Automatisering endrer regnskapsbransjen

Bransje i konstant endring

Regnskapsføreryrket er i konstant endring, og nye teknologier automatiserer mange av de tradisjonelle oppgavene til en regnskapsfører.

Tidligere var rutinene svært manuelle, og regnskapet ble arkivert i tykke permer. Modernisering har ført oss over på skybaserte løsninger, der kvitteringene kan sendes direkte inn i systemet, bankavstemmingen går av seg selv og regnskapet lagres digitalt. 

Mer automatisk automatisering

Regelstyrt automatisering innenfor regnskap har gjort det mulig å effektivisere en del av de digitale prosessene, for eksempel ved å opprette en automatiseringsmal per leverandør på alle innkommende fakturaer. 

Automatiseringen blir nå tatt enda et hakk videre. Ved hjelp av maskinlæring og kunstig intelligens klarer systemet nå å opprette slike automatiseringsmaler på egenhånd.  Systemet lærer av seg selv ved å finne mønstre i store datamengder. 

I Tripletex brukes denne teknologien for å effektivisere bilagsbehandlingen, noe som kan gi store tidsbesparelser hver måned.

Systemet har lært at eksempelvis flaskepant skal på én konto med gitt mva-sats og mineralvann på en annen konto med annen mva-sats. Når automatikken fanger opp slike ting kommer tidsbesparelsen og effekten av korrekt bilagsføring.

Kristine Bratrud Rudberg, Lykketall regnskapsbyrå

Slik funker det

Hvis du velger å ta i bruk Bilagsautomatisering i Tripletex, vil systemet gå igang med å lære av bokføringen din. Kort tid etter at du har aktivert løsningen, vil du begynne å få forslag til kostnadskonto, prosjekt og avdeling på EHF-fakturaer. Disse forslagene vil bli synlige som gule felt i bilagsmottaket. 

Neste steg vil innebære at du ikke behøver å fylle ut noe. Etter du har aktivert de leverandørene som er aktuelle vil fakturaer bokføres automatisk. Da vil de gå rett til attestering eller til betalingsgodkjenning. Dersom du gjør endringer på fakturaen før den bokføres, vil den ikke kunne full-automatiseres. 

Tidsbesparelser gir merverdi

Kreativitet, kritisk tenkning og menneskelig kontakt er viktig og kan ikke erstattes av kunstig intelligens og maskiner. Automatiseringen er, slik vi ser det, med på å forsterke rollen til regnskapsføreren som får muligheten til å gå over i en ekspertrolle og bli en strategisk samarbeidspartner. 

Ved å rydde vekk store deler av rutineoppgavene får du bedre tid til mer komplekse oppgaver, som økonomisk rådgivning og råd i forhold til daglig drift, systemvalg, moms og skatt, HR og ledelse. Dette er viktig og verdifullt for dine kunder.

Løpende oppdatert regnskap

Når bilagene automatisk går til attestering og bokføring opplever regnskapsførere at kundene blir løpende oppdatert, og at regnskapet er ajour til enhver tid. Dataen kommer raskere på plass og gir et bedre sanntidsbilde av økonomien til kundene. Tallene kan brukes til å forklare hvordan bedriften går akkurat nå, gi lønnsomme økonomiske råd og bistå i å ta gode strategiske beslutninger.

Slik aktiverer du bilagsautomatisering

Det er enkelt å komme i gang når du er logget inn i Tripletex. Bare klikk deg inn på ditt selskap, “Mitt abonnement” og finn “Bilagsautomatisering” i oversikten. Etter at du har aktivert tjenesten starter systemet med å lære seg dine bilagsrutiner – og vil etter kort tid begynne å foreslå hvordan innkommende EHF-fakturaer skal bokføres.

Slik kan du bruke mer tid på verdiskapning enn på rutineoppgaver.

I Tripletex brenner vi for enkle løsninger. Derfor jobber vi hele tiden for å lage et så brukervennlig system som mulig. Følg med på våre produktnyheter for siste oppdateringer som forhåpentligvis gjør din arbeidshverdag litt enklere.

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.