Bonde som sjekker telefonen sin, med en traktor i bakgrunnen, til sak om digitalisering i landbruket

En digitaliseringsundersøkelse fra Visma viser at jordbruk, skogbruk og fiske er den minst digitaliserte bransjen i Norge. Samtidig kan en hardt presset næring ha mye å tjene på å ta i bruk mer automatiserte regnskapsløsninger.

Norsk landbruk er hardt presset på flere fronter. Blant annet fikk de nylig en reduksjon på  4 kroner per kilo på engrosprisen på storfe.  Landbruket er også den næringen som blir mest påvirket av naturkrefter, noe som gir stor uforutsigbarhet. En stor andel av Norges bønder kan i dag ikke leve av landbruket alene, men er avhengige av å drive annen næring eller ha annen jobb i tillegg. Lite tyder på at det blir enklere i fremtiden.

Samtidig gir teknologisk utvikling stadig flere muligheter til alt fra å automatisere arbeidet, til å få bedre kontroll på regnskapet. Men landbruksnæringen er på etterskudd når det gjelder å ta i bruk nye løsninger, viser Vismas undersøkelse om digitalisering i norsk næringsliv. Her ligger jordbruk, skogbruk og fiske helt nederst.

Flere årsaker til lav digitaliseringsgrad

Profilbilde av Jon-Anders Hindhamar, autorisert regnskapsfører i DMC Regnskap.
Jon-Anders Hindhamar,, autorisert regnskapsfører. Foto: Elin Eike Worren

– Det stemmer nok at landbruket ikke er lengst fremme når det gjelder digitalisering. Det er det nok flere årsaker til. Én forklaring er at en relativt høy andel i bransjen er eldre og foretrekker å gjøre regnskapet på gamlemåten. Samtidig har det også vært en viss mangelvare på programmer som tilbyr gode og enkle løsninger som er skreddersydde for primærnæringene, sier Jon-Anders Hindhamar, statsautorisert regnskapsfører i DMC Regnskap AS.

Tripletex satser nå tungt på landbruksfunksjonalitet. Tripletex støtter allerede flere næringer i regnskapet. Mva-melding for primærnæring er på plass.I tillegg tilbyr Tripletex en egen årsoppgjørsmodul direkte integrert i systemet, som både er i tråd med Skatteetatens nye krav om å levere skattemelding og næringsspesifikasjon elektronisk og som blir tilpasset landbruk. Dette effektiviserer og forenkler arbeidet med skattemeldingen og årsoppgjøret.

– Tripletex’ satsning på landbruksfunksjonalitet gir et fantastisk potensiale for mange kunder som ikke har et godt nok system i dag, så vi er veldig forventningsfulle til dette, både på kundenes og egne vegne, sier Hindhamar.

– Kan spare både tid og penger

Han og kollegaene i regnskapsbyrået DMC Regnskap tror næringen kan ha mye å spare på å ta i bruk mer digitale regnskapsløsninger.

– Med et skybasert regnskapsprogram tilrettelagt for landbruket er det store muligheter for å spare tid og penger for svært mange, mener han. Å gi bøndene rom for å gjøre mer av jobben selv uten å måtte sette seg inn i et komplekst system, gir mer fleksibilitet i samarbeidet med regnskapsfører.

Jon-Anders Hindhamar

En mer automatisert regnskapsløsning gir muligheter for å få bedre kontroll på regnskapet, blant annet fordi man får samlet alt på ett sted og ikke trenger å holde styr på papirbilag og krøllete kvitteringer. Alle bilag og kvitteringer kan deles digitalt fra både mobil, nettbrett og PC. På den måten slipper man å sette av tid til å dra til regnskapsfører med bilag, de kan faktisk sendes direkte fra traktoren. Det vil også bli enda enklere og mer effektivt å ha oversikt over flere næringer med en god, digital løsning. 

I tillegg gir økt digitalisering muligheter for et mer oppdatert regnskap, noe som for eksempel gir bedre beslutningsgrunnlag for nye investeringer som skal gjøres, enten det er en ny traktor eller høner som skal kjøpes. Med et bedre verktøy for regnskapsførerne vil det åpne nye muligheter for at de kan bistå mer med rådgivning og sikre økt lønnsomhet hos norske bønder. 

– Norge trenger bonden, og bonden trenger, for å sette det litt på spissen, et godt og automatisert regnskapsprogram tilpasset landbruket, sier Geir Bjerkestrand, statsautorisert regnskapsfører og fagressurs på regnskap i Tripletex.

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.