mva-melding

Målet med moderniseringsprosessen

Målet med denne moderniseringsprosessen er å forenkle innlevering av MVA-melding. Tanken er at majoriteten av alle MVA-meldinger skal leveres via et regnskapssystem – dette for å redusere manuelle feil og for å effektivisere prosessen.

– Skatteetaten moderniserer flere av sine områder, som skattemelding for inntekt og formue, merverdiavgift og innkreving. Det fører til at vi må tenke nytt og jobbe på nye måter, samtidig som vi skaper forutsigbarhet for sluttbrukerne.

Økt samarbeid med systemleverandørene kan bidra til at det blir enklere, raskere og riktigere både for systemleverandørene, virksomhetene og Skatteetaten. Dette vil sørge for bedre etterlevelse og mindre feil. Vi er derfor veldig glade for et tett samarbeid med de ulike systemleverandørene, og ikke minst at de bidrar på denne moderniseringsreisen.

Prosjektleder for modernisering av MVA, Lill Kristoffersen, Skatteetaten

Som et ledd i denne moderniseringsprosessen er det blitt enklere og mer effektivt å levere riktige opplysninger, og det er derfor utviklet ny MVA-melding. Ettersom regelverket stadig blir mer komplekst, moderniseres det nå for å kunne automatisere så mange manuelle prosesser som mulig, slik at det blir enklere å levere en korrekt MVA-melding og saksbehandlingstiden reduseres. 

MVA-melding i Tripletex

Vi har selvsagt laget en løsning for ny MVA-melding i Tripletex. Denne finner du under nytt menypunkt; Regnskap. Den gamle vil du som tidligere finne under Bilag, men denne skal kun brukes på innsending av resterende perioder tilknyttet 2021, samt ved endringer av tidligere mva-meldinger.

Ny mva-melding 2022
Slik ser den nye MVA-meldingen ut i Tripletex

Arbeidet med ny MVA-melding har pågått siden mai 2021, og vi har hatt en lang prosess for å sikre at det blir enda enklere å sende inn MVA-melding. Et viktig fokus har vært selve brukeropplevelsen – i tillegg til at vi selvfølgelig har forsikret oss om at vi støtter alle nye krav. Tripletex har samarbeidet tett med Skatteetaten for å sørge for at løsningen som ble utviklet er i samsvar med formålet bak moderniseringen. 

Vi har samarbeidet tett med Skatteetaten for å forsikre oss om at den nye mva-meldingen fungerer optimalt i henhold til kravspesifikasjonene for 2022. 

Hva innebærer den nye MVA-meldingen for deg?

Den nye MVA-meldingen ble lansert 1. januar 2022. Når du skal levere MVA-melding for første termin i 2022, må denne leveres på nytt format. MVA-meldinger og korrigeringer som gjelder for terminer til og med siste termin i 2021 må leveres på gammelt format i Altinn.

Blant de største endringene kan vi nevne at den nye MVA-meldingen bygges og settes opp etter MVA-koder, ikke poster/kontoer slik det har vært tidligere. Endringen inkluderer også en standardisering av MVA-kodene. I tillegg har man nå gått bort fra gammel innloggingsmekanisme i Altinn. Fra og med første termin for 2022 skal du logge deg inn og sende MVA-melding via ID-porten. 

Med den nye MVA-meldingen vil det ikke lenger være mulig å levere inn en tilleggsmelding ved endringer eller lignende. Dersom det dukker opp endringer i etterkant, må man nå reversere og levere ny MVA-melding. 

Bakgrunn

Skatteetaten moderniserer MVA-området, med bakgrunn i at merverdiavgiftsområdet har vært mer eller mindre uforandret siden man gikk fra omsetningsavgift til merverdiavgift i 1970. Dagens nummererte poster erstattes av en dynamisk liste av MVA-koder. Disse kodene er basert på SAF-T-standarden. Antallet poster øker fra dagens 19 til 31. Den nye rapporteringen er kodebasert og legger til rette for digital samhandling. Validering skal gi færre feilkilder. 

I Tripletex brenner vi for enkle løsninger. Derfor jobber vi hele tiden for å lage et så brukervennlig system som mulig. Følg med på våre produktnyheter for siste oppdateringer som forhåpentligvis gjør din arbeidshverdag litt enklere.

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.