Teknologisk jordskjelv

– EHF kan halvere bedriftenes regnskapskostnader

Hvorfor skal man bruke titusener av kroner på manuell bokføring når teknologien kan gjøre jobben?

EHF står for «elektronisk handelsformat» og gjør at man kan sende og motta fakturaer elektronisk på et standardisert format. Innkommende fakturaer blir automatisk lest og alle data er ferdig utfylt (forfall, KID, beløp, leverandør m.m.). Det eneste som gjenstår er å sette på regnskapskonto (f.eks. telefon, husleie, strøm). Dersom man gjør dette selv spares kostnaden til ekstern regnskapsfører. Metodikken er enklere og hurtigere enn å betale fakturaer via nettbanken.

Kostnad til bokføring og betaling av inngående fakturaer – NULL
Fakturaer bokføres automatisk etter at man har satt på regnskapskonto. Når fakturaen blir betalt sendes det et signal fra betalingssentralen til økonomisystemet som også automatisk bokfører betalingen. Det betyr at bedriften heller ikke får bokføringskostnader knyttet til betaling av fakturaer.

Full oversikt – ingen ringpermer
Alle fakturaer blir fortløpende registrert i økonomisystemet. Dette gjør at bedriftene når som helst, med få tastetrykk, har full oversikt over inntekter og kostnader. Likviditeten blir enkel å styre siden hva man skal betale registreres fortløpende.

Teknologisk jordskjelv
Musikk over internett, nettbank, nettaviser og netthandel er eksempler på at teknologi endrer forretningsbetingelser. Man kan forsvare seg mot disruptive innovasjoner, men det koster og sluttresultatet blir kanskje ikke like bra som nåsituasjonen. Dette kan være grunnen til at tradisjonelle regnskapskontorer i liten grad har tatt i bruk denne nye teknologien. iRegnskap har valgt en motsatt strategi der vi har kannibalisert (man utkonkurrerer seg selv før noen andre gjør det) vår egen inntekt. På noen av kundene har vår inntekt blitt redusert med over 70 %. Kundene er selvfølgelig kjempefornøyde med så store besparelser, mens iRegnskap har måttet jobbet hardt for å skaffe nye kunder for å opprettholde omsetningen.

Den mest lønnsomme e-posten bedriftene kan sende i sommer er til sin regnskapsfører: «Vi ønsker å ta i bruk EHF-faktura».

 

Skrevet av Arild Rogne – Partner – styreleder iRegnskap AS

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.