Bankintegrasjon Mini

Selv om vi i utgangspunktet anbefaler deg å starte med Tripletex med åpningsbalanse datert 01.01, er det ikke noe i veien for at man kan bytte til Tripletex midt i året.

Å bytte regnskapsprogram til Tripletex midt i regnskapsåret

For å enkelt vise hvordan du kan bytte regnskapsprogram har vi skissert et eksempel:

Si at du ønsker å starte med Tripletex eksempelvis fra 1. juli. Dato på åpningsbalanse må være den første i måneden, og det anbefales at du velger et månedskifte mellom to mva-terminer.

Du starter med å rydde i eventuelle reskontroer før opprettelse av åpningsbalansen. Dersom du f.eks begynte med fakturering i Tripletex i april, men nå ønsker å gjøre all regnskapsføringen i Tripletex f.o.m. 1. juli, er det lurt å sjekke at de åpne postene på kundereskontro er korrekte per 30.06 i Tripletex. Årsaken er at alle åpne poster automatisk vil komme med i den nye Åpningsbalansen.

For å opprette en Åpningsbalanse går du til Regnskap/Åpningsbalanse, og setter dato til 01. juli. Deretter registrer du inn balanse og resultatposter fra utgående saldo 30.06 fra tidligere regnskapsprogram. Her kan du velge å legge inn dette manuelt, eller du kan benytte deg av importfunksjonen for åpningsbalanse, se beskrivelse i denne artikkelen.

Etter å ha opprettet Åpningsbalanse kan du legge inn utgående saldo i perioden januar til mai i et registreringsbilde som heter «historisk balanse». Du trenger ikke legge inn juni-tallene, da disse tallene er de samme som er lagt inn i åpningsbalanse 1.juli. Dette kan du lese mer om her

Ønsker du å starte med lønnsmodulen midt i året kan det også være nyttig å vite om funksjonen «Historisk lønnsbilag». Ler mer om den her.

Lurer du på noe?

Ta gjerne kontakt med vår supportavdeling på chat (via forsiden), eller søk etter det du lurer på i vårt hjelpesenter.

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.