Tripletex forenkler hverdagen

Pensjonsordning – trenger vi det?

Stort sett alle bedrifter med minst én ansatt i tillegg til bedriftseieren, er pålagt å etablere en pensjonsordning. Dette gjelder også selskap som ikke er skattepliktige. Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) er lovfestet av Finansdepartementet, og fastholdes i Lov om obligatorisk tjenestepensjon eller OTP-loven. 

Det finnes enkelte unntak for eier/innehavere i enkeltpersonforetak og ansvarlige selskap. Hvis bedriften er pålagt å etablere en pensjonsordning, må den oppfylle visse minimumskrav til blant annet andel av lønn og tidspunkt for utbetaling. Disse kravene gjelder ikke for selvstendig næringsdrivende, men det anbefales alle å etablere en pensjonsordning. Å kunne tilby de ansatte en god pensjonsavtale kan være et viktig salgsargument for bedriften i rekrutteringsprosesser. Samtidig kan dette føre til økt tilfredshet og lojalitet blant de ansatte.

Regelverk
I OTP-loven presenteres føringene for hvem som omfattes av ordningen om obligatorisk tjenestepensjon. Dersom virksomheten oppfyller minst ett av disse punktene , må arbeidsgiver opprette en OTP-avtale:

– Virksomheten har minst to ansatte som begge har en stilling og lønn som utgjør mer enn 75 prosent av full stilling.
– Det er minst en ansatt uten eierinteresse i selskapet, og som har en arbeidstid og lønn i foretaket som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling.
– De ansatte har arbeidstid og lønn som utgjør 20 prosent eller mer av full stilling, som til sammen utgjør arbeid som tilsvarer minst to årsverk.

Tripletex forenkler søknadsprosessen

Å skulle søke om pensjon kan være tidkrevende. Derfor har vi i Tripletex nå gjort det enklere for deg å ivareta dine ansatte, uten all administrasjon og research som en slik prosess vanligvis krever. Vi samler inn den nødvendige informasjonen som Storebrand trenger for å kunne komme med et tilbud, og sørger for at det blir overført på en sikker og smidig måte. Det betyr at du kan få tilbud på pensjon for din bedrift med bare et par klikk. Slik sparer du tid som du heller kan bruke på verdiskapning for bedriften din. Enklere blir det faktisk ikke.

Få tilbud om pensjon gjennom Finansielle tjenester i Tripletex

Hvorfor er det viktig med pensjon? 

Det er viktig å oppfylle kravene i forbindelse med obligatorisk tjenestepensjon – gjør man ikke det, kan det få uheldige konsekvenser. Dersom bedriften er pålagt å ha en OTP-avtale men allikevel mangler en pensjonsavtale for sine ansatte, kan det påløpe store ekstrakostnader. Det er derfor viktig at bedriften din har en avtale som tilfredsstiller de aktuelle lovkravene.

En bærekraftig løsning tilpasset dine behov

Tilbudet du mottar fra Storebrand er selvsagt helt uforpliktende. Skulle du takke ja til tilbudet, vil Storebrand sikre at du får en pensjonsordning som er tilpasset bedriften din, basert på bransjenorm og dine behov. 

Med Storebrand får du en pensjonsleverandør som har lang erfaring med bærekraftige investeringer. Storebrand tilbyr en pensjonsløsning som både gir en trygg økonomisk fremtid for dine ansatte og bidrar til å bevege verden i riktig retning. 

Dersom du ønsker å flytte pensjonsavtalen din til Storebrand fra et annet selskap, tar Storebrand hånd om alt det praktiske. 

Vi brenner for enkle løsninger. Derfor jobber vi hele tiden for å lage et så brukervennlig system som mulig. Følg med på våre produktnyheter for siste oppdateringer som forhåpentligvis gjør din arbeidshverdag litt enklere.

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.