Illustrasjonsbilde av syk kvinne til sak om sykeforsikring enkeltpersonforetak

Å være sin egen sjef, styre arbeidsdagene selv og jobbe med noe du brenner for, er en drømmetilværelse for mange. Men friheten har også noen potensielle ulemper. Én av dem er hva som skjer hvis du blir syk. Eller snarere, hva du risikerer å gå glipp av om du blir syk. Da er det greit å vite at det finnes sykeforsikring for deg som driver enkeltpersonforetak.

Det er aldri gøy å bli syk. Er du selvstendig næringsdrivende kan sykdom være ekstra kjipt. Når sykdom gjør at ting stopper opp eller du må utsette oppdrag, kommer heller ikke pengene inn.

Mens en vanlig arbeidstaker får sykepenger med 100 % dekning fra første sykedag, er situasjonen nemlig en annen for deg som driver enkeltpersonforetak. Du har ikke rett på sykepenger før dag 17, og dekningen fra dag 17 er kun på 80 %. Det kan være tøft for mange, og føre til at økonomiske bekymringer blir en tilleggsbelastning.

Les også: Fordeler og ulemper med enkeltpersonforetak

Bør jeg ha sykeforsikring hvis jeg driver enkeltpersonforetak?

Har du enkeltpersonforetak bør du derfor vurdere å investere i en sykepengeforsikring som dekker deg dersom helsa plutselig skranter for en kortere eller lengre periode. Det kan kanskje oppleves som lite relevant med sykeforsikring hvis du sjelden er syk, og overraskende mange enkeltpersonforetak har ikke forsikret seg ved sykdom. Det kan få store konsekvenser om du en dag blir syk likevel.

NAV tilbyr en egen forsikring for selvstendig næringsdrivende, som gjør at du kommer bedre ut om du skulle bli syk. NAVs sykepengeforsikring for deg som driver enkeltpersonforetak gir deg muligheten til å velge mellom tre ulike alternativer:

  • 80 % dekning fra 1. til 16. sykedag
  • 100 % dekning fra 17. sykedag
  • 100 % dekning fra første sykedag

Vær obs på at NAV krever sykemelding for å utbetale sykepengene. Det vil si at du ikke kan bruke egenmelding for å få utbetalt sykepenger de første dagene du er syk, men må levere en sykemelding. Første sykedag regnes fra første sykemeldingsdag. Utbetalingen er også begrenset til maks seks ganger grunnbeløpet i Folketrygden. I tillegg er det greit å være klar over at selvstendig næringsdrivende ikke opptjener feriepenger av sykepenger.

Hva koster sykepengeforsikringen og hvordan beregner NAV inntektsgrunnlaget?

Forsikringspremien avhenger av hvilken dekningsgrad du velger.

Dersom du velger alternativet med 80 % dekning de første 16 dagene, er premien på 2,2 % i 2022.

Velger du alternativet med 100 % dekning fra dag 17, betaler du 1,3 % av beregnet næringsinntekt.

Ønsker du 100 % dekning fra førstedag, er forsikringspremien på 9,5 %.

Beregning av inntektsgrunnlag for deg som har drevet i mer enn tre år

NAV beregner inntektsgrunnlaget ditt basert på den gjennomsnittlige næringsinntekten din de tre siste årene.

For deg som nylig har startet enkeltpersonforetak

Dersom du har drevet i mindre enn tre år, beregner NAV inntektsgrunnlaget ut fra hva du kan dokumentere av næringsinntekt.

Du finner mer informasjon om sykepenger for selvstendig næringsdrivende og hvordan inntektsgrunnlaget ditt beregnes på NAV sine sider

Ikke glem yrkesskadetrygd for selvstendig næringsdrivende

I tillegg til sykeforsikringen hos NAV, kan også frivillig yrkesskadetrygd og yrkesskadeforsikring være lurt å ha for deg som driver enkeltpersonforetak.

En arbeidstaker som blir utsatt for skade, sykdom eller dødsfall på grunn av en arbeidsulykke, har rett på en rekke særytelser fra NAV, gjennom trygdeordningen. I tillegg er arbeidsgiver lovpålagt å tegne en yrkesskadeforsikring som dekker alle ansatte.

Driver du enkeltpersonforetak, er du derimot lovpålagt å tegne yrkesskadeforsikring. Du har i utgangspunktet heller ikke rett på ytelser knyttet til yrkesskadetrygd hos NAV. 

For å få rett til særytelsene kan du imidlertid søke om frivillig yrkesskadetrygd hos NAV.

Når du har gjort det, har du i tillegg mulighet til å tegne yrkesskadeforsikring hos et privat forsikringsselskap for å få en utvidet dekning ved yrkesskade.

Hva koster frivillig yrkesskadetrygd hos NAV?

Forsikringspremien utgjør 0,4 % av den forventede årsinntekten din.

Du betaler ikke premie for det du eventuelt tjener over 12 ganger grunnbeløpet

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.