Regnskapskontoret til Norsolve

Skrevet av Sanel Camo i NorSolve

Sanel er regnskapsfører og jobber i Norsolve, et fremoverlent regnskapsbyrå med fokus på regnskap, lønn og årsoppgjør for norske SMB selskaper.

Som din samarbeidspartner har jeg som regnskapsfører i hovedsak følgende overordnende mål:

  1. Kvalitetssikre ditt regnskap i tråd med lovverket.
  2. Gjøre dette på en korrekt og effektiv måte.
  3. Presentere tallene og verdien av disse på best mulig måte for deg og dine partnere.

Hva må til for å oppnå dette?

En nøkkelfaktor i arbeidet til en regnskapsfører er bred forståelse for hvordan et regnskap henger sammen. Med denne forutsetningen dykker regnskapsføreren ned i din bransje og gjør seg opp en bedre helhetsforståelse av din organisasjon. Som regel er det noen bransjespesifikke opplysninger som bør hensyntas.

For å få til et effektivt samarbeid bør din regnskapsfører få mest mulig relevant informasjon så tidlig som mulig. Og det er her din rolle som nøkkelperson for organisasjonen kommer inn i bildet. Ved å sende bilag som inkluderer de opplysninger som trengs går bokføringen smidig igjennom uten rykk og napp. 

Her får du noen tips til små grep som fører til et bedre regnskap og kontroll for begge parter fra start.

Tripletex tilbyr flere verktøy for et godt samarbeid mellom kunde og regnskapsfører:

  1. Bruk bilagsmottaket effektivt. Som eksempelvis å tekste bilaget elektronisk med formål. Det kan være «kjøp pc nyansatt», «lagervarer», «nytt IT-system, flere fakturaer kommer», «prosjekt bygg», «avdeling 2».
  2. Bruk attesteringsfunksjonen som en effektiv kanal for korte og presise meldinger til din regnskapsfører.
  3. Tripletex gir deg mulighet for deg å delta i selve bokføringen hvor regnskapsfører sjekker teknisk spesifikasjon som MVA-KODE, KID, KONTO, BELØP, AVSKRIVNING, mens du velger korrekt kostnadskonto eksempelvis.
  4. Det finnes i tillegg et alternativt «bilagsmottak» som heter «ikke bokførte bilag». Her kan du sende spesifikke bilag direkte til regnskapsfører. På denne måten kan du bokføre bilag du er sikker på selv og regnskapsføreren din kan konsentrere seg om de mer kompliserte bilagene.
  5. Tripletex tilrettelegger også for automatisk bokføring samt en automatisert bilagsfabrikk for større bilagsmengder. Mulighetene er mange og din regnskapsfører kan komme med effektive løsninger som passer din organisasjon.

Med disse små grepene blir flyten i bokføringen bedre, og du kan oppleve betraktelig mindre kontrollspørsmål fra din regnskapsfører underveis. Avklaring og fordeling av samarbeidspunkter og arbeidsoppgaver er nøkkelen til et godt samarbeid som også fører til mer kostnadseffektivitet i det lange løpet. 

Tripletex ivaretar alle nødvendige oppgaver fra mottak av EHF, effektiv bokføring, fakturering, prosjekt, avdeling og lønn. Systemet er skalerbart etter ditt behov og tilpasses løpende.

Vi i Norsolve AS har kun autoriserte regnskapsførere som innehar lang erfaring med bokføring og kjenner igjen signaler om forbedringspotensialet som dukker opp underveis. Vår hovedoppgave er å holde ditt regnskap oppdatert, slik at du kan bruke tiden din på det du liker å gjøre best. I tillegg kan vi hjelpe deg hvis du trenger råd eller bistand med økonomiske spørsmål eller utfordringer i din bedrift. Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat.

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.