Støtteordninger og tilskudd

Det finnes støtteordninger for en rekke ulike bransjer og formål, med egne krav og kriterier. Mange av tiltakene har som mål å støtte nyetableringer, miljøtiltak, utvikling av produkter og prosesser, eller kunst og kultur. Samtidig er det stor variasjon, og kanskje finnes det noe som passer for deg og din bedrift.

Her er fem tips til støtteordninger og tiltak som det kan lønne seg å undersøke nærmere:

1: Innovasjon Norge

Innovasjon Norge tilbyr en rekke ulike tilskudd, lån og garantier til bedrifter i alle bransjer. I tillegg til finansieringsordningene har Innovasjon Norge mange andre støtteordninger, i form av blant annet kompetanse- og rådgivningstjenester, nettverksbygging og profileringstjenester.

Som navnet antyder skal det være et element av innovasjon i prosjektene som støttes. Ideer som representerer noe nytt, med potensiale for vekst og verdiskapning stiller sterkest når midlene skal fordeles.

2: Økonomisk støtte fra fylkeskommunen

Fylkeskommunene har ofte ulike tjenester og tilbud for etablerere, prosjekter og bedrifter i fylkene. Hensikten er økt verdiskaping og økt sysselsetting i regionene. I enkelte fylker er det bestemte næringer eller bransjer som kvalifiserer for støtte. Tilbudet varierer fra region til region, men dreier seg vanligvis om ulike tilskudd og midler som bedrifter kan søke om.

Enkelte kommuner har også egne næringsfond eller programmer for utvikling av lokalt næringsliv. Undersøk mulighetene i din region.

3: NAV

Hvis man av en eller annen grunn står utenfor arbeidslivet, men vil starte for seg selv, så tilbyr NAV ulike ordninger. Det er mulig å søke om å beholde dagpenger eller arbeidsavklaringspenger mens du etablerer egen virksomhet. Du kan motta støtte i inntil 12 måneder under etableringen av bedriften. Det er imidlertid en del vilkår som skal oppfylles, blant annet bør etableringen kunne føre til at du kan forsørge deg selv.

4: Inkubatorer og næringshager

Inkubasjonsprogrammet er finansiert av det offentlige, og skal bidra til vekst i nye og etablerte bedrifter. I en inkubator får bedrifter tilgang til ressurser som skal gjøre det lettere å etablere og vokse. Tilgjengelige ressurser varierer mellom de ulike ordningene, men er typisk fasiliteter og administrative tjenester, kompetanse, kapital og hjelp til nettverksbygging.

Næringshager er bedriftsfellesskap som legger til rette for utviklingen av næringslivet i distriktene. Næringshagene tilbyr tjenester som bedriftsrådgivning, forretningsutvikling og nettverksbygging, i tillegg til å være en møteplass og samarbeidsarena for de tilknyttede bedriftene.

5: SkatteFUNN

SkatteFUNN-ordningen skal motivere norske bedrifter til å satse mer på forskning og utvikling. Gjennom ordningen kan bedrifter få opptil 20 prosent av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret. Tema for prosjektet kan man velge selv, og det er mulig å søke for alle slags bedrifter og bransjer.

Det er også mulig å gjennomføre prosjektet i samarbeid med andre bedrifter, eller ved å kjøpe forsknings- og utviklingstjenester fra godkjente miljøer.

Mange muligheter

Det finnes en rekke andre ordninger for bedrifter som er på jakt etter finansiering eller andre former for støtte. Altinn har en samlet en omfattende oversikt over støtteordninger fra det offentlige. Ved å sortere på bransje og formål kan du lære mer om hvilke ordninger som kan være aktuelle for din bedrift. Finn flere støtteordninger på altinn.no

Les også: Crowdsourcing, crowdfunding, og mulighetene det gir bedriften din

Les også: Forretningsplan – avgjørende for å lykkes

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.