Trefadder og timeføring bidrar til bedre klima

I idylliske Hjelmeland finner du fjell, fjorder og gårder – og Norges første kommersielle klimaskog. Den norske startupen Trefadder står bak prosjektet. I samarbeid med norske gårdsbruk jobber de for å skape et bedre klima og lokale arbeidsplasser. 

Dette skal de få til ved å plante millioner av trær i årene fremover. Trær som jobber med karbonfangst for å bedre miljøet. Gjennom fotosyntesen binder de store mengder CO2 som blir lagret som karbon i trestammen og under bakken.

Klimaskogene trenger vedlikehold og i årene etter plantingen vurderes tetthet og vekst i tillegg til at det optimaliseres for videre vekst. På sikt vil skogene binde millioner av tonn med CO2.

Trær fanger Co2 og binder karbon i trestammen og i røttene sine.

Visste du at om verdens skogareal øker med 1,5% vil det binde nok karbon til å løse klimakrisen?*

Men hva har Trefadder og timeføring til felles?

Tripletex vil hjelpe norske bedrifter å få sine ansatte til å føre timer daglig. Det fører til rask og nøyaktig fakturering av kunder, løpende oppdatert oversikt for bedriften, og en korrekt lønnsslipp for å nevne noe. Men vi ville gi de ansatte en ekstra gulrot for å faktisk gjennomføre timeføringen.

Timeføring i Tripletex-appen. Antall trær brukes som grunnlag for å donere penger til Trefadder.

Trefadder vil skape et bedre klima og samtidig hjelpe bedrifter med å redusere sine klimaavtrykk gjennom å plante trær.

Løsningen? Når en ansatt fører timer i Tripletex-appen, vannes en digital plante som til slutt blir en fullvokst plante. Denne blir gjort om til et ekte tre som plantes i jorda. Regelmessig telles det opp antall fullvoksne planter i appen som brukes som grunnlag for å donere penger til blant annet Trefadder.

Tripletex-skogen vokser

– Tripletex tok kontakt med oss sommeren 2020. Det var egentlig et hyggelig sjokk at en så stor bedrift ønsket å plante trær gjennom oss. De var vår første “Plant et tre”-kunde, sier en engasjert Anders Kristiansen, daglig leder i Trefadder. – Vi mener Tripletex har inspirert flere kunder til å følge etter. Det er utrolig bra for miljøet!

– Ideen med å plante trær i forhold til antall registrerte timer er en superidé som både motiverer til timeregistrering og bidrar til et bedre miljø, sier han.

Anders fortsetter: – Tripletex-skogen vokser seg stadig større og vi håper at når pandemien er over, så kan Tripletex ta med noen av sine kunder og ansatte på “klima-skog”-befaring.

En lærerik oppstart

Anders Kristiansen er daglig leder i Trefadder.
Anders Kristiansen, daglig leder i Trefadder. Her sitter han foran et nyplantet tre.

Trefadder startet i 2019 og Anders beskriver det som en kort, men ekstremt lærerik reise. I startfasen strevde de med å få møter og ble møtt med skepsis. 

I dag får de nye kunder bortimot daglig og har mer enn 100 kunder i 40 ulike bransjer. Innen midten av 2021 har de plantet over 100 000 trær, men dette er bare starten. Trefadder er i dag 5 ansatte i tillegg til 2 treplantere, med et mål om å ha 50 treplantere innen 2023.

Selskapet bruker selv Tripletex som økonomisystem. Et bevisst valg da de ikke hadde særlig kompetanse på regnskap og økonomistyring fra tidligere. – Tripletex er brukervennlig og oversiktlig, og så liker vi de modulbaserte løsningene. 

– Vi har en lokal regnskapsfører som er spesialisert på Tripletex. Det gjør at vi kan gjøre litt selv, sette resten til regnskapsfører, men likevel ha full oversikt, sier Anders.

Grønn omstilling i næringslivet 

Trefadder opplever at næringslivet er godt i gang med grønn omstilling. – De ønsker å bruke midler på klimatiltak så lenge de mottar god dokumentasjon og ser at seriøse tiltak gir garantert effekt, forklarer Anders.

Trefadder hjelper norske bedrifter å redusere sine klimaavtrykk.

Visste du at næringslivet i Norge skal være klimanøytralt innen 2030? For å oppnå målsettingen må bedrifter redusere utslipp og kompensere for det som ikke kan reduseres.

– Ved å plante i Norge kan vi tilby markedet det vi kaller for en «Premium klimaskog» med full dokumentasjon, transparentet og sporbarhet fra frø til framtidig hogst. Det skaper lokale arbeidsplasser både i dag og om en generasjon. Og det gir god klima- og miljøeffekt, fortsetter han entusiastisk.

– Bedrifter må ha to tanker i hodet samtidig. De må både redusere sine utslipp og klimakompensere sine restutslipp med treplanting. Treplanting er naturens måte for å fange og lagre CO2.

– Og så må de selvsagt fortsette å føre timer og vanne sine digitale trær i Tripletex-appen, sier Anders smilende.

Les mer om Trefadder her, og hvordan både bedrifter og privatpersoner kan bli klimanøytrale.

* Kilde: Trefadder.no

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.