Oppstart - slik blir dine første tre måneder

Mange har urealistiske forventninger til den økonomiske utviklingen i selskapet de første månedene som gründer, forteller regnskapskonsulent Vegard Nesseth i Regnskapshuset SMN. Det er smart å alliere seg med noen som har lyktes med å starte opp for seg selv, slik at man kan lære av feilene de har gjort, tipser Vegard om.

Ofte økonomisk tøft i starten

Som gründer er det essensielt å ha fullt fokus på bedriftens likviditet, spesielt i oppstartsfasen. – Det kan høres enkelt ut, men man må ha en realistisk forventning til når pengene begynner å komme inn, sier Vegard. 

I de første tre månedene må man gjerne være villig til å ofre personlige goder ved å kutte på egen lønn, ha med matpakke og kanskje jobbe hjemmefra. 

Det er viktig å ha et budsjett som viser hva forventet omsetning er, når fakturaer forfaller og hvilke driftskostnader man forventer. – Et godt tips er å ikke være for optimistisk, men heller litt nøktern, sier regnskapskonsulent Vegard. 

– Som gründer finnes det mange støtteordninger man kan benytte seg av, i tillegg til at man kan søke finansiering fra banken, forteller Vegard. Husk at slike støtteordninger innebærer en søknadsprosess, hvor en klar og tydelig forretningsplan vil øke sjansene for å få søknaden innvilget.

Hos Innovasjon Norge kan man søke økonomisk støtte, stipend, lån og garantier. Gjennom SkatteFUNN kan små og mellomstore bedrifter få 19% av prosjektkostnader tilknyttet forskning og utvikling som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret. 

Dersom man skal låne penger fra banken er det viktig å selge inn ideen sin på en slik måte at banken får like stor tro på prosjektet ditt som deg. 

Valg av regnskapssystem

Det er mange aspekt man må tenke på når man skal velge regnskapssystem, noen av de viktigste er: 

  • Skal du bokføre selv eller sette det bort?
  • Har selskapet andre system som bør integreres? For eksempel kassasystem. 
  • Hvilke lønnsfunksjoner trenger selskapet?
  • Har du behov for oppdatert regnskap løpende? 

– Flere av mine kunder har valgt å føre deler av regnskapet selv, og har god erfaring med regnskapssystemet Tripletex, forteller Vegard. 

Tripletex er et komplett og nettbasert økonomisystem der man kan velge moduler som passer akkurat for din bedrift. Vegard trekker frem brukervennlighet, enkel arbeidsfordeling med regnskapsfører, egen prosjektmodul og stor fleksibilitet som store fordeler for oppstartsbedrifter.  

Mange tradisjonelle regnskapsoppgaver har blitt automatiserte, noe som gir regnskapsføreren mer tid til å være en aktiv sparringspartner og rådgiver for kundene. 

Regnskapskonsulent Vegard med en kunde
Regnskapskonsulent Vegard med kunden

Regnskapsføreren som rådgiver 

Selv om du skal starte en liten bedrift er det lurt å knytte til seg en regnskapsfører. – Du kan få mange gode råd og lære mer om blant annet lønn, mva og skatt, forteller Vegard. 

Det er viktig å ha god kontroll over selskapets økonomi, og en viktig faktor er å ha oppdaterte og korrekte budsjett og regnskap tilgjengelig. Dersom du har kompetanse på regnskap, er det fullt mulig å føre hele eller deler av regnskapet selv, men det er mange omfattende lover og regler man må følge.

Mange gründere velger å ha fullt fokus på kjernevirksomheten, og setter bort hele regnskapsføringen til profesjonelle regnskapsførere.

Prøv du også: Finn en regnskapsfører som passer for deg.

For å lykkes i de tre første månedene som gründer bør man ha fokus på:

  • Sett realistiske mål 
  • Lag tydelige interne økonomiske rutiner
  • Sett av nok penger til skatt og offentlige avgifter fra første dag
  • Hold firma- og privatøkonomien strengt adskilt
  • Bruk regnskapsfører som rådgiver
  • Husk å koble av iblant

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.