet må du selv oppgi i MVA-oppgaven (tollverdien av varen legges til grunn for MVA-beregningen).

Ved kjøp (og salg) av fjernleverbare tjenester, programvare og elektronisk materiell (eks. tidsskrifter eller databaser fra utenlandske leverandører) skal det også beregnes MVA – såkalt reverse charge/snudd avregning. Så lenge anskaffelsen ville vært avgiftspliktig i Norge skal det betales utgående MVA ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet.

Og til sist,

fradrag for MVA kan kun kreves hvis bilaget som skal dokumentere det oppfyller krav i lov/forskrift. Det kan du lese mer om her.

Innlegget er skrevet av RG Regnskap.

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.