Bankintegrasjon Mini

Selv om vi i utgangspunktet anbefaler deg å starte med Tripletex med åpningsbalanse datert 01.01, er det ikke noe i veien for at man kan bytte til Tripletex midt i året.

Å bytte regnskapsprogram til Tripletex midt i regnskapsåret

For å enkelt vise hvordan du kan bytte regnskapsprogram har vi skissert et eksempel:

Si at du ønsker å starte med Tripletex eksempelvis fra 1. juli. Dato på åpningsbalanse må være den første i måneden, og det anbefales at du velger et månedskifte mellom to mva-terminer.

Du starter med å rydde i eventuelle reskontroer før opprettelse av åpningsbalansen. Dersom du f.eks begynte med fakturering i Tripletex i april, men nå ønsker å gjøre all regnskapsføringen i Tripletex f.o.m. 1. juli, er det lurt å sjekke at de åpne postene på kundereskontro er korrekte per 30.06 i Tripletex. Årsaken er at alle åpne poster automatisk vil komme med i den nye Åpningsbalansen.

For å opprette en Åpningsbalanse går du til Regnskap/Åpningsbalanse, og setter dato til 01. juli. Deretter registrer du inn balanse og resultatposter fra utgående saldo 30.06 fra tidligere regnskapsprogram. Her kan du velge å legge inn dette manuelt, eller du kan benytte deg av importfunksjonen for åpningsbalanse, se beskrivelse i denne artikkelen.

Etter å ha opprettet Åpningsbalanse kan du legge inn utgående saldo i perioden januar til mai i et registreringsbilde som heter «historisk balanse». Du trenger ikke legge inn juni-tallene, da disse tallene er de samme som er lagt inn i åpningsbalanse 1.juli. Dette kan du lese mer om her

Ønsker du å starte med lønnsmodulen midt i året kan det også være nyttig å vite om funksjonen «Historisk lønnsbilag». Ler mer om den her.

Vi hjelper deg med å bytte

Hvis du fortsatt er usikker på noe rundt bytte av regnskapsprogram, ta gjerne kontakt med vår supportavdeling eller våre selgere på telefon 22 83 60 00.

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.